Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Is deze regeling interessant voor u of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze partner Dynova Subsidieadvies.

Share Button