Parkmanagement voor OVZZ | Vul de enquête in!

OVZZ heeft met ondersteuning van gemeente Zaanstad Parkmanagement een nieuw leven ingeblazen. KG Parkmanagement neemt deze taak op zich en zal middels een enquete in kaart brengen wat er leeft onder de ondernemers en wat er speelt op de bedrijventerreinen.

Vul de enquete hier in>>

OVZZ is voornemens om op de bedrijventerreinen Achtersluispolder, Hembrugterrein, Zilverland, Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade en Westzanerdijk een vorm van verbeterd beheer, ook wel parkmanagement genoemd, op te gaan zetten. Hierin denken de gemeente en het bedrijfsleven gezamenlijk na over de toekomst van de bedrijventerreinen.

De OVZZ heeft KG Parkmanagement verzocht verder onderzoek te doen naar het opzetten van een vorm van verbeterd beheer/parkmanagement voor alle bovengenoemde bedrijventerreinen.

Doel van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van hetgeen dat speelt op de verschillende bedrijventerreinen. Hiervoor zal onder de ondernemers geïnventariseerd worden welke vragen en/of wensen er zijn onder de eigenaren/gebruikers. 

De organisatie van verbeterd beheer/parkmanagement heeft als doel om de kwaliteit van de bedrijventerreinen naar een hoger niveau te tillen. De mate waarin een bedrijventerrein georganiseerd is, bepaalt of ondernemers zich hier blijven of willen vestigen. Door deze kwaliteitsverbetering wordt het bedrijventerrein niet alleen schoon, heel en veilig maar zien ondernemers ook de waarde van hun vastgoed stijgen. Daarnaast is een veilig bedrijventerrein met een prettig ondernemersklimaat ook in het belang van uw medewerkers.

Met het invullen van deze 3 minuten durende enquête helpt u uzelf en andere ondernemers in het gebied. Indien u uw contactgegevens achterlaat zorgen wij dat ook u een terugkoppeling ontvangt op deze enquête.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Rob ten Bok, parkmanager. 
Telefonisch bereikbaar op 023 525 7826 of per e-mail robtenbok@parkmanagement.nl.  

Alvast hartelijk dank voor het invullen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van OVZZ

Share Button
CategorieënKVO