Update windmolens Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein

Het projectteam Amsterdam Wind heeft ons onderstaand bericht gestuurd:

Graag informeren we u met dit bericht over de ontwikkeling van coöperatieve windenergie in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Onze plannen gaan een nieuwe fase in. Deze zomer begint onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn met de onderzoeken om milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines in het gebied in kaart te brengen. Dit gebeurt in het kader van de milieueffectrapportage MER.

Eind vorig jaar werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. In deze NRD beschreven wij o.a. welke milieueffecten we gaan onderzoeken en op welke manier dat gaat. Hierin stonden ook de aantallen (3 tot 5 windturbines) en de mogelijke hoogtes (150 – 200 m) die we willen gaan onderzoeken, zodat een goede vergelijking kan worden gemaakt.

Wat nog niet in de NRD stond is welke plekken voor windturbines nu precies worden onderzocht (de opstellingsalternatieven).

Onderzoek naar opstellingsalternatieven
De MER gaat in kaart brengen wat de te verwachten milieueffecten zullen zijn op de omgeving  van een opstelling zonder windturbines ofwel het nul alternatief, en drie opstellingen met windturbines. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en de rapportage (MER) kunnen we een keuze maken voor een opstellingsalternatief en hiervoor een vergunningaanvraag indienen.

Hoe zijn we uitgekomen op deze opstellingsalternatieven?
Het alternatief zonder windturbines is tijdens de omgevingsberaden ingebracht. Feitelijk is dit de huidige situatie. Verschillende effecten van de turbines kunnen we zo vergelijken met de situatie dat er geen turbines zouden staan.

Wanneer we rekening houden met alle beperkingen waar we mee te maken hebben in het zoekgebied, blijven er 7 plekken over waar een windturbine zou kunnen. We hebben deze geclusterd in drie opstellingsalternatieven.
Op onze site geven we alle informatie. We hebben ook kaartjes geplaatst met de drie opstellingsalternatieven met windturbines. We verwijzen u daarom graag naar onze website: https://amsterdam-wind.nl/de-opstellingsalternatieven-die-we-gaan-onderzoeken/ 

Visualisaties
Voor deze opstellingsalternatieven hebben we visualisaties laten maken. Voor elk van de opstellingsalternatieven hebben we verschillende zichtpunten laten maken, zodat iedereen kan zien hoe het vanaf verschillende plekken eruit ziet als de turbines er zouden staan. Deze kunt u bekijken via onze site: https://amsterdam-wind.nl/de-opstellingsalternatieven-die-we-gaan-onderzoeken/

Hoe gaat het nu verder?
Later dit jaar bespreken we resultaten van de MER onderzoeken met deelnemers aan het omgevingsberaad en andere stakeholders in het projectgebied. Op basis van deze inzichten kiezen we voor welke voorkeursalternatief we een vergunningprocedure starten. Als we uitkomen op een voorkeursalternatief dat een mix is van bovengenoemde opstellingen, dan laten we deze specifieke opstelling onderzoeken om de milieueffecten van dit nieuwe opstellingsalternatief inzichtelijk te krijgen.

Share Button