Rapport: noodzakelijke keuzes voor een beter (Metropoolregio) Amsterdam

De coronacrisis heeft Amsterdam en de metropoolregio bovengemiddeld hard geraakt. Als gevolg hebben meerdere partijen de afgelopen maanden goede analyses en veelal nuttige voorstellen gedaan voor het adresseren van de crisis.
Wat echter nog ontbreekt is een integraal (economisch en maatschappelijk) en op feiten gebaseerd overzicht van de impact van COVID-19 in de context van de unieke krachten en uitdagingen die de gemeente / MRA al voor de huidige crisis had. 

Daarnaast ontbreekt een blik op de toekomst met een geïntegreerd handelingsperspectief dat zich baseert op dat feitenoverzicht en dat de potentiële (beleids)interventies in kaart brengt.

Dat terwijl proactief handelen juist nu cruciaal is; korte- en middellangetermijn-beslissingen bepalen hoe Amsterdam op lange termijn uit de crisis komt — met een kort window of opportunity om de kansen die de crisis ook biedt te benutten.

Enkele hoogleraren aan de UvA en VU  hebben een integrale impactanalyse geschetst met verschillende vergezichten en een op feiten gebaseerd voorstel
voor gamechanging (beleids)interventies die Amsterdam kan initiëren.

Lees hier het rapport.

Share Button