Standpunten en activiteiten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW en MKB

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in samenwerking met diverse partners een landingspagina voor de verkiezingen gemaakt. 

Veel van de regels waar ondernemers mee te maken hebben worden lokaal bepaald. En veel nationale wetgeving heeft een lokale component, of de uitvoering vindt plaats in / door gemeenten. Daarnaast zijn veel lokale thema’s niet uniek: in de meeste gemeenten zijn dezelfde onderwerpen belangrijk, met uiteraard een lokale vertaling. VNO-NCW en MKB Nederland willen als belangenbehartiger dat de stem van de ondernemers stem in gemeenteland gehoord wordt en onze standpunten plek krijgen in coalitieakkoorden.

Op deze pagina bieden wij u een overzicht aan van standpunten en activiteiten van MKB-Nederland en VNO-NCW en de aangesloten/gelieerde brancheorganisaties en regionale en lokale ondernemersverenigingen. Lees hier meer: https://www.mkb.nl/ondernemenvooruwgemeente

Ook OVZZ heeft in 2021 een verkiezingsmanifest opgesteld samen met de MRA. Meer hierover lees je hier.

Share Button