ALV in digitale vorm

OVZZ houdt elk jaar in april/mei een Algemene Ledenvergadering om de leden op de hoogte te brengen van de werkzaamheden en verantwoording te geven over de uitgaven. Door de Coronacrisis kon dit nog niet eerder plaats vinden.

We zijn nu aan het onderzoeken of er een manier is op dit digitaal op te pakken. We vinden het belangrijk verantwoording en duidelijkheid te brengen richting de leden. Daarnaast hebben we een akkoord nodig van de leden om de naam OVZZ door te kunnen voeren, te kunnen wijzigen bij de KvK en de app te kunnen lanceren. Vooralsnog zijn we van plan de ALV in augustus te plannen.

Share Button