OVZZ stelt Strategische Agenda op

Voor een kwalitatief beter, duurzamer en schoner Zaanstad.

Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) behartigt de belangen voor de bedrijven rond de gebieden Achtersluispolder, Westerspoor en Zuiderhout. OVZZ kijkt vooruit en werkt met een concrete Strategische Agenda voor de komende jaren. Deze Strategische Agenda is inmiddels gedeeld met politiek Zaanstad om aandacht te vragen voor de inzet om Zaanstad kwalitatief beter, duurzamer en schoner voor de Zaankanters te maken.

In deze Strategische Agenda worden een aantal speerpunten benoemd.

Kwaliteit van de omgeving.
De kwaliteit van het gebied is zeer belangrijk. OVZZ zet zich al jaren in voor het schoon, heel en veilig maken van het gebied. Laat de bedrijventerreinen niet verloederen! Dit heeft economische effecten en beïnvloedt de veiligheid van de stad.

Duurzaamheid en circulariteit
Ondernemers dragen daadwerkelijk bij aan duurzaamheid en circulariteit. OVZZ stimuleert dit  onder andere door het maken van een plan van aanpak voor het bedrijventerrein voor circulariteit, duurzaamheid en de energie transitie.

Werkgelegenheid
Een knelpunt in de huidige tijd is de beschikbaarheid van voldoende en gekwalifi­ceerde medewerkers. Dat vraagt om meer focus en inzet in de arbeidsmarkt en het onderwijs. OVZZ vindt dat iedereen kans moet hebben om te werken, allen op hun eigen niveau. Werkzoekenden moeten makkelijk vindbaar zijn voor werkgevers of bemiddelende partijen.

Ontwikkeling gebieden
OVZZ wil graag medio 2023 duidelijkheid over de transitieplannen van de Gemeente Zaanstad inzake de ontwikkeling van een mogelijk woon/werkgebied in de Achtersluispolder.

Het is van economisch belang om de aanwezige bedrijven te koesteren en daarom een duidelijk besluit te nemen. Ondernemers mogen niet belemmerd worden in hun toekomstplannen en ambities om te verduurzamen.  Maar ook op de Houthaven, Zuiderhout en Hembrug staat ondernemerschap onder druk omdat de ruimte ook voor andere doeleinden mogelijk beschikbaar komt. Ook hier zal duidelijkheid op korte termijn in de besluitvorming gewenst zijn.

OVZZ werkt de doelstellingen uit met de focus op het creëren van excellente bedrijventerreinen waar iedereen graag komt en/of werkt. De complete Strategische Agenda is hier te vinden.

Share Button