Tony’s Chocolonely een stap dichter bij slaafvrije chocolade-industrie

door financiële support

Tony’s Chocolonely zet een grrrooote stap in hun missie om alle chocolade wereldwijd  100% slaafvrij te maken: Verlinves en JamJar hebben samen een minderheidsaandeel genomen in Tony’s Chocolonely. Champagne!
is ’n stap dichter bij slaafvrije chocolade-industrie door financiele support
“Dankzij deze financiële injectie zullen we sneller onze doelstelling realiseren om alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij te maken. Daarvoor is het belangrijk dat we internationaal verder kunnen groeien en steeds meer mensen – cacaoboeren, consumenten, retailers, andere chocoladebedrijven en overheden – kunnen betrekken bij onze missie.”, aldus Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer van Tony’s Chocolonely.

Lees hier het complete persbericht>>

2 april bezoek burgemeester Hamming

Op donderdag 2 april is burgemeester Hamming aanwezig bij de bestuursvergadering van OVZZ. Belangrijke punten die wij onder de aandacht willen brengen zijn de transformatie van de Achtersluispolder, bereikbaarheid met name rondom de plannen aan de Thorbeckeweg en duurzaamheid.

Heeft u onderwerpen die spelen in het gebied die wij voor u kunnen bespreken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

ATN ziet toe dat glas opgeruimd wordt

Onlangs is onze collectieve beveiliger ATN ’s avonds gebeld door een ondernemer dat er iets mis was gegaan op de Achtersluispolder en dat er veel glas op de weg was terecht gekomen.

Het verzoek was of ATN dit wilde opruimen, maar het bedrijf besloot toch om het zelf op te ruimen omdat hier een prijskaartje aan hangt. Inmiddels was de surveillancewagen aangestuurd om poolshoogte te nemen en had de boodschap meegekregen dat alles weer opgeruimd moest zijn. Het bedrijf heeft het netjes in ondersteuning van ATN opgeruimd. Ook voor dit soort zaken is ATN in te schakelen.

14 mei ledenvergadering

Zet 14 mei alvast in uw agenda. OVZZ heeft vooralsnog op deze datum de ALV gepland bij De Vrede, uiteraard onder voorbehoud in verband met de ontwikkeling rond het Coronavirus.

Herinrichting gebieden rond Grote Tocht

De gemeente Zaanstad is van plan om het bedrijfsterrein rond de Grote Tocht opnieuw in te richten en de riolering te vervangen.

Voordat de gemeente een nieuw concept ontwerp van de buitenruimte gaan maken, willen zij graag in gesprek met (een afvaardiging van) de bedrijven in het projectgebied om wensen, ideeën en bijzonderheden van de ondernemers op te halen. Met deze informatie kunnen zij een ontwerp maken.

Binnenkort volgt er een uitnodiging om mee te praten. 

Wilt u hierover meedenken? Laat het ons alvast weten via info@ovzz.nl.

Werkzaamheden Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat 2021

De Gemeente Zaanstad wil in 2021 werkzaamheden aan de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat uitvoeren. Ook zal een deel van het riool worden vernieuwd  (Pieter Ghijsenlaan tussen Symon Spiersweg – Gerrit Kistraat).

De gemeente is nu bezig om een ontwerp voor te bereiden. Als deze klaar is, worden alle aanliggende bedrijven en bewoners verder geïnformeerd.

De gemeente zal binnenkort een bijeenkomst organiseren om informatie vanuit de ondernemers op te halen betreffende:

  • Wanneer zijn de drukste momenten tijdens transport (aan-/afvoer) of bezoekers?
  • Wat is de frequentie van aan- en afvoer?
  • Hebben bedrijven een alternatieve op-/afrit waarvan zij tijdelijk gebruik van kunnen maken?
  • Zijn er momenten dat de toegangsweg (of entree) wel of juist niet tijdelijk afgesloten kan worden? (welke dagen van de week, uren van de dag)
  • Hebben jullie nog suggesties wat jullie en ons kan helpen om het werk te bespoedigen of om de bereikbaarheid te garanderen?

Wilt u hier actief in meedenken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

Verslag KVO bijeenkomst bij Autobedrijf Peter Ursem

Op donderdag 27 februari jl. vond de KVO bijeenkomst plaats bij Autobedrijf Peter Ursem. Een mooi aantal ondernemers hoorden de presentatie van Els Prins aan over Ondermijning. Wat betekent het voor u en wat zijn de cijfers in Zaanstad? U vindt het in bijgaande presentatie.

Jasper Hink van Vervoersregio Amsterdam was tevens aanwezig om aan te geven wat de plannen zijn met de Thorbeckeweg. Na de zomer worden hier de laatste klappen op gegeven en begin 2021 wordt er begonnen met de werkzaamheden. In bijgaande presentatie vindt u hier meer over.

Pieter Ursem, gastheer van de middag, vertelde meer over de ambities van Autobedrijf Peter  Ursem, met name op het gebied van duurzaam en gezonde activiteiten. Zo hebben ze als een van de weinige een Battery Repair Center waar accureparaties uitgevoerd mogen worden aan elektrische auto’s. Maar het gaat nog een stap verder. De energie die opgewekt wordt door zonnepanelen wordt intern opgeslagen in vier accupakketten afkomstig van hybride voertuigen. Zo hebben de accu’s een tweede leven gekregen en kunnen gebruikt worden in mobile batterijen.

De middag werd afgesloten met een heerlijke lunch aangeboden door de gastheer.

KVO bijeenkomst Ondermijning en Bereikbaarheid

Op donderdag 27 februari vindt de jaarlijkse KVO bijeenkomst plaats. Dit jaar behandelen we het thema Ondermijning en de plannen met de aanpak van de Thorbeckeweg.

Els Prins van VNO/NCW zal een prestentatie houden over ondermijning:

 • Wat is het concreet?
 • Hoe kunt u het herkennen?
 • Wat zou het kunnen betekenen voor úw bedrijf? Denk aan economische schade!
 • Hoe kunnen we het tegengaan?
 • Waar kunnen we melding van ondermijning doen?

Tevens is Jasper Hink projectleider infrastructuur, aanwezig om de concrete en korte termijn plannen te vertellen over de aanpak van de Thorbeckeweg. 

Zet in uw agenda:

Datum: Donderdag 27 februari 2020

Programma:
12.00 uur Inloop
12.10 uur Els Prins | Ondermijning
12.45 uur Jasper Hink | Thorbeckeweg
13.00 uur Gastbedrijf Peter Ursem
13.15 uur Lunch
14.00 uur Einde 

Locatie: Autobedrijf Peter van Ursem, Kleine Tocht 20-21

Aanmelden: graag via deze link.