Appeltaart? Help ons het gebied schoon, heel en veilig te houden!

In 2015 heeft Zaandelta het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de vierde keer ontvangen. Makkelijk gaat dat niet, er is veel inspanning van onze vrijwilligers en instanties voor nodig om het gebied schoon, heel en veilig te maken en te houden! Dit jaar gaan we weer voor de hercertificering en hebben we uw hulp nodig!

We moeten een flink percentage aan respons ontvangen onder de leden én niet-leden. Wilt u zo vriendelijk zijn de enquête in te vullen. Zo kunnen wij meten of we op de goede weg zijn en waar wij nog aan moeten werken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers dit formulier invullen om een representatief aantal antwoorden te ontvangen. Helpt u mee?
Reserveer een paar minuten van uw kostbare tijd om deze enquête in te vullen—>

 

Naast dat wij u ENORM dankbaar zijn, verloten wij ook nog eens 10 appeltaarten onder de ingevulde enquêtes! Geef dan wel uw emailadres aan, zodat we u kunnen vinden!

 

Share Button

Heerlijke zomerlunch Artzaanstad

Op dinsdag 26 juni organiseerden BIA en Zaandelta een zomerlunch op de net geopende nieuwe locatie van Artzaanstad op het Hembrugterrein.

Herm Nieste opende namens Zaandelta en BIA de middag met enkele mededelingen voor de verenigingen.

Fleur Pastoors van Artzaanstad vertelde meer over het nieuwe pand met de gebruikte materialen, de specialiteiten van Artzaanstad en de kunstwerken die te huur en te koop zijn. Ook het Art en Jewel event is een groot event dat Artzaanstad zelf organiseert. Hier vindt u de aftermovie van dit event.

Fotograaf Ruben Timman vertelde vol passie over zijn project Museum for Humanity.  In 2001 kreeg hij een bijzondere droom: Hij bezocht het Museum der mensheid en werd rondgeleid door Kofi Annan. Tijdens deze rondleiding doet hij een schokkende ontdekking: het museum verkeert in vervallen staat.  De droom hem niet los en zo ontstond het verlangen om middels foto’s de schoonheid en waardigheid van de mens te midden van een gebroken wereld aan anderen te laten zien. Met die wens in zijn hart en de camera in de hand is hij op pad gegaan en zijn droom groeide uit tot iets concreets: het Museum der mensheid. Meer hierover vindt u op: https://museumofhumanity.nl/.

Aan het einde van de presentaties werd een kunstwerk uitgereikt onder de aanwezigen die bij de deur een lootje hebben ontvangen. Maurice van der Hulst van Dynova Subsidieadvies was de gelukkige om het kunstwerk in ontvangst te nemen.

Aansluitend werd er genoten van een heerlijke lunch van Lab44 en was er de mogelijkheid tot een rondleiding.

De video van de middag vindt u hier.
Foto’s vindt u op de facebookpagina van Zaandelta.

Share Button

Voorbereiding op brand én voorkomen

Op 4 oktober organiseren we een bijeenkomst over de gevolgen na brand. U doet er natuurlijk alles aan om een brand te voorkomen. Maar alles uitsluiten is helaas niet mogelijk.

Onderstaand enkele tips waardoor u zo goed mogelijk voorbereid bent op een mogelijke brand en hoe het te voorkomen.

Ontruimingsplan
Heeft u bijvoorbeeld al een ontruimingsplan? Wat is precies een ontruimingsplan en wat moet er in staan? Uiteraard is het per bedrijf verschillend. Hier vindt u enkele tips over wat er in moet staan en een voorbeeld van een ontruimingsplan:
https://www.brandveiligheidopleidingen.nl/Wat-is-een-ontruimingsplan

Checklist brand
U denkt dat uw bedrijf goed voorbereid bent op een brand en er alles aan doet om een brand te voorkomen. Maar is dat ook zo? Vul de checklist brand in en u weet wat u nog te doen staat: https://checklistbrand.nl/

Brandstichting voorkomen
Het lijkt bijna onmogelijk maar in sommige gevallen is het echt te voorkomen; brandstichting.  In deze brochure leest u hier alles over. U krijgt handvatten om brandgevoelige plekken in uw pand te herkennen en risico’s te onderkennen. Daarnaast leest u welke maatregelen u zelf kunt nemen om brandstichting te voorkomen.

 

Share Button

Ondermijning? Laat het weten!

Georganiseerde criminaliteit wortelt en manifesteert zich op lokaal niveau. Helaas ook in onze gemeente. Deze vorm van criminaliteit heeft het vermogen om sluipenderwijs een zodanig sociale en economische invloed te ontwikkelen, dat het de fundamenten van onze rechtstaat kan ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en integriteit van onze (lokale) samenleving.

