Wijzigingen herinrichting ‘Tochten’

De gemeente Zaanstad knapt de Grote Tocht, Dwarstocht, Zijtocht en Ronde Tocht op. Via de projectwebsite hebben de betrokken ondernemers in november 2020 het eerste ontwerp gezien en hierop reacties gegeven. “Wijzigingen herinrichting ‘Tochten’” verder lezen

Share Button

Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?

Nederland heeft een stikstofprobleem: boeren mogen niet meer uitbreiden, nieuwe woonwijken worden uitgesteld en Lelystad Airport mag voorlopig niet worden gebouwd. De stikstofuitstoot moet eerst drastische worden verminderd. Maar wat is stikstof eigenlijk? “Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?” verder lezen

Share Button

Input gesprek Transformatie Achtersluispolder

OVZZ is betrokken in de Adviesgroep Transformatie Achtersluispolder. Hier is vorige week een kort gesprek over geweest en hier zal op 14 april een vervolg op komen. Eind mei zal de gemeente met een update komen voor een lange termijn planning.  “Input gesprek Transformatie Achtersluispolder” verder lezen

Share Button

Herontwikkeling Hembrugterrein, praat mee!

Save the date!
‘Aan de Hembrugtafel’ 31 maart as. 

Er staat in 2021 veel te gebeuren in het kader van de herontwikkeling van het Hembrugterrein, waaronder in april de vaststelling van het Masterplan Hembrug door de gemeenteraad van Zaanstad. Voor Hembrug Zaandam is het belangrijk dat net als bij het Masterplan Hembrug de bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein goed worden geïnformeerd en er gelegenheid is om met ons mee te denken.

‘Aan de Hembrugtafel’
Om dit proces overzichtelijker te maken, gaan we eens per 6 weken een (digitale) bijeenkomst organiseren voor alle geïnteresseerde bewoners, ondernemers en stakeholders op en rondom Hembrug. Deze sessies noemen we ‘Aan de Hembrugtafel’. Per sessie geven we een update en bespreken we in hoofdlijnen de plannen die op dat moment relevant zijn in het totale planproces. Onze eerste digitale sessie zal plaatsvinden op 31 maart as. vanaf 17.30 uur. We gaan onder meer toelichten op welke punten het Masterplan is aangepast naar aanleiding van alle feedback. Hieronder vind je de button waarmee je je kunt aanmelden. 

Volgende bijeenkomsten tot aan de zomer
De data van de volgende ‘Aan de Hembrugtafel’ bijeenkomsten kun je ook alvast in je agenda noteren: 12 mei & 23 juni.

Aanmelden voor ‘Aan de Hembrugtafel’ 
Het online evenement op 31 maart begint om 17.30 uur. Het enige dat je hoeft te doen, is je aanmelden via deze link. Hier kun je ook alvast je vragen kwijt. Vóór 31 maart ontvang je dan een link naar de online bijeenkomst en de agenda. 

Hartelijke groeten, Team Hembrug Zaandam

Share Button

Balkenhavengebied: milieu categorie moet behouden blijven

OVZZ is aangeschoven bij het overleg rondom de gebiedsvisie voor het Balkenhaventerrein/Hemkade. De gemeenteraad wil de milieuklasse afwaarderen om wonen mogelijk te maken. OVZZ trekt hierin samen op met ORAM (Ondernemend Amsterdam) en heeft een brief gestuurd aan het College van B&W om dit tegen te gaan. “Balkenhavengebied: milieu categorie moet behouden blijven” verder lezen

Share Button

Aangifte of melding doen bij politie

U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie. Klik hier in de lijst op de situatie die voor u van toepassing is, dan leest u waar en op welke manier dit het beste kan. Uiteraard belt u 112 bij spoed en kunt u altijd telefonisch contact opnemen via 0900-8844.

Share Button

Meld je AED aan en red levens!

Het Rode Kruis is gestopt met het bijhouden van een overzicht van locaties waar AED’s aanwezig zijn. Het werkt nu via het Reanimatie Oproepsysteem. Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie oproepsysteem HartslagNu stuurt dan direct burgerhulpverleners uit de buurt om het slachtoffer te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance vaak nog onderweg is. Heb jij een AED? Meld hem hier aan om levens te redden via het oproepsysteem HartslagNu. 

Share Button

Wat is een RI&E?

Voor alle bedrijven met personeel in dienst, is het opstellen van een RI&E verplicht. Deze verplichting is omschreven in de Arbowet. RI&E staat voor “risico inventarisatie & evaluatie”. Het vormt de basis van een veilig bedrijf waarin verantwoord kan worden gewerkt met het oog op risico’s en veiligheid. De RI&E is een omvangrijk document waarin alle risico’s die inherent zijn aan de aard en werkzaamheden van het bedrijf in kaart worden gebracht. 

In dit filmpje wordt eenvoudig uitgelegd wat een RI&E inhoudt.

Of kijk voor meer informatie op: homepage – RI&E

Share Button

Thuiswerken en cybercrime

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers werkt op dit moment thuis. Dat kan allemaal omdat je van huis uit op het netwerk van je bedrijf kunt en dankzij videobellen en conference calls nog aardig wat voor elkaar kunt krijgen. Maar thuiswerken is niet zonder risico. Thuiswerken en cybercrime gaan hand in hand. 

Lees hier wat u kunt doen om cybercrime tegen te gaan.

 

Share Button

Uitbreiding Coronasteun

Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten het subsidiepercentage voor de TVL te verhogen naar 100%. Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens 130 miljoen euro. Hiermee biedt het kabinet extra steun aan huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een aanzienlijk inkomensverlies en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. “Uitbreiding Coronasteun” verder lezen

Share Button