Uitnodiging stemmingsbijeenkomst fusie 28 mei

De leden van BIA en Zaandelta hebben vorige week persoonlijk per mail de uitnodiging ontvangen voor de stemmingsbijeenkomst over de fusie van Business Network Zaandelta en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder op dinsdag 28 mei 2019 vanaf 17.00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie hebben alle aanwezige leden massaal hun goedkeuring voor de voorgenomen fusie uitgesproken. Deze goedkeuring moet nog geformaliseerd worden middels een officiële stemprocedure.

Het is zeer belangrijk dat de leden hierbij aanwezig zijn en een stem uitbrengen over de fusie! Wij hebben 2/3e van de leden hiervoor nodig!*

Wat vragen wij nu de leden:

  • Daadwerkelijke aanwezigheid op dinsdag 28 mei om mondeling de stem uit te brengen en een handtekening te zetten op het aanwezigheidsformulier.
  • Dat bij afwezigheid een ander lid gemachtigd wordt deze stem uit te brengen:
    • Voor Zaandelta-leden moet dit een ander lid zijn. Een lid kan niet meer dan 2 stemmen uitbrengen namens andere leden. 
    • Voor BIA-leden kunt u het machtigingsformulier inscannen en mailen naar info@bia-zaandam.nl of afgeven/in de bus gooien bij het secretariaat op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Voor BIA is het toegestaan dat er meer dan 2 stemmen afgegeven worden per lid. Dan zorgen wij voor een gemachtigde.

Hier vindt u het machtigingsformulier. De fusiedocumenten zijn tevens persoonlijk verzonden en liggen ter inzage op het secretariaat op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam. Heeft u niets ontvangen? Laat het ons weten.

Onze partners en niet-leden zijn uiteraard ook van harte welkom op deze bijeenkomst, echter hebben zij geen stemrecht.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via het secretariaat per mail of 06-51489273.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de fusievereniging BIA/Zaandelta,

Rob Smits
a.i. Voorzitter
 
*2/3e van de leden moet aanwezig zijn, waarvan 2/3e van de aanwezigen voor moeten stemmen om de fusie door te laten gaan.

Share Button