Wie ondermijnt en welke locaties gebruiken zij? Om daar zicht op te krijgen, wil de gemeente graag de signalen daarvan binnen krijgen.

De gemeente organiseert op dit moment een platform waar meldingen over ondermijning gedaan kunnen worden. Dat is er nu nog niet. Zijn er meldingen of vermoedens vanuit uw onderneming? Meldt dit aan David Kooi via d.kooi@zaanstad.nl. Dan wordt het doorgespeeld aan de juiste personen, totdat het meldpunt goed is ingericht.

Wilt u weten wat ondermijning precies is? Hier vindt u meer informatie:

https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/ondermijning/

https://www.politie.nl/themas/ondermijning.html

matie.

Share Button

Nieuwjaarscheque | Zaandelta op bezoek bij ZMC

Onlangs is Zaandelta op bezoek geweest bij het Zaans Medisch Centrum. In 2016 heeft de Stichting Vrienden van het ZMC de Goede Doelen Cheque van 1000 euro van Zaandelta in ontvangst mogen nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Van dat bedrag werden diverse spullen aangeschaft die al langere tijd op de wensenlijst stonden van de Kind- en Jeugdafdeling.

Onder andere een keukentje en een speciaal ontworpen ‘robot’ dinosaurus die reageert op de emoties van patiëntjes.  Deze staan in de speelkamer van de afdeling; daar spelen de patiëntjes,  worden begeleid door de pedagogisch medewerkers en voorbereid op een behandeling of operatie.

Het ZMC is dolblij met de gift.

Voor meer informatie over de Stichting Vrienden van het ZMC vindt u hier.

 

 

 

Share Button

26 juni zomerlunch bij Artzaanstad

Kom op dinsdag 26 juni van 12.00 tot 14.00 uur naar de zomerlunch van Zaandelta en BIA bij Artzaanstad op het Hembrugterrein! 

Artzaanstad is al decennia lang een begrip op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in heel Nederland. Niet alleen voor kunstverhuur, het is ook een actieve galerie voor hedendaagse kunstenaars. Naast beeldende kunst vind je een uitgebreide collectie designartikelen.

Bevlogen fotograaf Ruben Timman zal aanwezig zijn om meer te vertellen over zijn werk en missie, onder ander over het project Museum of Humanity. Naast werk van Ruben is er ook een film te zien.

Daarnaast wordt er een kunstwerk verloot van Kees Salentijn onder de aanwezigen!

Uiteraard staat er een heerlijke lunch voor u klaar. Ook de leden van Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder zijn aanwezig!

Programma
12:00 uur Inloop
12:15 uur Voorwoord bestuur BIA en Zaandelta
12:30 uur Fleur Pastoor Art Zaanstad
12:45 uur Fotograaf Ruben Timman
13:00 uur Lunch met rondleiding
14:00 uur Sluiting van de bijeenkomst

Locatie: Artzaanstad, Grote Hulzen 11, 1505 RH Zaandam

Aanmelden kan via info@zaandelta.nl.

Graag tot 26 juni!

Share Button

Het verhalen van kosten winkeldiefstal op de dief | SODA

Ondernemers worden met regelmaat geconfronteerd met criminaliteit. De afhandeling hiervan kost de ondernemer veel tijd. En geld. Volgens het civiel recht is de veroorzaker van schade verplicht deze te vergoeden. SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde. Zo wordt de ondernemer schadeloos gesteld en draait de veroorzaker op voor de schade.

Aanpak
SODA helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vastgesteld is dat er bij winkeldiefstal gemiddeld €181,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de winkelier kwijt is aan het waarnemen, aanhouden en afdoen van de winkeldiefstal. Deze schade verhaalt SODA namens de winkelier op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer er ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan onverkoopbare artikelen of beschadigingen in de winkel.
De winkeldief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Resultaten
Inmiddels zijn duizenden bedrijven aangesloten bij SODA. Jaarlijks maakt SODA vele tonnen aan euro’s over aan benadeelden van strafbare feiten. Deelnemende winkels melden een afname van het aantal winkeldiefstallen met meer dan 50%. In winkelgebieden registreert de politie een afname van winkeldiefstallen met ongeveer 40%.

Lees meer op SODA.

Share Button

Wat is ondermijnende criminaliteit?

Als criminelen zaken doen met gewone mensen, dan valt dat onder ondermijning
Want het ondermijnt of verzwakt de samenleving. Waarom doen criminelen dat? En hoe?

