Subsidieregeling Verduurzaming MKB verlengd

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, subsidie krijgen voor professioneel advies en ondersteuning voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Vorige maand kondigde minister Jetten (Klimaat en Energie) aan om de regeling met één jaar te verlengen tot en met 2023 én in verbeterde vorm te heropenen vanaf 1 april 2023.

Zie ook de aankondiging in de kamerbrief: https://open.overheid.nl/repository/ronl-f36a8a0ced1e2a84a07e4b0690eec17920895b7b/1/pdf/verlenging-en-heropening-subsidie-verduurzaming-mkb.pdf

Share Button