Verplichting energielabel C per 1-1-2023

Voor elk kantoorgebouw met een oppervlakte van meer dan 100m2.

Misschien voor velen van jullie een overbodige boodschap, maar voor diegenen die dit betreft en nog niet actief begonnen zijn met de verduurzaming van hun kantoorgebouw en/of ruimte brengen we het onderwerp nogmaals onder je aandacht.

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen en ruimtes groter dan 100m2 volgens de wet beschikken over een energielabel C of hoger.

Beschik je hier nog niet over dan mag het pand volgens de wet vanaf die datum niet meer gebruikt worden als kantoor. De verantwoordelijkheid voor de energielabel C-verplichting ligt bij de eigenaar van het gebouw, maar ook als huurder kan dit verregaande gevolgen hebben.

Na 1 januari gaat de Omgevingsdienst in opdracht van de Gemeente Zaanstad aan de slag met het toezicht en handhaving op deze regelgeving. Daarbij wordt aangesloten bij de landelijke handhavingsstrategie. Gebruik gemaakt wordt van de gegevens die het RVO heeft. De kantooreigenaren zijn zowel door het Rijk als de Omgevingsdienst aangeschreven. Kantoorgebouwen die na 1 januari 2023 nog niet als Energielabel C of hoger zijn aangemeld zullen een aanschrijving ontvangen, de zogenaamde waarschuwingsbrief. Met de waarschuwingsbrief wordt om een verbeterplan gevraagd. 

Als de Omgevingsdienst geen verbeterplan ontvangt, start het traject waarbij de maatregelen worden afgedwongen. Dit betekent dat er een dwangsom zal worden opgelegd om er voor te zorgen dat de maatregelen alsnog worden getroffen, maar dat daarmee ook de gelegenheid wordt geboden om de maatregelen te treffen. Blijkt dat er geen bereidheid is om aan  de labelverplichting te voldoen, dan dreigt de sluiting van het kantoorgebouw.

Heb je ondersteuning  nodig?
De gemeente Zaanstad en de Green Business Club Zaanstad ondersteunen kantooreigenaren bij het behalen van een beter energielabel! Je kunt gebruik maken van een gratis (algemeen) energieadvies en begeleidingstraject om het pand te verduurzamen. De maatregelen uit dit energieadvies kunnen bijdragen aan verbetering van het energielabel. Je vindt alle informatie op www.greenbusinessclub.nl/zaanstad.

Namens de werkgroep duurzaam OVZZ,
Rob Karst, Maurice van der Hulst en Marnix Postma

Share Button