Reactie op ‘Ontwikkelstrategie Achtersluispolder’

OVZZ spreekt in bij Zaans Beraad

Vorige week heeft gemeente Zaanstad de ‘Principenota Ontwikkelstrategie voor de Achtersluispolder en Thorbeckezone’ gepresenteerd.

Gemeente Zaanstad wil het gebied opwaarderen tot een moderne woon-werklocatie. De plannen geven de indruk dat wonen prioriteit heeft boven werken. Bedrijventerreinen zijn wat dat betreft onvoldoende in beeld. Omdat het feitelijk toegevoegde belang van bedrijventerreinen klaarblijkelijk nog te weinig duidelijk is voor de beslissers. Onze belangrijkste vraag is ’hoe dan?’ voor de ondernemers in de Achtersluispolder. De plannen wat dat betreft lijken nogal vrijblijvend. Dat is niet goed voor de Achtersluispolder.

Voorzitter van de werkgroep Transformatie Vincent van Vliet heeft hierover een interview gegeven in het Noord-Hollands Dagblad. Je kunt het interview hier teruglezen.

Het voorstel wordt 23 december in de raad voorgelegd. We spreken als OVZZ in bij het Zaans Beraad. We vergroten onze invloed als we nog meer inbreng hebben vanuit de ondernemers. Zijn er punten die wat u betreft aan de orde moeten komen? Laat het ons dan voor 16 december weten via info@ovzz.nl 

 

Update 12 december: de datum van 23 december is door de Raad verzet naar januari. We houden je op de hoogte over de datum waarop het in de Raad komt en we in zullen spreken.

Share Button