Voldoende enquêtes KVO ingevuld! Bedankt!

We hebben u meerdere malen lastig gevallen met de vraag de enquête in te vullen ten behoeve van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

We kunnen u melden dat we voldoende enquêtes hebben ontvangen om de audit uit te laten voeren! Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken!

Er wordt nu gewerkt aan het plan van aanpak. Op 28 januari zal de audit plaatsvinden. Wij hebben vertrouwen in de uitkomst en houden u op de hoogte!

Share Button