Investeren in uw wagenpark?

OVZZ leden profiteren bij Renault Nieuwendijk!
 
Renault Nieuwendijk op de Pieter Ghijsenlaan 5 heeft speciaal voor de leden van OVZZ een actie bij aanschaf of lease van nieuwe voertuigen. Kijk in bijgaand overzicht wat dit voor je kan betekenen.
 
Wees er snel bij, want de actie geldt alleen nog dit jaar en duurt tot 31 december 2022!

Share Button

Geef een goed doel door voor de Goede Doelen Cheque!

Jaarlijks geeft OVZZ tijdens de nieuwjaarsreceptie een cheque weg ter waarde van 1500 euro voor een goed doel. Ken jij een goed doel dat hiervoor in aanmerking komt?  Lees verder “Geef een goed doel door voor de Goede Doelen Cheque!”

Share Button

Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Grote Tocht en Ronde Tocht en geven wij een doorkijk in de aankomende periode. Lees verder “Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht”

Share Button

28 november Winkeldiefstaltraining

De gemeente Zaanstad organiseert samen met het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland een interactieve winkeldiefstaltraining  maandagochtend 28 november 2022 bij het Zaantheater in Zaandam (Nicolaasstraat 3, Zaandam). De training begint om 09:00 uur en zal naar verwachting tot 11:30 uur duren.

Het welkomstwoord zal verzorgd worden door burgemeester J. Hamming.

De heer C. Bergman van het Platform Veilig Ondernemen neemt u vervolgens mee in de interactieve winkeldiefstaltraining. De combinatie van informatieoverdracht en de prikkeling van het ‘zelf te ondervinden’ staan garant voor een leerzame en enerverende training. Leerdoelen zijn onder andere:

• Het gedrag van winkeldieven herkennen;
• (Preventief) optreden tegen winkeldiefstal;
• Een winkeldief aanhouden.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar OOV@zaanstad.nl met vermelding van uw naam, winkelnaam en het aantal belangstellenden voor de winkeldiefstaltraining. Wij horen graag van u of u en/of uw medewerkers gebruik willen maken van dit aanbod.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Faber via 0620053863.

Hopende u op 28 november te mogen ontvangen!

Vriendelijke groet,

Bas Koops (afdelingshoofd Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Zaanstad)
Mitchell Faber (beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Zaanstad)
Marco Verschragen (programmamanager Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland)

 

Share Button

Bijeenkomst 10 november druk bezocht!

Donderdag 10 november hebben we een succesvolle, drukbezochte bijeenkomst georganiseerd. Onderstaand een samenvatting van deze bijeenkomst. Lees verder “Bijeenkomst 10 november druk bezocht!”

Share Button

Bijeenkomst 10 november 2022

Share Button

Verplichting energielabel C per 1-1-2023

Voor elk kantoorgebouw met een oppervlakte van meer dan 100m2.

Misschien voor velen van jullie een overbodige boodschap, maar voor diegenen die dit betreft en nog niet actief begonnen zijn met de verduurzaming van hun kantoorgebouw en/of ruimte brengen we het onderwerp nogmaals onder je aandacht. Lees verder “Verplichting energielabel C per 1-1-2023”

Share Button

Uitnodiging | 10 november lunchbijeenkomst

Ben je erbij?

Het programma is rond! Op donderdag 10 november van 12.00 tot 14.00 uur organiseren we een lunchbijeenkomst bij Thrive Academy op de Pieter Ghijsenlaan 1. We hebben een aantal onderwerpen waarvan we je graag op de hoogte willen brengen!

