Voortgang wegwerkzaamheden A7

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van Rijkswaterstaat en willen we graag met jullie delen:

Voortgang van het project versterking van de brug in de A7 over het Noord-Hollandsch kanaal bij Purmerend.

De eerst voorbereidende werkzaamheden voor het project starten in de avond- en nacht van 4 op 5 april. De volledige werkzaamheden duren tot 1 september 2024. Bouwcombinatie Savera voert de werkzaamheden uit.

Opbouw verkeerssituatie

Vanaf donderdagavond 4 april t/m zondag 7 april bouwt Savera de nieuwe verkeerssituatie op de brug van de A7 op, zodat ze op maandag 8 april kunnen starten met de werkzaamheden. De tekening van de nieuwe verkeerssituatie vindt u in de bijlage van deze email. De opbouw van de nieuwe verkeerssituatie ziet er in tijd en werkzaamheden als volgt uit:

Donderdag 4 april 21:00 op vrijdag 5 april 5:00:
Toerit 4 Purmerend–Zuid (richting Hoorn) en afrit 5 Purmerend Centrum (komende uit Zaandam) worden afgesloten.

Op de A7 richting Hoorn is één rijstrook beschikbaar in verband met het uitzetten van belijning. Vanaf dit moment blijven op de A7 richting Hoorn toerit 4 (Purmerend-Zuid) en afrit 5 (Purmerend) afgesloten tot het einde van de werkzaamheden.

Vrijdag 5 april 21:00 op zaterdag 6 april 09:00
De A7 richting Hoorn wordt in de nacht afgesloten ter hoogte van aansluiting 4 (Purmerend-Zuid). Het verkeer wordt omgeleid. Vanaf aansluiting 4 (Purmerend-Zuid) is de A7 weer beschikbaar.

Op de A7 richting Zaandam is één doorgaande rijstrook minder beschikbaar. Na deze nacht rijdt het verkeer op de A7 richting Hoorn over de nieuwe verkeerssituatie. Op de A7 richting Zaandam blijft na deze nachtwerkzaamheden de huidige situatie gehandhaafd.

Zaterdag 6 april 20:00 op zondag 7 april 10:00
De A7 richting Zaandam wordt in deze periode afgesloten. De A7 is dicht vanaf aansluiting 6 (Purmerend-Noord). Ter hoogte van aansluiting 4 (Purmerend-Zuid) is de A7 weer beschikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. Na deze nacht rijdt het verkeer in beide richtingen volgens de nieuwe verkeerssituatie.

Zondag 7 april 20:00 op maandag 8 april 04:30
De A7 richting Zaandam wordt in deze periode afgesloten. De A7 is dicht vanaf aansluiting 6 (Purmerend-Noord). Ter hoogte van aansluiting 4 (Purmerend-Zuid) is de A7 weer beschikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. In de richting van Hoorn is één rijstrook minder beschikbaar. Dit, voor het afronden van de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe verkeerssituatie.

Planning werkzaamheden

 • 4 t/m 8 april – Opbouwen nieuwe verkeerssituatie
 • 8 april/mei – Werkzaamheden aan westzijde van de brug (richting Zaandam)
  • Asfalt en beton verwijderen
  • Boren van 25.000 gaten en aanbrengen van 7,5 km wapeningsstaal in deze gaten
  • Aanbrengen nieuw beton, asfalt en belijning
 • Juni – Ombouwen verkeerssituatie
 • Juni/juli/augustus – Werkzaamheden aan oostzijde van de brug (richting Hoorn)
  • Asfalt en beton verwijderen
  • Boren van 25.000 gaten en aanbrengen van 7,5 km wapeningsstaal in deze gaten
  • Aanbrengen nieuw beton, asfalt en belijning
 • Augustus- Afbouwen verkeersmaatregelen
 • Einde werkzaamheden A7 – 1 september 2024

Details werkzaamheden
De werkzaamheden aan de brug A7 starten met het verwijderen van het asfalt en de geleiderail. Daarna boren we in totaal 50.000 gaten. Deze gaten zijn nodig om de brug te versterken met 15 km aan wapeningsstaal. Na aanbrengen van het staal wordt het beton hersteld en brengen we een nieuwe laag asfalt aan.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

 • Het verwijderen van asfalt, met een freesmachine.
 • Het inzagen van het beton, middels diamantzagen.
 • Het hakken en breken van het beton, middels breekhamers.
 • Het boren van gaten en aanbrengen van wapeningstaal
 • Het herstellen van het beton.
 • Het herstellen van het asfalt.

Tijdens de werkzaamheden wordt de gewichtsbeperking van 30 ton gewijzigd in 25 ton. Dit is noodzakelijk omdat het verkeer tijdens het werk op één kant van de brug komt te rijden. Met deze extra beperking in tonnage waarborgen wij de constructieve veiligheid van de brug en de kwaliteit van het nieuwe beton.

Bereikbaarheidsmaatregelen
De afgelopen maanden zijn in samenwerking met gemeenten, provincies, OV-bedrijven, werkgevers en de veiligheidsregio’s maatregelen ontwikkeld die we nemen om de hinder te beperken .

Om niet reizen, samen reizen en anders reizen te stimuleren, bieden we frequente weggebruikers van de A7, provinciale wegen N235/N247 en N246 bij Marken Binnen twee mogelijkheden. Ze kunnen een gratis kortingskaarten voor de NS aanvragen of deelnemen aan een digitaal platform met app waarmee gebruikers van het platform beloningen bij elkaar kunnen sparen voor elke keer dat ze niet in de auto stappen. We werken dit platform nu uit. Eind maart komt er hierover meer informatie op onze website www.rws.nl/a7purmerend en gaat het beloningsplatform online. 

