Tips om diefstal te voorkomen

Zaandelta geeft u enkele tips om diefstal te voorkomen. Deze tips zijn opgesteld door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ook krijgt u tips voor het geval u iemand betrapt, hoe aan te spreken en hoe u kunt omgaan met agressie.

Tips om diefstal te voorkomen.

 • Uit onderzoek blijkt dat 80% van de mensen die iets uit een winkel steelt, dit in een opwelling doet. Spreek daarom iedere klant/bezoeker aan en laat bezoekers van jouw bedrijf weten dat zij de aandacht van het personeel hebben.
 • Sluit de kassalade na iedere transactie af zodat het niet mogelijk is een greep in de kassa te doen.
 • Sluit altijd het magazijn en vitrines (‘afsluitdiscipline’).
 • Laat deur- en kluissleutels nooit slingeren, maar draag deze altijd bij je (bijvoorbeeld aan een key-cord).
 • Zorg ervoor dat persoonlijke bezittingen als mobiele telefoons, portemonnees en autosleutels van het personeel altijd goed worden opgeborgen.
 • Maak afspraken met andere ondernemers in de buurt en waarschuw elkaar bij incidenten en verdachte gebeurtenissen.

Wat als je iemand betrapt?

Mocht je iemand verdenken van diefstal dan gelden er vaste richtlijnen die hieronder zijn uitgewerkt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat je altijd eerst de situatie moet inschatten alvorens er tot handelen wordt overgegaan. Als de verdachte agressief is of wanneer flinke tegenstand verwacht kan worden, bijvoorbeeld wegens iemands postuur, dan luidt het advies om de verdachte niet zelf aan te houden. Schakel in dat geval direct hulp in of onthoud hoe de verdachte eruit ziet. Geef het signalement later door aan de politie en je collega’s.

Stap 1: Aanspreken

 • Blijf altijd vriendelijk en voorkom zo agressie.
 • Waarschuw (indien aanwezig) de eigenaar of bedrijfsleiding.
 • Zeg bijvoorbeeld “Kan ik dat alvast van u aanpakken?” of “Kan ik u een winkelmandje aanbieden? Dan kunt u de artikelen daar in doen en ontstaat er geen verwarring bij de kassa.” Beschuldig iemand nooit.
 • Loop hierna weg, maar hou de klant wel in de gaten.
 • De verdachte weet dat je hem in het vizier hebt en bedenkt zich. In veel gevallen wordt het artikel teruggelegd of gewoon gekocht.
 • Reageert de klant vervelend of wordt het artikel niet teruggelegd, ga dan over op stap 2: Aanhouden.

Stap 2: Aanhouden

 • Stap bij voorkeur met twee personen op de vermoedelijke winkeldief af.
 • Spreek de verdachte aan op diens verdachte gedrag. Wellicht blijkt dat er sprake is van een misverstand.
 • Zorg ervoor dat iemand de politie kan waarschuwen als er echt iets is gestolen.
 • Zeg letterlijk de volgende tekst tegen de verdachte: “Ik houd u aan op verdenking van diefstal.”
 • Laat de verdachte nooit alleen.
 • Voorkom geweld. Fouilleer niet zelf, maar laat dit aan de politie over.
 • Draag de verdachte over aan de politie en doe aangifte.

Omgaan met agressie

Het komt voor dat klanten en/of bezoekers agressief gedrag vertonen. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat mensen onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen, maar ook door andere factoren. Het gevolg is dat deze mensen vaak onvoorspelbaar zijn in hun gedrag. Het is daarom belangrijk om vooral rustig te blijven, want elke actie lokt een reactie uit. Bedenk dat de veiligheid van jezelf, jouw collega’s en klanten altijd voorop staat en neem geen onverantwoordelijke risico’s.

Share Button