Plannen voor fusie Zaandelta en BIA

Heeft u onderstaande vragen beantwoord en/of wilt u informatie ontvangen op 13 december?

Beste leden,

Graag brengen wij u op de hoogte van de plannen om Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder en Business Network Zaandelta samen te voegen.

De afgelopen 2 jaar hebben de verenigingen gezamenlijk evenementen georganiseerd. Dit is van beiden zijden goed bevallen. In vervolg hierop hebben de besturen van Zaandelta en BIA een aantal verkennende gesprekken gevoerd om de mogelijkheid van een fusie te onderzoeken. Uiteraard zijn er verschillen maar de voordelen zijn ons inziens talrijk. De industriegebieden liggen naast elkaar en hebben veel gezamenlijke belangen. Door de schaalgrootte van de fusie vereniging zijn wij van mening dat wij de belangen voor onze leden beter kunnen behartigen. Uiteraard zijn er synergie voordelen te behalen in de kostenstructuur. Met het grote ledenbestand verwachten wij de commissies en bestuursfuncties eenvoudiger in te kunnen vullen. Daarnaast bieden wij met een grotere vereniging onze leden (100 leden BIA en 120 leden Zaandelta) een breder netwerk.

Graag vernemen wij hoe u over een fusie denkt. Kunt u 2 korte vragen beantwoorden? Klik hier–>

Mocht u meer informatie wensen, kunt u contact met het secretariaat opnemen via info@zaandelta.nl of 06-51489273. U kunt ons spreken tijdens onze open bestuursvergadering op donderdag 13 december van 11.30 tot 13.00 uur. De inloop is tussen 11.30 en 12.00 uur. Wanneer u aanwezig wilt zijn om vragen te stellen vernemen wij het graag via info@zaandelta.nl.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2019 zal er een stemming plaatsvinden.

Wij horen graag van u!

Share Button