Uitbreiding opvang asielzoekers met tweede boot

We hebben bericht gekregen van de gemeente Zaanstad dat de opvang van asielzoekers in de bestaande opvangboot in de Achtersluispolder wordt uitgebreid met een tweede boot, begin mei.

De brief met complete informatie vind je hier.

Share Button

Online informatieavond werkzaamheden Grote Tocht

Aanstaande woensdag 16 maart om 20:00 uur organiseert BAM een online informatieavond over de werkzaamheden aan de Grote Tocht en omliggende wegen, vooral gericht op de eerste 2 fases.

Aanmelden kan via een mail te sturen aan tim.van.asperen@bam.com.

Lees hier meer over de plannen: Planning werkzaamheden Tochten – OVZZ

 

Share Button

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne Hembrugterrein

Onderstaande hebben we ontvangen van burgemeester Hamming en wordt verspreid onder de omwonenden en ondernemers van het Hembrugterrein. We brengen je graag hierover op de hoogte: “Noodopvang vluchtelingen Oekraïne Hembrugterrein” verder lezen

Share Button

Gratis online training RPC tegen cybercrime in trek bij bedrijven

Haarlem, 10 maart 2022 – Door de coronacrisis schrapte het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) alle fysieke trainingen en koos voor online. Die noodgedwongen omslag pakt goed uit. Een in korte tijd ontwikkeld pakket gratis online trainingen valt in de smaak bij MKB-bedrijven. Ook winkeliers- en ondernemersverenigingen maken er gebruik van. Een sterk accent ligt op online trainingen ter voorkoming van cybercriminaliteit. Omdat die weinig tijd en géén geld kosten laten steeds meer bedrijven ze door hun personeel volgen.   “Gratis online training RPC tegen cybercrime in trek bij bedrijven” verder lezen

Share Button

Planning werkzaamheden Tochten

Uitvoerder BAM zal binnenkort starten met werkzaamheden aan het riool en de bestrating op de verschillende ‘Tochten’.  Onderstaand bericht hebben we ontvangen van ons contactpersoon. Mochten er vragen zijn voor BAM, vind je onderstaand de gegevens van de projectleider. “Planning werkzaamheden Tochten” verder lezen

Share Button

Werkzaamheden kruising Noorder IJ-Zeedijk en Sluispolderweg

Om ruimte te maken voor de maatregelen op de kruising Noorder IJ-Zeedijk/Sluispolderweg moet een waterleiding omgelegd worden.

“Werkzaamheden kruising Noorder IJ-Zeedijk en Sluispolderweg” verder lezen

Share Button

Standpunten en activiteiten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW en MKB

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in samenwerking met diverse partners een landingspagina voor de verkiezingen gemaakt.  “Standpunten en activiteiten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW en MKB” verder lezen

Share Button

Rob Smits vanaf 1 maart directeur OVZZ

Vanaf 1 maart start Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) met een professionaliseringslag met de inzet van een directeur voor de vereniging. Deze directeur is geen vreemde van de vereniging; bestuurslid/voorzitter OVZZ én ondernemer Rob Smits is aangesteld voor deze functie.

Vanuit de vereniging zal Herm Nieste, voorheen vice-voorzitter voorgesteld worden als voorzitter van OVZZ.

OVZZ was al een jaar op zoek naar een nieuwe voorzitter. Rob Smits heeft 1 januari 2021 aangegeven zijn werkzaamheden voor OVZZ niet meer te kunnen combineren met zijn reguliere werkzaamheden als ondernemer. De vereniging merkt ook dat er steeds meer belangrijke dossiers bij het bestuur komen te liggen waar men slechts beperkt tijd voor heeft.

Met de aanstelling van een verenigingsdirecteur wordt het huidige bestuur ontzorgt en zal er op belangrijke dossiers kunnen worden doorgepakt. Gesprekspartners als politiek, gemeente/provincie, de publieke sector en werkgeversorganisaties verwachten immers uitdrukkelijk dat ondernemers in het gebied zich laten vertegenwoordigen.

In 2022 zal OVZZ zich richten op de speerpunten verbetering van kwaliteit van het gebied, transformatie van de Achtersluispolder, duurzaamheid / circulariteit én werkgelegenheid.

Met de aanstelling van Rob Smits verwacht OVZZ weer een professionaliseringsslag te hebben gemaakt richting de toekomst.

Share Button

Mogelijkheid indienen zienswijze windmolens | Spoed: deadline 9 februari

Het bestuur van OVZZ heeft de leden-ondernemers in de Achtersluispolder onderstaand bericht gestuurd:

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken aangaande de industriële windturbines Noorder IJ-Plas en Cornelis Douwesterrein.

Sinds 13 december jl. ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage bij de gemeente Amsterdam.

Het is een uitgebreid document, wat na goedkeuring bepaalt welke onderzoeken worden verricht voor het opstellen van de Milieu Effect Rapportage (MER). Vooraf willen wij graag duidelijk vermelden dat wij als OVZZ staan voor het opwekken van duurzame en schone energie. Windturbines kunnen daar een bijdrage aan leveren. “Mogelijkheid indienen zienswijze windmolens | Spoed: deadline 9 februari” verder lezen

Share Button

Motie extra onderzoek Transformatie Achtersluispolder aangenomen

Vorige week hebben we een bericht gestuurd over de motie die is ingediend voor extra en sneller onderzoek voor de plannen voor de transformatie van de Achtersluispolder aan de hand van onze inspraak bij de Raad.
 
Gisteren, donderdag 3 februari, is de motie van VVD, CDA, CU en DZ in de gemeenteraad aangenomen.
 
Dit houdt in dat de Gemeente Zaanstad in samenspraak met de ondernemers in de Achtersluispolder eerst gaan kijken naar de sterkte/zwakte analyse van ons gebied. “Motie extra onderzoek Transformatie Achtersluispolder aangenomen” verder lezen

Share Button