Update Netwerkcongestie

Congestie op het elektriciteitsnetwerk vindt plaats op het moment dat het transport van stroom groter is dan de capaciteit. Er wordt dus meer gevraagd dan dat het netwerk aankan, oftewel filevorming op onze elektriciteitsweg. Wat kunnen wij hier aan doen?

Liander beheert het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland en inmiddels is er in de hele provincie sprake van filevorming. Dat is vooral vervelend voor de verduurzaming en elektrificatie van bedrijven. En dus uiteraard ook voor alle bedrijven die gevestigd zijn op alle 7 bedrijventerreinen behorend bij de OVZZ: Westerspoor, Houthavenkade, Hembrug, Zuiderhout, Westzanerdijk, Zilverland en Achtersluispolder. Niemand ontkomt hieraan! Liander heeft inmiddels laten weten dat het tot 2032 (!) kan duren voordat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is.

Wat doet de OVZZ:

Inmiddels worden in geheel Nederland meerdere initiatieven ontwikkeld om te proberen slimmere oplossingen te bedenken om de netwerkcongestie eerder op te lossen. Daar is samenwerking voor nodig tussen bedrijven, overheden, netwerkbeheerder en slimme techneuten.

Op de bedrijventerreinen van Westerspoor en Zuiderhout worden op dit moment onderzoeken uitgevoerd bij een aantal bedrijven door Equans. Het onderzoek richt zich op het opstarten van smartgrids, waarbij elektra gedeeld kan worden tussen bedrijven. Een ander onderzoek wordt momenteel opgestart in de Achtersluispolder dat zich zal richten op alle grootverbruikers . Hierbij worden behalve het delen van elektra ook mogelijkheden voor collectieve batterijopslag meegenomen. In dit proces heeft de OVZZ de samenwerking gezocht met de Green Business Club Zaanstad.

Uiteindelijk hopen we de beste oplossing te vinden waarbij we ook de bedrijven op onze andere bedrijventerreinen kunnen bedienen. We houden je op de hoogte!

Namens de werkgroep duurzaamheid,

Rob Karst

Share Button