VMBO Compaen, welkom als nieuw lid!

Onlangs zijn penningmeester Lars van Wijngaarden en secretaris Tamara Mol op bezoek geweest bij VMBO Compaen. Enkele jaren geleden was VMBO Compaen al lid maar door een wisseling in de directie is het contact verwaterd met een opzegging van het lidmaatschap tot gevolg.

Inmiddels is dit contact weer opgepakt en dat heeft geleid tot wederom een lidmaatschap bij Zaandelta. De voornaamste reden hiervoor is de wens van Zaandelta om de scholen te ondersteunen door het aanbieden van het netwerk van ondernemers, het organiseren van rondleidingen voor leerlingen én leraren, het aanbieden van gastsprekers, etc. Op deze manier worden de ondernemers, de praktijk en de leerlingen dichter bij elkaar gebracht, met als gevolg een betere doorstroming. Leerlingen weten beter wat ze kunnen verwachten, welke richting ze interessant vinden en welke juist níet. Ondernemers kunnen beter inschatten welke leerlingen ze kunnen aantrekken en ook wat zij kunnen verwachten, zodat de verwachting niet te hoog of te laat is.

 

Share Button