Strategische visie bedrijventerreinen

Beste leden,

We werken als Ondernemersvereniging niet in het luchtledige. Met alle dynamieken en ontwikkelen die er spelen is het belangrijk dat we krachten bundelen.

OVZZ is actief in het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Samen met meerdere Zaanse ondernemersverenigingen vertegenwoordigen we de Zaanstreek hierin.

In de bijgaande  Strategische visie bedrijventerreinen in en boven het Noordzeekanaal hebben we namens de Zaanstreek onze bijdrage geleverd en wordt onderschreven door bedrijvenorganisaties in Amsterdam (ORAM), Zaanstreek (7 organisaties), Waterland (Vowa), IJmond (OV IJmond), Bedrijvige Regio Alkmaar, West- Friesland (WBG) en de Kop van Noord-Holland.

Bedrijventerreinen en werklocaties hebben grote economische en maatschappelijke betekenis. Zo is 30% van de werkgelegenheid daar gelokaliseerd. In de komende jaren groeit de behoefte aan beschikte bedrijventer- reinen. In Noord-Holland in en boven het Noordzeekanaal is een nijpend tekort aan bedrijventerreinen. De ambities om de autonome groei, circulariteit, duurzame energievoorziening en de wateropgave te faciliteren, vragen om extra ruimte.

In de ‘strijd om de ruimte’ komt het georganiseerde bedrijfsleven* nu zelf pro-actief met een visie. Wij bepleiten een regionale en provinciale planning van bedrijventerreinen voor een periode van minimaal 10, liefst 20 jaar. Niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief. Zo anticiperen wij ook op het programma Werklocaties van het ministerie van EZK en de ruimtelijke plannen van de provincie en de rijksoverheid (5e Nota R.O.).

Wij vinden mooie coproductie. Lees het en geef er bekendheid en publiciteit aan, zoveel als je kunt!

Share Button