Wat is een RI&E?

Voor alle bedrijven met personeel in dienst, is het opstellen van een RI&E verplicht. Deze verplichting is omschreven in de Arbowet. RI&E staat voor “risico inventarisatie & evaluatie”. Het vormt de basis van een veilig bedrijf waarin verantwoord kan worden gewerkt met het oog op risico’s en veiligheid. De RI&E is een omvangrijk document waarin alle risico’s die inherent zijn aan de aard en werkzaamheden van het bedrijf in kaart worden gebracht. 

In dit filmpje wordt eenvoudig uitgelegd wat een RI&E inhoudt.

Of kijk voor meer informatie op: homepage – RI&E

Share Button
CategorieënKVO