Verslag online nieuwjaarsborrel 14 januari

Donderdag 14 januari heeft OVZZ de online nieuwjaarsreceptie gehouden.

Voorzitter Rob Smits sprak de ruim twintig aanwezige leden en gasten toe:

Goedemiddag op deze digitale nieuwsjaarreceptie. Namens het gehele bestuur van de OVZZ mag ik u allen van harte welkom heten.

2020 is het jaar van corona. Er zijn ondernemers geraakt zowel privé als zakelijk, en er zijn ook voor ondernemers kansen gekomen. Met onze terugblik op 2020 kiezen we als OVZZ om als vereniging echt ook een vereniging te zijn. We vragen leden om om zich heen te kijken wie je zou kunnen helpen.

Algemene Ontwikkelingen.
Maar wat moeten we gaan doen in 2021?

Ten eerste: zorg voor elkaar.  Houd oog voor wie ondersteuning zou kunnen gebruiken en durf zelf ook hulp te vragen. We dringen er bij de overheid op aan dat specifieke groepen zoals startende ondernemers en bepaalde zzp’ers meer ondersteuning nodig hebben.

Wij zien niet alle probleemgevallen als OVZZ en roepen op om juist nu oog voor elkaar te hebben en ons daar waar mogelijk te informeren en eventueel om hulp te vragen.

Positief is de sterke economische positie die ons gebied in de regio heeft. Het rapport economische verkenningen MRA van november 2020 geeft dit ook aan. Ik denk wel dat wij ons wel moeten voorbereiden op een komende lastige tijd. Een perspectief is lastig te geven.

Wat kunt u het komende jaar van de OVZZ verwachten?
We hebben speerpunten vastgesteld voor 2021:

De focus ligt op de transitie van de Achtersluispolder en het Balkenhavengebied. Daarnaast is de herinrichting van de Thorbeckeweg een belangrijk punt. Het schoon, heel en veilig houden (Keurmerk Veilig Ondernemen) van het bedrijventerrein en duurzaamheid zijn eveneens belangrijke projecten. Dit willen we oppakken door verbinding te zoeken met leden en instanties als de gemeente, het organiseren van sessies op thema’s, de bewustwording creëren van problematieken en de zichtbaarheid vergroten mede middels een communicatieplan.

Algemene Evenementen/activiteiten
We starten helaas weer online. En zodra het kan zullen we weer real LIFE gaan organiseren. Ik wil hierbij de leden van de evenementen en communicatiecommissie en TOOS bedanken voor hun inzet.

Samenwerking
Wij zijn tevreden met de elke keer verbeterende relatie met het gemeentebestuur en de samenwerking met diverse lokale, regionale en landelijke vertegenwoordigers. Met de ondernemersvereniging BVNM zijn we business partners op met name het thema infrastructuur. We hebben ons regionaal aangesloten bij het Economisch forum, we geven feedback vanuit de ondernemers op het Zaans Mobiliteitsplan, we participeren bij de Green Business Club, houden contact met regionale ondernemingsverenigingen in Oostzaan, Assendelft, Westzaan, Hembrug en Amsterdam (Veban en ORAM) en het Havenbedrijf Amsterdam. We nemen deel aan de Noordzeekanaal-alliantie. Ook staan we open voor een bredere Zaanse ondernemers samenwerking.

Communicatie
Wat doet OVZZ nu precies. Juist hier is onze communicatie van belang. Inmiddels is de website vernieuwd en met trots kan ik melden dat we de verenigingsapp nu vernieuwd hebben en te downloaden is via de app store en google play via het zoekwoord OVZZ.

Met de app kun je snel en eenvoudig onze leden vinden en blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en onze activiteiten. Downloaden dus!

Ledenbestand
Ondanks deze lastige tijd zien we qua aantal een licht stijgend ledenbestand. Een warm welkom aan onze nieuwe leden:

 • A.G.S. Auto Glas Service  
 • Van der Kamp
 • Select Invest Alkmaar B.V. 
 • DWG
 • Kokernoot BV 
 • Kuijzer Installatietechniek B.V.
 • De Notenkoning(in) 
 • Mastermate Technische Groothandel
 • Nova Connect 
 • 1-Line Safety & Security Intermediairs B.V. 
 • Zaanhaven B.V.  
 • BHVSite
 • A. de Jong Installatietechniek 
 • De Dagtochten Specialisten
 • Kalfsvel

Ik hoop dat we onze leden behouden door een goede zorg voor elkaar. 

Wat betreft nieuwe aanwas vraag ik u als OVZZ’er om u heen te kijken en ondernemers in uw omgeving uit te nodigen lid te worden. Neem ze gewoon een keer mee! Of geef het door aan het secretariaat via info@ovzz.nl en wij zullen contact opnemen. Meld op uw site dat u lid bent en deel onze activiteiten op Social media!

TOOS zal ook in 2021 een gerichte werving uitvoeren

Minuut stilte
Graag vraag ik u nu een moment stilte voor ons onlangs ontvallen leden Bart Boudier en Nico Post. Beiden zijn zeer actieve leden geweest en we behouden positieve herinneringen aan hen. Sterkte voor gezins- en familieleden.

Secretariaat
Speciale dank aan TOOS onze rots in de branding. De motor achter veel zaken die georganiseerd moeten worden bv de tas die u ontvangen heeft.

Het was een klein stapje is van 2020 naar 2021 de overstap van 1 dag om in een volgend jaar te zijn maar wel met 365 spiksplinter nieuwe dagen om te genieten van mooie dingen! Veel plezier in 2021!

Uitreiking Goede doelen Cheque:

Dit jaar gaat er een bedrag van 1500 euro naar de Zaanse Speelgoedbank!

Waarom: Een echt Zaans initiatief op weg naar een professionaliseringslag. Een initiatief dat duurzaam en sociaal is: recycling van speelgoed, participatie en re-integratie van Zaankanters die dat nodig en een bijdrage in de armoedebestrijding. Maar bovenal: belangrijk voor de ontwikkeling en plezier van kinderen in de Zaanstreek: onze toekomst.

Joyce Jansen van de Speelgoedbank Zaanstreek spreekt haar dank uit aan OVZZ. Het bedrag zal goed gebruikt kunnen worden voor onderhoudsmateriaal, website bouw, marketing materiaal zoals banners en drukwerk, een eigen werktelefoon, laptop en printer en eventuele notaris kosten die eraan komen.

Na afloop werd er nog wat bijgepraat onder het genot van een nootje en een borrel of frisdrankje.

 

Share Button