Vacature bestuurslid OVZZ

De algemeen bestuursleden binnen de OVVZ hebben allen een affiniteit met een specifieke branche in ons gebied.

  • Als algemeen bestuurslid woon je de maandelijkse bestuursvergadering bij. 
  • Je leest je in op stukken en dossiers als voorbereiding voor elke vergadering.
  • Daarnaast word je geacht een variabel aantal uren per maand beschikbaar te zijn voor verenigingswerk/activiteiten.

Kandidaat stellen is door je interesse kenbaar te maken aan het secretariaat (info@ovzz.nl) of een van de andere bestuursleden aan te spreken.
In de bestuursvergadering vooraf aan de ALV op 13 april 2023 zal het bestuur van de OVVZ een kandidaat-bestuurslid voordragen. Definitieve benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. Mocht je vragen hebben over deze vacature, dan kun je zich tevens wenden tot het secretariaat.

Wat houdt de bestuursfunctie in?

  • Lid van het bestuur van de OVZZ zijn is een uitdagende ondernemende functie waarbij je verbinding legt en de vereniging ook extern vertegenwoordigt.
  • Jij bepaalt en bewaakt met de andere leden de strategie met als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat in ons gebied.
  • Daarbij ben jij als lid van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid veelal gericht op een specifieke portefeuille.

En verder?

  • Je woont (minimaal) elke maand de bestuursvergaderingen bij op een vast moment in de ochtend. Zo nodig wordt er meer vergaderd.
  • Je woont jaarlijks de Algemene Vergadering bij
  • Het lidmaatschap van het bestuur is een vrijwilligersfunctie zonder vergoeding
  • De vergaderkosten zijn op kosten van de vereniging
Share Button