Criminelen hebben gewone mensen – en ook ambtenaren – nodig om geld te verdienen
Gewone mensen zijn niet alleen slachtoffers van criminelen. Criminelen moeten voor hun activiteiten ook gebouwen huren, kopen of bouwen. En spullen kopen en vervoeren. Vaak doen ze daarvoor zaken met gewone mensen, die helemaal niet weten dat ze met criminelen te maken hebben. En die daar ook niets mee te maken willen hebben. En ze hebben ambtenaren nodig, mensen die bij de overheid werken. Want die moeten vergunningen afgeven en controles uitvoeren bij bedrijven.

Criminelen hebben gewone mensen nodig als ze hun geld willen uitgeven
Ze verdienen geld met misdaden, zoals diefstal, drugshandel of afpersing. Dat geld willen ze uitgeven. Bijvoorbeeld aan huizen, bedrijfsgebouwen en auto’s. Of ze willen het op de bank zetten. Dan krijgen ze te maken met gewone mensen, bij gewone bedrijven. Die huizen verkopen, of auto’s. Of die bij een bank werken. Of bij een gemeente.

Er zijn veel voorbeelden van ondermijnende criminaliteit
Een voorbeeld is hennepteelt (het kweken van wietplanten). Criminelen halen gewone mensen over hennep of wiet te kweken bij hen thuis op zolder. Een ander voorbeeld is zorgfraude. Sommige zorgaanbieders zijn crimineel. Zij laten de klanten betalen, maar leveren geen goede zorg. Zo krijgen gewone mensen te maken met criminelen, zonder dat ze dat weten en willen.

U kunt ook helpen: meld criminaliteit bij de politie of bij “meld misdaad anoniem”
Probeer criminaliteit te herkennen. Denkt u dat een crimineel met u zaken wil doen? Zeg dan nee.
Of maak er achteraf melding van bij de politie, telefoonnummer 0900-8844.
Of via “Meld Misdaad Anoniem”, telefoonnummer M. 0800-7000. Kijk ook eens op de website van de politie naar meer informatie over ondermijning.

Share Button

Checklist overbelasting van elektra

Elke dag ontstaan in Nederland gemiddeld 8 branden door slecht onderhouden elektrische installaties en aangesloten apparatuur.

Voor het bedrijven is het belangrijk om brandgevaar te voorkomen. Verzekeraars vragen vaak om een periodieke keuring voor het afsluiten van een brandverzekering. En mocht er onverhoopt brand uitbreken, dan kijkt de verzekeraar met een scherp oog naar de factor nalatigheid.

NEN1010 en NEN3140

In NEN1010 is wettelijk vastgelegd hoe de installatie bij bouw en verbouw moet worden aangepakt. NEN3140 bevat voorschriften hoe de elektrische installatie moet worden onderhouden en hoe vaak deze moet worden gekeurd.

1.) Laat aanpassingen aan de elektrische installatie altijd uitvoeren door bevoegde installateurs.
Zorg dat de elektrische installatie in je bedrijf voldoet aan de NEN1010 en de NEN 3140.

2.) Laat om de zoveel tijd een thermografisch onderzoek uitvoeren in je bedrijf.
Een infraroodcamera stelt hierbij temperatuurverschillen en overbelasting in de elektrische installatie vast.

3.) Benoem een installatieverantwoordelijke binnen het bedrijf.

4.) Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
Elke overgang verhoogt de weerstand en daarmee de kans op oververhitting.

5.) Rol kabelhaspels helemaal af, dus ook als je de lengte niet nodig hebt.
In een opgerolde haspel kan de warmte niet ontsnappen. Trek om deze reden ook bij stofzuigers altijd het hele snoer eruit.

6.) Gebruik meterkasten niet als opslagruimte.
Brand door overbelasting ontstaat vaak in de meterkast, waar je dan liever geen brandbaar materiaal in wil hebben. Het is ook verstandig om een rookmelder in de meterkast te plaatsen.

7.) Maak gebruik van bedrading met de juiste diameter om verbindingen te maken.
In een dun snoertje loopt de weerstand, en daarmee de temperatuur, snel op. Een straalkacheltje aansluiten met een speakersnoertje is bijvoorbeeld geen goed idee.

8.) Zorg ervoor dat dat er geen scherpe randen zijn die de elektriciteitsdraden kunnen beschadigen. Op de plaats van een beschadiging neemt de weerstand toe.

9.) Vervang knipperende en roodgloeiende tl-buizen direct.
Door de opgebouwde hitte kunnen deze buizen knappen. De hete delen kunnen vervolgens brand veroorzaken. Verder zijn de starters een bron van warmte. Als een starter het niet voor elkaar krijgt dat een tl-buis aan gaat, blijft hij het proberen, met bijgevoegd gesmolten armatuur tot gevolg.

10.) Sluit zo min mogelijk apparaten aan op hetzelfde contactpunt.
Ga uit van maximaal 2500 watt voor alle apparaten samen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de soort zekering.

Bron: Business Insider

Share Button