Strategische visie bedrijventerreinen

Beste leden,

We werken als Ondernemersvereniging niet in het luchtledige. Met alle dynamieken en ontwikkelen die er spelen is het belangrijk dat we krachten bundelen.

OVZZ is actief in het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Samen met meerdere Zaanse ondernemersverenigingen vertegenwoordigen we de Zaanstreek hierin.

In de bijgaande  Strategische visie bedrijventerreinen in en boven het Noordzeekanaal hebben we namens de Zaanstreek onze bijdrage geleverd en wordt onderschreven door bedrijvenorganisaties in Amsterdam (ORAM), Zaanstreek (7 organisaties), Waterland (Vowa), IJmond (OV IJmond), Bedrijvige Regio Alkmaar, West- Friesland (WBG) en de Kop van Noord-Holland.

Bedrijventerreinen en werklocaties hebben grote economische en maatschappelijke betekenis. Zo is 30% van de werkgelegenheid daar gelokaliseerd. In de komende jaren groeit de behoefte aan beschikte bedrijventer- reinen. In Noord-Holland in en boven het Noordzeekanaal is een nijpend tekort aan bedrijventerreinen. De ambities om de autonome groei, circulariteit, duurzame energievoorziening en de wateropgave te faciliteren, vragen om extra ruimte.

In de ‘strijd om de ruimte’ komt het georganiseerde bedrijfsleven* nu zelf pro-actief met een visie. Wij bepleiten een regionale en provinciale planning van bedrijventerreinen voor een periode van minimaal 10, liefst 20 jaar. Niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief. Zo anticiperen wij ook op het programma Werklocaties van het ministerie van EZK en de ruimtelijke plannen van de provincie en de rijksoverheid (5e Nota R.O.).

Wij vinden mooie coproductie. Lees het en geef er bekendheid en publiciteit aan, zoveel als je kunt!

Share Button

Mogelijke opvang asielzoekers aan de Gerrit Bolkade

Gemeente Zaanstad onderzoekt of het mogelijk is aan de Gerrit Bolkade riviercruiseschepen aan te leggen voor de opvang van vluchtelingen.

Hier is inmiddels meer nieuws over die je kunt teruglezen in deze brief.

Share Button

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB 21 maart open

Maken jou kosten minimaal 7% uit van de totale omzet?
Dan kom je in aanmerking voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Het biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor deze kosten om meer adem te creeeren om je bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. Je kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. 

Hieronder de link naar de regeling:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek 

Share Button

Uitkomst onderzoek transformatie Achtersluispolder

In opdracht van de Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid heeft Strabo een enquête afgenomen onder alle bedrijven in de Achtersluispolder te Zaandam. Het onderzoek vond plaats in oktober 2022.

Aanleiding van het onderzoek is het plan van de gemeente Zaanstad om 4.500 woningen te bouwen in de Achtersluispolder, en het gebied te transformeren naar een woon-werkgebied.

Doel van het onderzoek is een update van het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar de mening van de ondernemers over deze transformatie en de gevolgen voor hun bedrijfsvoering. De update is ook nodig gezien de veranderde economische situatie waarin Nederland zich nu bevindt, denk aan de gevolgen van COVID, personeelstekorten, inflatie en schaarste door de oorlog in Oekraïne.

Het complete rapport kun je hier terugvinden.

Share Button

1 februari bijeenkomst gebiedsperspectief Achtersluispolder

Op woensdag 1 februari organiseert de gemeente Zaanstad een informatiebijeenkomst over de Achtersluispolder.

Tijdens de bijeenkomst licht de gemeente het concept-gebiedsperspectief voor de Achtersluispolder toe. Hierin wordt de toekomst geschetst van de Achtersluispolder als gebied en wordt er meer verteld over de onderzoeken die hierbij horen. Ambtenaren van de gemeente en wetbouder Breunesse zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook horen ze graag reacties op het concept. Suggesties en aanvullingen op het stuk kunnen nog verwerkt worden.

De bijeenkomst vindt plaats in Broedplaats De Hoop op Barndegat 6-8  in de Achtersluispolder. Het is van  16.00 tot 18.00 uur.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Janneke Kroft: j.kroft@zaanstad.nl

Bijgaand de officiele uitnodiging.

Share Button

Tips voorkomen brand

Brandweer Zaanstreek-Waterland is nauw betrokken bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit de ondernemers, politie, gemeente en brandweer werken samen aan een schoon, heel en veilig industrie-, of winkelgebied. 

In bijgaande flyer vind je enkele tips om de kans op brand te voorkomen.

Share Button

Melding voor handhaving: hoe en waar?

Handhaving (straattoezicht) van gemeente Zaanstad staat voor je klaar bij overlast. Hoe je op de beste manier in contact kan komen om iets te melden, vind je onderstaand:

Tot 17:00 uur
Overdag tot 17:00 uur wanneer er bijvoorbeeld parkeeroverlast is, gevaarlijke situaties of jeugdoverlast: bel 14075, de gemeente zet de melding dan uit bij handhaving.

Na 17:00 uur en in het weekend
’s Avonds na 17:00 en in het weekend bel je 075 – 670 1701. Of het algemene nummer van de politie 0900 8844. Lees verder “Melding voor handhaving: hoe en waar?”

Share Button

Volg de talkshow van PVO: Een nuchtere kijk op ondermijning

Maandag 6 februari zendt Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland de 8e editie van ‘De Ondernemer Draait Door‘ uit. Deze editie is de eerste van een nieuwe series talkshows waarin ondernemers, bestuurders, politie en experts uit Noord-Holland met elkaar in gesprek gaan over veilig ondernemen. De talkshow van 6 februari 2023 wordt gepresenteerd door presentator Frank Lammers en is vanaf 19:15 uur online en live te volgen vanuit de raadzaal van de gemeente Zaanstad. Het onderwerp van deze talkshow is “Een nuchtere kijk op ondermijning”. 

Want wat is ondermijning nu precies? Is het risico dat ondermijnende criminaliteit jouw bedrijf treft echt zo groot als de media doet geloven? Welke stappen kun je nemen om in zo min mogelijk tijd veiliger te ondernemen? Tijdens de talkshow op 6 februari krijg je antwoord op deze en veel meer vragen.  

De talkshow wordt live opgenomen in het stadhuis van de Gemeente Zaanstad. Jij kunt daar als ondernemer bij aanwezig zijn! Live op locatie (beperkte aantal plaatsen beschikbaar!) en online via YouTube. 

Live (online) aanwezig zijn?
Praat live en online mee via YouTube en meld je nu aan via de website. Wil je kans maken om live bij de opnames aanwezig te zijn? 

Geef dit dan aan bij jouw online aanmelding op www.deondernemerdraaitdoor.nl

Share Button

Subsidieregeling Verduurzaming MKB verlengd

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. Lees verder “Subsidieregeling Verduurzaming MKB verlengd”

Share Button

OVZZ NEEMT TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE AFSCHEID VAN VOORZITTER NIESTE

EN REIKT GOEDE DOELEN CHEQUE UIT AAN DE VOEDSELBANK

De Ondernemersvereniging Zaanstad-Zuid had een druk programma tijdens de nieuwjaarsreceptie die afgelopen donderdagavond voor de leden werd georganiseerd. Gastheer was nautisch bedrijf Zaanhaven in de Achtersluispolder. Lees verder “OVZZ NEEMT TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE AFSCHEID VAN VOORZITTER NIESTE”

Share Button