Vacature voorzitter OVZZ

Alles is aanwezig; een hardwerkend bestuur met werkgroepen, een uitvoerend secretariaat met veel kennis en enthousiaste leden. We zoeken alleen nog iemand die de uitdaging aangaat om het gezicht te zijn van onze vereniging en samen met de bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden vormgeeft aan de ambities en toekomst van de OVZZ. En het voorzitterschap is daarbij voor jou een kans om je netwerk te vergroten en kom je in contact met omliggende ondernemersverenigingen en regionale belangenverenigingen.

Profiel:

 • Ondernemer met bedrijf gevestigd in de Achtersluispolder, Zuiderhout, Westerspoor Hembrugterrein en Hoogtij
 • Bestuurservaring
 • Stevige persoonlijkheid
 • Groot netwerk, benaderbaar, sympathie opwekkend
 • Statuur in de gemeenschap
 • Voldoende draagkracht

Taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen de vereniging en bestuur
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert directie wat betreft bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Waakt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken middels briefing van directeur
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Stimuleert initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk en financieel op een hoger niveau te brengen

Inschatting tijdsbesteding:
Een goede voorzitter delegeert. De overige bestuursleden, werkgroepen en het secretariaat nemen je veel werk uit handen. Hou rekening met 1 ½ tot 2 uur per week aan inzet. Jouw voorzitterschap is op vrijwillige basis.

Share Button