Uitnodiging online ledenvergadering 12 mei

Wilt u ‘samen’ ontbijten tijdens de ledenvergadering?

Op woensdag 12 mei willen wij graag samen met u terugblikken op het afgelopen jaar en kijken naar de toekomst tijdens onze online algemene ledenvergadering. Saai, saai, saai, horen wij u denken…Maar we willen er toch het beste van maken! We vinden het erg belangrijk de ondernemers te spreken en te horen wat wij kunnen betekenen! En de ALV hoort ook nu eenmaal bij een vereniging!

Om het nu een stukje behapbaarder te maken, zorgen wij voor het ontbijt! Meld u aan, en wij zorgen dat het wordt bezorgd op uw locatie in het gebied van OVZZ.

Bestuursinvulling
Een belangrijk punt op de agenda is de bestuursinvulling. Gerrit Aafjes en Vincent van Vliet zijn al een aantal maanden actief in het bestuur en willen graag toetreden. Gerrit als voortrekker van de werkgroep Duurzaamheid en Vincent voor de werkgroep Transitie Achtersluispolder. Tijdens de ALV vernemen we graag of u hiermee akkoord gaat.

Rob Smits is met de fusie aangetrokken als voorzitter met de bedoeling dit op een later moment over te dragen. Dat moment is nu! Dus we zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. De vacature vindt u hier.

Ook voor het penningmeesterschap dat sinds jaar en dag op het bordje ligt van Lars van Wijngaarden, zoeken we een nieuwe invulling.

Weet of, nog beter, bént u de juiste persoon voor de invulling van voorzitter of penningmeester? Laat het ons weten!

Programma ledenvergadering
Datum: Woensdag 12 mei 2021
Tijd: 9.00-10.00 uur
Locatieonline via deze TEAMSlink
Aanmeldenvia dit formulier of per mail aan info@ovzz.nl 

Agenda:
9.00 uur Opening voorzitter Rob Smits
9.15 uur Algemene Ledenvergadering

  • Verslag bestuur en werkgroepen
  • Jaarverslag en kascommissie
  • Begroting
  • Bestuurswisselingen
    • Toetreding bestuursleden Gerrit Aafjes en Vincent van Vliet
    • Vacature voorzitter
    • Vacature penningmeester

9.45 uur Wat verwacht u van ons?
10.00 uur Een fijne dag verder!

Belangrijk is u aan te melden en het adres op te geven waar het ontbijt gebracht kan worden. Het wordt gebracht tussen 8.00 en 9.00 uur. Let op, dit moet wel een vestiging zijn op het bedrijventerrein in het gebied van OVZZ! En het hoeft natuurlijk niet, u kunt ook uw eigen ontbijt meenemen!

Graag tot 12 mei!
Namens het bestuur van OVZZ

Share Button