Aanpak Thorbeckeweg; geef aan welke hinder acceptabel is

Gemeente Zaanstad zal samen met de partners Provincie Nood-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Oostzaan het project Aanpak Thorbeckeweg (AVANT) de komende jaren (2023-2026) realiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en gemeente Zaanstad zet hierbij in op minimalisatie van hinder. 

Vul deze enquête in om de mogelijkheden voor je bedrijf duidelijk te maken. Hinder is onvermijdelijk, maar op deze manier kan er bepaald worden welke hinder acceptabel is.

Waarom dit project:
De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden, winkelgebieden en de bedrijventerreinen. Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet best en daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor weggebruikers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Het project gaat op kruispunt Vijfhoek een ongelijkvloerse kruising realiseren, het kruispunt Poelenburg-Noorder IJ- en Zeedijk wordt aangepast, de Westkolkdijk wordt afgesloten, er wordt een fiets- voetgangersbrug aangelegd tussen de Oostzanerdijk en industrieterrein Ambacht, er wordt een fietstunnel richting Skoon aangelegd en een groene inpassing gerealiseerd in de vorm van herplanting en nieuwe entree Vijfhoekpark. Zie www.thorbeckeweg.nl voor meer informatie over het project en een visualisatiefilm.
 
De werkzaamheden gaan onvermijdelijk hinder veroorzaken voor de weggebruikers in de (directe) omgeving. Om helder te krijgen wat er mogelijk is en wat niet aan verkeersmaatregelen om het project te kunnen realiseren met geaccepteerde hinder zet het projectteam hier nadrukkelijk op in. 
 
Het projectteam zal waar mogelijk uw antwoorden meenemen in de voorbereiding en inrichting van het contract en de (on)mogelijkheden voor de verkeersmaatregelen als omleidingen en afsluitingen om de hinder als gevolg van dit project te minimaliseren.
 
Doel is om de aannemer het werk zo goed mogelijk te kunnen laten uitvoeren waarbij de weggebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden. Hierbij geldt een voorbehoud dat géén hinder onmogelijk is.

Vul hier de enquête in>>>

Share Button

Dinsdag 19 april 19.30-21.30 uur inloopavond Hembrugterrein

Op dinsdag 19 april van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert gemeente Zaanstad een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein. De inloopavond vindt plaats op het Projectbureau van Hembrug aan het Verloren Spoor 1 te Zaandam.

Wat kunt u doen?
Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan, die de nieuwe ontwikkeling in het noordelijk deel van Hembrug mogelijk gaat maken, en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Hembrug inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeente Zaanstad en de ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam BV. U kunt op elk moment tussen 19.30 uur en 21:30 uur langskomen.

Lees hier meer>>

Share Button

Zaanstad onderzoekt of een mix van werken en wonen haalbaar is op Zuiderhout

Nieuwe ontwikkelingen Zuiderhout

Zuiderhout is volop in beweging. Door de ontmanteling van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekabaalgebied (RON) is de gemeente eigenaar geworden van de grond en panden van het voormalige Bruynzeelcomplex. Ikea heeft laten weten zich definitief niet te vestigen op Zuiderhout. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college vraagt om samen met Exter toekomstbestendige oplossingen te onderzoeken. Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: “Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie voor dit gebied. Zaanstad gaat daarom in nauwe samenwerking met de bedrijven van Zuiderhout een haalbaarheidsstudie doen of een mix van werken, wonen en voorzieningen mogelijk is op met name het noordelijke deel van Zuiderhout.” “Zaanstad onderzoekt of een mix van werken en wonen haalbaar is op Zuiderhout” verder lezen

Share Button

Uitbreiding opvang asielzoekers met tweede boot

We hebben bericht gekregen van de gemeente Zaanstad dat de opvang van asielzoekers in de bestaande opvangboot in de Achtersluispolder wordt uitgebreid met een tweede boot, begin mei.

De brief met complete informatie vind je hier.

Share Button

Online informatieavond werkzaamheden Grote Tocht

Aanstaande woensdag 16 maart om 20:00 uur organiseert BAM een online informatieavond over de werkzaamheden aan de Grote Tocht en omliggende wegen, vooral gericht op de eerste 2 fases.

Aanmelden kan via een mail te sturen aan tim.van.asperen@bam.com.

Lees hier meer over de plannen: Planning werkzaamheden Tochten – OVZZ

 

Share Button

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne Hembrugterrein

Onderstaande hebben we ontvangen van burgemeester Hamming en wordt verspreid onder de omwonenden en ondernemers van het Hembrugterrein. We brengen je graag hierover op de hoogte: “Noodopvang vluchtelingen Oekraïne Hembrugterrein” verder lezen

Share Button

Gratis online training RPC tegen cybercrime in trek bij bedrijven

Haarlem, 10 maart 2022 – Door de coronacrisis schrapte het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) alle fysieke trainingen en koos voor online. Die noodgedwongen omslag pakt goed uit. Een in korte tijd ontwikkeld pakket gratis online trainingen valt in de smaak bij MKB-bedrijven. Ook winkeliers- en ondernemersverenigingen maken er gebruik van. Een sterk accent ligt op online trainingen ter voorkoming van cybercriminaliteit. Omdat die weinig tijd en géén geld kosten laten steeds meer bedrijven ze door hun personeel volgen.   “Gratis online training RPC tegen cybercrime in trek bij bedrijven” verder lezen

Share Button

Planning werkzaamheden Tochten

Uitvoerder BAM zal binnenkort starten met werkzaamheden aan het riool en de bestrating op de verschillende ‘Tochten’.  Onderstaand bericht hebben we ontvangen van ons contactpersoon. Mochten er vragen zijn voor BAM, vind je onderstaand de gegevens van de projectleider. “Planning werkzaamheden Tochten” verder lezen

Share Button

Werkzaamheden kruising Noorder IJ-Zeedijk en Sluispolderweg

Om ruimte te maken voor de maatregelen op de kruising Noorder IJ-Zeedijk/Sluispolderweg moet een waterleiding omgelegd worden.

“Werkzaamheden kruising Noorder IJ-Zeedijk en Sluispolderweg” verder lezen

Share Button

Standpunten en activiteiten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW en MKB

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in samenwerking met diverse partners een landingspagina voor de verkiezingen gemaakt.  “Standpunten en activiteiten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW en MKB” verder lezen

Share Button