Politie maakt zich zorgen: geen feesten in bedrijfspanden!

De politie grijpt stevig in op illegale feesten in de open lucht, op industrieparken en bedrijfspanden. De politie roept ondernemers op.

Vreemd genoeg zijn in deze periode van beperkende coronamaatregelen zogenaamde “pop-up”-feesten geen onbekend verschijnsel. De politie grijpt stevig in op deze feesten in de open lucht, op industrieparken en bedrijfspanden. Desondanks komt het steeds vaker voor. De feestvierders vormen onbedoeld een risico voor de verspreiding van het Covid-19 virus.  

Het is voor de politie niet eenvoudig deze illegale party’s te voorkomen. Voornamelijk door de extreem korte aanlooptijd en de wijze waarop, via social-media en in besloten (whatsapp)groepen, deze feesten worden georganiseerd. Handhavend optreden als zo’n feest eenmaal gestart is, kost de politie veel tijd juist in deze periode waarin capaciteit schaars en kostbaar is.

“ILLEGALE POP-UP FEESTEN PAKKEN WE SAMEN AAN”

Met de feestdagen in het vooruitzicht spreekt de politie haar zorgen uit. Zij doet een beroep op u, medewerkers van beveiligingsbedrijven, parkmanagers en ondernemers met een vestiging op bedrijventerreinen en winkelcentra. Stel geen locatie beschikbaar, ook niet als deze ruim is en de risico’s beperkt lijken. Om problemen voor te zijn wordt gevraagd om mogelijk geschikte pop-up-feestlocaties alvast te melden op het moment dat er signalen zijn van een komend illegaal feest.

Om de locaties voor een pop-up event voor initiatiefnemers zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat de politie een beroep kan doen op beveiligingsbedrijven en het gevestigde bedrijfsleven. Zij hebben “zicht” op de directe omgeving. De politie wil organisatoren ontmoedigen en zo vroeg mogelijk actie ondernemen om deze pop-up-feesten in de kiem te smoren.

Neem contact op met uw wijkagent of de politie op 0900-8844. 

Wanneer u een komend feest vermoedt of overlast heeft van feestgangers. Blijf scherp in uw werkgebied en informeer elkaar actief. Samen zorgen we voor een veilige en economisch gezonde omgeving. 

CategorieënKVO