Start herinrichting Thorbeckeweg 2e kwartaal 2022

Samenwerkende partners ondertekenen uitvoeringsovereenkomst

Op 7 april hebben de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeenten Zaanstad en Oostzaan hun handtekening gezet onder een overeenkomst om het plan van het project Aanpak Thorbeckeweg (N516) uit te voeren. Met deze belangrijke mijlpaal komt de daadwerkelijke uitvoering van het project een stap dichterbij. Verschillende aanpassingen moeten zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op en rond de Thorbeckeweg voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Vanaf mei vindt de inspraak op het bestemmingsplan plaats en wordt gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan de schop in het tweede kwartaal van 2022 echt de grond in.

Maatregelen nodig voor betere doorstroming
In de uitvoeringsovereenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld de organisatie en financiën voor de uitvoering. Met de ondertekening staat ook het ontwerp vast. Een combinatie van maatregelen moet ervoor zorgen dat de Thorbeckeweg minder druk en veiliger wordt. Zo gaat het verkeer op de Thorbeckeweg bij het kruispunt De Vijfhoek straks onder de Wibautstraat door rijden. Bovenop het kruispunt wordt het rustiger, waardoor het openbaar vervoer sneller doorstroomt en fietsers veiliger kunnen oversteken. Dat laatste is ook het geval bij bedrijventerrein De Ambacht door de aanleg van een fietsbrug en bij de Verlengde Stellingweg door een nieuwe fietstunnel. Door de afsluiting van de Westkolkdijk bij De Ambacht hoeft het verkeer op de Thorbeckeweg hier niet meer extra te stoppen. Ook wordt het Shell tankstation verplaatst. In de animatievideo op de website thorbeckeweg.zaanstad.nl kunt u alle maatregelen bekijken en zien hoe de weg er in 2025 uit komt te zien.   

Inspraak op bestemmingsplannen
Voordat de uitvoering echt kan beginnen, moeten er nog een paar stappen worden genomen. Voor sommige aanpassingen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. Zo is het nodig om het tankstation te verplaatsen naar een plek waar nu groen is. Voor de delen die aangepast worden, maken Zaanstad en Oostzaan een apart bestemmingsplan. Daarin staat hoe de grond straks gebruikt mag worden. Inwoners kunnen hier naar verwachting vanaf mei op reageren. In online bijeenkomsten worden de aanpassingen ook toegelicht. Slegers: “Dat doen we omdat een bestemmingsplan best juridisch is. We willen dat op een begrijpelijke manier uitleggen. Tot nu toe hebben we bewoners en ondernemers intensief betrokken bij het maken van de plannen en dat blijven we doen.”

Aanpak verkeersdrukte is noodzakelijk
De Thorbeckeweg is een belangrijke weg voor bewoners en bedrijven. Het is ook een drukke weg waar lange files staan. Op een normale doordeweekse dag rijden er ongeveer 48.000 voertuigen en dat aantal stijgt de komende jaren naar 62.000. Dat heeft onder andere te maken met de komst van nieuwe woonwijken en groei van het aantal bedrijven langs het Noordzeekanaal. Portefeuillehouder van de Vervoerregio en wethouder Mobiliteit van Zaanstad Gerard Slegers: “We moeten nu in actie komen voordat de Thorbeckeweg helemaal dicht slibt. Vorig jaar hebben we met partners, bewoners en bedrijven hard gewerkt aan het ontwerp. Ik ben er trots op dat het ons met elkaar is gelukt om zoveel verschillende belangen mee te nemen in het ontwerp. Hiermee kunnen we de verkeersdrukte van nu aanpakken en de weg ook meteen klaar maken voor de toekomstige ontwikkelingen.

Share Button