Resultaten enquête Keurmerk Veilig Ondernemen

Zaandelta heeft begin 2019 de vijfde ster binnengehaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Keuringsinstantie KIWA heeft politie, gemeente, brandweer, handhaving, beveiliging en de ondernemers bevraagd tijdens een audit. Samen met het plan van aanpak heeft dit geleid tot het behalen van de vijfde ster! Daar is Zaandelta erg trots op!

Een uitgangspunt voor het behalen van het Keurmerk is de enquête die we eind 2018 aan ondernemers (leden én niet-leden) hebben verzonden. Met de uitkomst van de enquête hebben we kunnen meten welke zaken u belangrijk vindt en of onze doelstellingen gehaald zijn.

Uit de enquête is naar voren gekomen dat de veiligheidsgevoelens binnen en in de directe omgeving van het bedrijf ongeveer het zelfde is gebleven als de vorige keren. Rond 80% van de bedrijven voelt zich veilig. In de meeste gevallen komt het onveiligheidsgevoel naar boven op parkeerplaatsen en slecht verlichte plekken.

De mate waarin overlast is ervaren is toegenomen. Met name vervuiling, hard rijden en het parkeren van vrachtwagens en personenwagens geeft de meeste overlast. Het parkeren van vrachtwagens is iets wat constant op de agenda staat bij de werkgroep, en hier zijn al wat successen in behaald.

De (pogingen tot) inbraak zijn afgenomen in de laatste 3 jaren. De aangiftebereidheid is hetzelfde gebleven. De meldingen zijn flink afgenomen, in de breedte is er vooruitgang. De focus ligt de komende tijd op het terugdringen van ondermijning. De politie heeft grote acties hiervoor op stapel staan.

Een groot deel van de bedrijven (81%) heeft een BHV plan. Het aantal meldingen bij de brandweer zijn flink afgenomen, met name door het TOOM beleid; Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen.

De tevredenheid over het beheer in het gebied is hetzelfde gebleven. Met name is er ontevredenheid over te weinig schoonmaakbeurten en onvoldoende groenonderhoud. Iets waar we met de gemeente vaak contact over hebben.

Bij enkele verzekeraars, zoals Interpolis, krijgt u op vertoon van het certificaat korting op de premies voor bijvoorbeeld de Gebouwen, Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en Bedrijfsstagnatie verzekeringen. De moeite waard om even na te vragen bij uw verzekeraar! Wellicht verdient u uw contributie terug!

Tijdens de ledenbijeenkomst op 28 maart bij Timmerfabriek Visser wordt het KVO certificaat officieel overhandigd.

Share Button