Subsidie voor buitenlandse markten – DHI

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u. Heeft u een concreet plan? Onze partner Dynova Subsidieadvies dienen graag een quick scan voor u in!

Share Button