Werkgroep Communicatie &  Evenementen

Jaarverslag Werkgroep Communicatie &  Evenementen

De uitdaging waar we vorig jaar in 2021 als werkgroep communicatie en evenementen mee moesten handelen is niemand ontgaan. COVID gooide roet in het eten van vrijwel alles, dus ook van de mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten.

De doelstelling van de werkgroep C&E om minimaal 4 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren is dan ook net niet gelukt. Wel hebben we geprobeerd zo goed mogelijk de zaken die wel gebeurd zijn te communiceren met de leden via de website, nieuwsbrief en social media. Want we hebben niet stilgezeten uiteraard!

Zo hebben we in plaats van de nieuwjaarsreceptie een pakket van en voor de leden rondgebracht. Weet je nog, de linnen tas met ‘Al het goede komt uit de Zaanstreek’. Onze leden hebben leuke en interessante voorwerpen aangeleverd voor in deze tas die we  aangevuld hebben met lekkernijen. Bestuurs- en werkgroepleden hebben deze tasjes persoonlijk langsgebracht bij de leden, de reacties van onze leden waren zonder meer  positief.

Ook de algemene ledenvergadering in mei was nog niet mogelijk om fysiek te organiseren. Helaas hebben we dit online moeten houden, maar wel met een rondgebracht ontbijtje om de pijn te verzachten! Cateraar Drommels heeft de heerlijke pakketjes langs de deuren gebracht van de aanwezigen bij deze online ALV.

Gelukkig konden we in oktober elkaar, met enkele restricties, weer écht ontmoeten. Tijdens de gezellige BBQ bij Kalfsvel Metaalcoating merkte je dat de leden dat gemist hadden. Een gezellige avond met een heerlijk buffet was het gevolg.

Op deze manier leken we de 4 bijeenkomsten te halen, want we hadden de Keurmerk Veilig Ondernemen bijeenkomst bij Autobedrijf Nieuwendijk al helemaal in de steigers staan, ware het niet dat de oplopende COVID-besmettingen weer roet in het eten gooide.

Ook qua communicatie is er toch genoeg gebeurd. Zo zijn de verschillende toegangsborden op de bedrijventerreinen vernieuwd en in een OVZZ-jasje gegoten. De website, app en facebook en LinkdIn-pagina worden goed gebruikt en ook niet leden weten ons te vinden.

De evenementen voor 2022 zijn ingepland op mooie locaties en we gaan er vanuit dat het nu zonder problemen plaats kan vinden. Heel graag ontmoeten we jullie weer in het écht. Ook komend jaar gaan we voor kwalitatief goede bijeenkomsten waar we onder het genot van een borrel en een hapje bij kunnen praten.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Communicatie & Events

 

Lars van Wijngaarden

Voorzitter werkgroep Communicatie en Evenementen

Share Button