Geslotenverklaringen en ontheffingen
Om sluipverkeer te voorkomen worden op diverse wegen in de regio geslotenverklaringen ingesteld. Deze geslotenverklaringen gelden in de ochtend- en/of avondspits. Binnen de gebieden waar geslotenverklaringen gelden, krijgen direct getroffen bewoners/ondernemers twee ontheffingen toegestuurd. Uiterlijk 15 maart kunt op onze website www.rws.nl/a7purmerend zien welke gebieden automatisch in aanmerking komen voor een ontheffing. Alle adressen in deze gebieden ontvangen voor de start van het werk op 8 april twee ontheffingen voor het betreffende gebied. Bewoners en ondernemers uit Wormerland hebben al ontheffingen ontvangen.

Vanaf half maart is de website www.ontheffingA7purmerend.nl online. Via deze site kunnen bewoners en ondernemers extra ontheffingen aanvragen voor de gebieden met een geslotenverklaring in de ochtend- en/of avondspits. De ontheffingen gelden voor de gehele periode van de werkzaamheden aan de A7.

Vraag alleen een ontheffing aan als het echt nodig is. De geslotenverklaringen zijn ingesteld om de veiligheid en leefbaarheid in de betreffende gebieden te dienen. Op de website is ook te lezen welke criteria gelden voor het verkrijgen van een ontheffing. Omdat veel bestemming ook via een andere route bereikbaar blijven, worden alleen ontheffingen verstrekt voor automobilisten/motoren die frequent van deze wegen gebruik (moeten) maken.

Landbouwverkeer en bezitters van een brommobiel kunnen op de website www.rws.nl/a7purmerend een standaard vanaf eind maart een ontheffingsbrief downloaden.

Vrachtwagenverbod binnenstad Purmerend
Tijdens de werkzaamheden aan de brug A7 geldt een geslotenverklaring voor vrachtverkeer (ongeacht het gewicht van de vrachtauto) in de binnenstad van Purmerend. Dit is bedoeld om de veiligheid en doorstroming binnen de gemeente Purmerend zo goed als mogelijk te borgen.

Voor vrachtwagenchauffeurs die een ontheffingen nodig hebben geldt het volgende:

 • Iedere leverancier die binnen het gebied moet zijn waar de geslotenverklaring geldt (zie kaartje in de bijlage) heeft recht op een ontheffing.
 • Een chauffeur heeft ontheffing om met zijn vrachtauto het gebied in te rijden als hij in het bezit is van een ontheffingsbrief in combinatie met een bewijs voor aanwezigheid in het gebied waar de geslotenverklaring geldt, bijvoorbeeld een (digitale) vrachtbrief voor de specifieke levering.
 • De ondernemer in het gebied kan een ontheffingsbrief downloaden en aan de leveranciers versturen of kan leveranciers verwijzen naar rws.nl/a7purmerend waar deze ontheffingsbrief vanaf eind maart kan worden gedownload.
 • De ontheffingsbrief is een algemene brief die voor de hele periode geldt en niet op kenteken of op naam leverancier of transporteur staat.
 • Nadere informatie over de werkwijze is vanaf eind maart op de website van Rijkswaterstaat te vinden.

Informatie om te delen met achterban
Voor het project ontwikkelen we verschillende informatiemiddelen, zoals een informatiebrochure, foto’s, nieuwsbrieven en kaartjes met verkeersmaatregelen. Deze middelen zijn voor iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken om medewerkers, bezoekers, leveranciers, klanten of andere belanghebbenden te informeren over de werkzaamheden aan de brug en de hinder die Rijkswaterstaat verwacht. U kunt deze middelen downloaden op de pagina met handige informatie van het project via https://open.rijkswaterstaat.nl/overige-publicaties /2023/toolkit-versterking-brug-a7/. Wij willen met onze middelen zo veel mogelijk mensen informeren over het project, zodat ze zich voor kunnen voorbereiden op de werkzaamheden. U kunt ons daarbij helpen door de middelen en informatie op deze pagina te gebruiken of uw achterban te informeren. Heeft u bepaalde middelen of informatie van ons nodig die u niet vindt op bovengenoemde webpagina? Neem dan contact op met Harold Hansen van RWZ via bruga7purmerend@rws.nl

Webinar 19 maart en spreekuren
Op dinsdagavond 19 maart organiseert Rijkswaterstaat een online webinar waarbij geïnteresseerden worden bijgepraat over de stand van zaken van het project. Het webinar start om 19.30 uur, duurt een uur en kan bekeken worden via de projectsite: www.rws.nl/A7Purmerend. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur is er een inloopspreekuur voor ondernemers en bewoners bij het stadhuis in Purmerend (Purmersteenweg 42). We staan hier voor u klaar om uw gerelateerde vragen te beantwoorden rondom de werkzaamheden aan de A7. Bent u niet in staat om uw ontheffing aanvraag digitaal in te dienen, dan kunt u hiervoor ook terecht op het wekelijks A7 spreekuur. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.rws.nl/a7purmerend. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief waardoor u automatisch op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het project.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht behoefte aan een nadere toelichting, neemt u dan gerust contact met op met Harold Hansen van RWZ. U kunt een mail sturen naar bruga7purmerend@rws.nl. Voor algemene vragen kunt u bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002).

Share Button