Subsidie voor LED-verlichting, oplaadpunten, isolatie etc!

Vanaf 16 maart is de regeling HIRB duurzaamheid van provincie Noord-Holland geopend. Het doel van deze regeling is het stimuleren van investeringen in energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie op bedrijventerreinen in Noord-Holland. 

Subsidie kan aangevraagd worden door individuele ondernemers, maar ook door samenwerkingsverbanden van maximaal 5 ondernemers. Afhankelijk van het soort investering is het subsidiepercentage 10% of 20%.

10% subsidie: zonnepanelen
20% subsidie: LED-verlichting, restwarmtebenutting, WKO, windturbine tot 7m, oplaadpunten elektrische auto, groen/gas opslag- en/of tankvoorziening, ventilatiesysteem of box(en) met warmteterugwinning, vraaggestuurd ventilatiesysteem, zonneboilersysteem, zonnecollectoren, LT-verwarmingssysteem, aanpassen dakconstructie t.b.v plaatsing zonnepanelen en isolatie (dak, muur, vloer, gevel, glas)

De subsidie moet aangevraagd worden op basis van een offerte, die nog niet ondertekend is voor akkoord. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst waarbij het totale subsidiebudget € 2.050.000,- is. De regeling is geopend tot 15 december 2023.

Voor meer informatie over de regeling en voorwaarden kunt u contact opnemen met Maurice van der Hulst (mauricevanderhulst@dynova.nl) van de werkgroep duurzaamheid. 

Share Button