Programma

 • 11.45 uur inloop
 • 12.00 uur opening door voorzitter Herm Nieste
 • 12.05 Transformatie Achtersluispolder
  We hebben een enquête verzonden aan de ondernemers in de Achtersluispolder waarin we de mening peilen en de gevolgen ondervragen van ondernemers wanneer er woningen in het gebied gecreëerd worden. We geven je graag alvast wat resultaten en vertellen onze vervolgstappen.
 • 12.15 Duurzaamheid
  SAENZ zal aanwezig zijn om meer te vertellen over het succesvolle project met de zonnepanelen. Volgend jaar hebben we opnieuw het vooruitzicht op subsidie! Je hoort er alles van!
 • 12.30 Ondermijning RPC: Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing is aanwezig om meer te vertellen over welke mate van criminaliteit er in het gebied aan de orde is en wat je er tegen kunt doen.
 • 12.45 Zaanse Uitdaging: Manager Bas Husslage vertelt in korte tijd de doelen van deze maatschappelijke organisatie en hoe je er aan bij kunt dragen.
 • 12.50 Thrive Academy: onze gastheer vertelt graag wat de drijfveer is achter Thrive Academy
 • 13.00 – 14.00 uur lunch

Uiteraard sluiten we af met een heerlijke lunch waarin we kunnen bijpraten met de collega-ondernemers uit het gebied.

Zet het alvast in je agenda en meld je aan!

En neem gerust je buurman, collega of relatie mee! Iedereen is van harte welkom bij deze lunchbijeenkomst.

Share Button

Zonnepanelen op alle bedrijfsdaken in de stad

INITIATIEFGROEP DUURZAAMHEID ZAANSTAD WIL IN NAVOLGING VAN UTRECHT ZONNEPANELEN OP ALLE BEDRIJFSDAKEN IN DE STAD.

De “INITIATIEFGROEP DUURZAAMHEID ZAANSTAD” wil in korte tijd het aantal zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen in Zaanstad vergroten. De initiatiefgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van ondernemers van Ondernemers Verenigingen Zaanstad Zaandam-Zuid (OVZZ), Zaanstad Noord (BVNM) en Zaanstad Maakstad aangevuld met de Green Business Club (GBC) en Energie coöperatie SAENZ. Tevens met medewerking van de Gemeente Zaanstad en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied. Lees verder “Zonnepanelen op alle bedrijfsdaken in de stad”

Share Button

Onderzoek OVZZ | wat vind je van de transformatie?

De gemeente Zaanstad heeft plannen om 4500 woningen te bouwen in de Achtersluispolder. Dat betekent dat het bedrijventerrein zou kunnen transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Dit zal gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in het gebied.

In de gemeenteraad wordt in februari 2023 een besluit genomen. Het is van belang om de stem van de ondernemer mee laten tellen in dat besluit. De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVVZZ) wil daarom weten wat er nu leeft onder alle ondernemers in de Achtersluispolder. Wat vindt u van deze transformatie en wat zullen de gevolgen zijn voor uw bedrijf. U wordt daarom vriendelijk verzocht even tijd te maken voor dit onderzoek.

Onderzoeksbureau Strabo voert het onderzoek uit. In de week van 10 t/m 14 oktober komt een medewerker van Strabo bij u langs met een schriftelijke vragenlijst. Er zijn drie opties:

 • U vult de enquête in en deze wordt een week later bij u opgehaald.
 • U vult de enquête in en stuurt deze zelf met een retourenvelop naar het antwoordnummer van Strabo.
 • U vult de enquête online in gebruik makend van de volgende link strabo.nl/achtersluispolder

De medewerker van Strabo spreekt met u af welke optie uw voorkeur heeft.

Strabo verwerkt de resultaten. De anonimiteit van de gegevens is gegarandeerd, de enquêtes blijven in bezit van Strabo en gegevens van individuele bedrijven worden niet gedeeld met derden.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met alle ondernemers in de Achtersluispolder, ook de niet-OVZZ-leden.

Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u zich wenden tot Jeroen Verwaaijen van Strabo (verwaaijen@strabo.nl of 06-50528777) of Vincent van Vliet van de OVZZ (vvanvliet@sturmzaandam.nl of 06 – 52 09 03 96).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Share Button