OVZZ gaat samenwerken met SAENZ

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur een akkoord gegeven op de samenwerking met SAENZ. 

SAENZ is een lokale energie coöperatie van, voor en door bedrijven, gevestigd in Zaanstad-Noord en Wormerland. Nu zal daar dus Zaanstad-Zuid bijkomen.

SAENZ U.A. wil bedrijven die in bovengenoemd gebied gevestigd zijn, ontzorgen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Het uitgangspunt hierbij is de bedrijven te voorzien van groene stroom, die lokaal geproduceerd wordt.

Door het aangaan van een collectieve energie-leveringsovereenkomst, worden besparingen gerealiseerd binnen de exploitatie van de aangesloten bedrijven. 

De doelstellingen van SAENZ zijn:
  • Fase 1:  Verlaging van de energiekosten van de deelnemende bedrijven. Minder energie verbruiken door rendabele energiebesparing.             Gezamenlijke inkoop van energie uit duurzame bronnen.
  • Fase 2:  Het initiëren, coördineren en realiseren van projecten gericht op het lokaal opwekken van groene energie.
  • Fase 3:  Het surplus aan energie leveren aan derden in de regio en daarbij fungeren als opslaggebied voor energie.Binnenkort hoort u wat deze samenwerking voor ú als lid kan betekenen!
 
Share Button