Vacature bestuurslid en voorzitter OVZZ

OVZZ is op zoek naar nieuwe aanwas voor in het bestuur. We zijn altijd op zoek naar frisse ideeën en nieuwe inzichten! Naast een functie als algemeen bestuurslid, zoeken we ook een voorzitter. Op dit moment heeft oud-voorzitter Herm Nieste het stokje doorgegeven aan Vincent van Vliet. Vincent is onze interim voorzitter, maar zoals het woord interim al zegt, is de wens dat er op korte termijn een vaste voorzitter aangesteld wordt. Ben of ken je een ondernemer die hiervoor open staat? Waag een telefoontje naar 06-51489273 of mailtje naar info@ovzz.nl om te horen of het je past!

Onderstaand alvast meer informatie:

Vacature bestuurslid OVZZ
De algemeen bestuursleden binnen de OVVZ hebben allen een affiniteit met een specifieke branche in ons gebied.
Als algemeen bestuurslid woon je de maandelijkse bestuursvergadering bij. Je leest je in op stukken en dossiers voor elke vergadering. Daarnaast word je geacht een variabel aantal uren per maand beschikbaar te zijn voor verenigingswerk/activiteiten.
Kandidaat stellen is door de interesse kenbaar te maken aan het secretariaat (info@ovzz.nl) of een van de andere bestuursleden aan te spreken.
In de bestuursvergadering vooraf aan de ALV op 13 april 2023 zal het bestuur van de OVVZ een kandidaat bestuurslid voordragen. Definitieve benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. Mocht u vragen hebben over deze vacature, dan kunt u zich tevens wenden tot het secretariaat.

Wat houdt de bestuursfunctie in?
Lid van het bestuur van de OVZZ zijn is een uitdagende ondernemende functie waarbij je verbinding legt en de vereniging ook naar buiten toe vertegenwoordigt.
Jij bepaalt en bewaakt met de andere leden de strategie met als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat in ons gebied. Daarbij ben jij als lid van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid veelal gericht op een specifieke portefeuille.

En verder?

 • Je woont (minimaal) elke maand de bestuursvergaderingen bij op een vast moment in de ochtend. Zo nodig wordt er meer vergaderd.
 • Je woont jaarlijks de Algemene Vergadering bij
 • Het lidmaatschap van het bestuur is een vrijwilligersfunctie zonder vergoeding
 • De vergaderkosten zijn op kosten van de vereniging

Vacature voorzitter OVZZ
De ondernemersvereniging OVZZ is op zoek naar een voorzitter.
Alles is aanwezig; een hardwerkend bestuur met werkgroepen, een uitvoerend secretariaat met veel kennis en enthousiaste leden. We zoeken alleen nog iemand die uitdaging aangaat het gezicht te zijn van onze vereniging en samen met de bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden vormgeeft aan de ambities en toekomst van de vereniging.

Profiel:

 • Ondernemer met bedrijf gevestigd in de Achtersluispolder, Zuiderhout, Westerspoor Hembrugterrein en Hoogtij.
 • Bestuurservaring
 • Stevige persoonlijkheid
 • Groot netwerk, benaderbaar, sympathie opwekkend
 • Statuur in de gemeenschap
 • Voldoende draagkracht

Taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen de vereniging en bestuur
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert directie wat betreft bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Waakt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken middels briefing van directeur
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Stimuleert initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk en financieel op een hoger niveau te brengen

Inschatting tijdsbesteding:
Een goede voorzitter delegeert. De overige bestuursleden, werkgroepen en het secretariaat nemen u veel werk uit handen. Uw voorzitterschap is op vrijwillige basis.

Share Button