MIT R&D-samenwerking: aanvragen voor 10 september

Als innovatieve MKB-er kunt u weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er. Uiterlijk 10 september moet uw aanvraag zijn ingediend. Beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria binnen de tendersystematiek. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als u …

Werkzaamheden aan Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat | Reageer op de tekening

Ondernemers aan de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat hebben vorige week onderstaande brief ontvangen over de aankomende werkzaamheden: De gemeente Zaanstad knapt de openbare ruimte op in uw buurt. In deze brief leest u wat er gaat gebeuren. De bestrating in de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat is aan vervanging toe. Ook leggen we in …

Aanpak Thorbeckeweg, wat is de planning?

De verkeersdrukte op de Thorbeckeweg in Zaandam wordt aangepakt. Het wordt veiliger voor fietsers. Het openbaar vervoer wordt verbeterd. En nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen krijgen een betere bereikbaarheid. Er moet kortom veel gebeuren. Maar is er al zicht op de planning? We vroegen het aan projectleider Jasper Hink, werkzaam bij Vervoerregio Amsterdam. ‘De besluitvorming en …

Kickstartvoucher voor mkb’ers beschikbaar

Mkb-bedrijven waarvan de internationale activiteiten geraakt zijn door de coronacrisis, kunnen met een externe adviseur gesubsidieerd op zoek gaan naar oplossingen. Vanaf 26 juni kunnen mkb’ers hiervoor de nieuwe Kickstartvoucher aanvragen. Met de Kickstartvoucher betaalt men een zelfgekozen adviseur. De voucher is goed voor 80% van de kosten en bedraagt maximaal € 2.500 exclusief btw. …

Tips om inbraak en diefstal in uw bedrijf te voorkomen

Ongewenst bezoek is het laatste waarop u zit te wachten. En de criminelen werken niet thuis met deze Coronacrisis. Inbraak geeft niet alleen financieel nadelige gevolgen, het is soms ook een traumatische ervaring.  Jaarlijks krijgt 1 op de 10 bedrijven te maken met een inbraak. Het inbraakrisico is redelijk groot voor ondernemers. In de meeste …