Vervroegd nieuw en stiller asfalt voor de A8 richting Alkmaar

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Boskalis in een lang weekend, van 11 tot 15 juni, aan de A8. De rijbaan richting Alkmaar krijgt tussen knooppunt Zaandam en de N246 nieuw en stiller asfalt en is daarom geheel afgesloten tijdens de werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid, en moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Stiller asfalt

Het asfalt op de A8 tussen knooppunt Zaandam en de N246 is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Over het hele traject wordt het asfalt vervangen door tweelaags zeer open asfalt beton (zoab)-fijn, het meest stille asfalt dat Rijkswaterstaat momenteel toepast. Aannemer Boskalis vervangt bovendien de voegovergangen tussen het wegdek en bruggen en viaducten door stillere voegen. Daarmee blijft het geluid langs de A8 binnen de geldende geluidsnormen en komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van gemeente en omwonenden. Voor dit groot onderhoud staan in juli en augustus vier weken gepland maar een deel van het asfalteringswerk wordt nu dus al vervroegd uitgevoerd, in juni.

Aanpak vervroegd, minder omrijdend verkeer

Van donderdag 11 tot maandag 15 juni vervangt Boskalis het asfalt op de rijbaan tussen knooppunt Zaandam en de N246, behalve op de Coenbrug. Die wordt in juli/augustus aangepakt. Hinderbeperking voor het verkeer is de belangrijkste overweging om het werk naar voren te trekken. Door nu alvast het asfalt op de rijbaan richting Alkmaar te vervangen, kunnen diverse verbindingsbogen op knooppunt Zaandam openblijven tijdens de zomerwerkzaamheden. Hiermee voorkomen we dat in de zomerperiode vijftienduizend auto’s per dag omrijden en hun weg zoeken via lokale wegen.

Afsluitingsperiode en omleidingsroutes

Van donderdag 11 juni 20.00 uur tot maandag 15 juni 05.00 uur is de A8 in de richting van Alkmaar volledig afgesloten tussen knooppunt Zaandam en de N246. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid:

  • verkeer vanuit Amsterdam richting Beverwijk en Alkmaar via de A10 West, A5 en A9 of via de A7 en vervolgens via de N515 of via de N244.
  • verkeer op de A7 vanuit Leeuwarden richting Alkmaar en Beverwijk via de N244 of via de N515.

Voor verkeer richting Amsterdam blijft de rijbaan tijdens de wegwerkzaamheden open. Tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam blijft de A8 open voor verkeer in beide richtingen.

Geluidsoverlast

Op donderdagavond 11 juni start Boskalis direct met het verwijderen van het asfalt. Het frezen van het asfalt gebeurt met zware machines en kan vooral in de nacht van donderdag 11 juni op vrijdag 12 juni voor geluidsoverlast zorgen. Om de hinder te beperken, krijgen de freesmachines een ‘stop-and-go’-signalering waardoor er geen toeters nodig zijn. Ook wordt de achteruitrij-piep op de vrachtauto’s zoveel mogelijk vervangen door sissers.

Groot onderhoud juli en augustus

Van 12 juli tot 11 augustus voert aannemer Boskalis het grootste deel van het groot onderhoud uit. Ook de rijbaan richting Amsterdam krijgt dan stiller asfalt, net als de Coenbrug in beide richtingen.

Boskalis verwijdert op de brug ook alle voegen en vervangt deze door stillere voegen. Tijdens deze werkzaamheden, in juli en augustus, wordt er vier weken lang dag en nacht doorgewerkt. De A8 is dan voor verkeer richting Amsterdam volledig afgesloten tussen de N246 en knooppunt Zaandam.

Advies

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van www.rws.nl/werkzaamheden en de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.  

Meer informatie

Meer informatie over het groot onderhoud aan de A8 is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudA8. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Share Button