Spreekuur werkzaamheden Thorbeckeweg

De werkzaamheden aan de Thorbeckeweg staan voor begin 2021 op de agenda. De werkgroep AVANT, met de betrokken partijen, doet haar best zoveel mogelijk ondernemers en winkeliers hierbij te betrekken. OVZZ is vertegenwoordigd in deze werkgroep.

Er worden enkele inloopbijeenkomsten georganiseerd die via een huis-aan-huis verspreiding naar de direct omwonenden en bedrijven gezonden wordt.  Let op: Daar hoort Zuiderhout niet direct toe. Voor de bredere omgeving is de uitnodiging op de verschillende sociale media verspreid, op de gemeentelijke pagina’s gezet van de lokale weekbladen en is op websites de Orkaan en Zaanstad.nieuws.nl geplaatst. 

Daarnaast komt Jasper Hink, projectleider vanuit de Vervoersregio Amsterdam op verzoek graag langs bij de bedrijvenverenigingen om informatie te delen.

Mocht u meer informatie willen, dan kan dat per mail via Jasper Hink, J.Hink@vervoerregio.nl of bij een van de inloopspreekuren. De eerstvolgende is op vrijdag 3 april 1000-1100u. De overige staan op de website: www.thorbeckeweg.zaanstad.nl

Share Button