Duurzaamheid

Werkgroep Duurzaamheid

Werkgroepleden

  • Maurice van der Hulst, Dynova subsidie advies
  • Marnix Postma, Advanced Engineering
  • Rene Rutte, Rutte groep
  • Gerrit Aafjes, Instacom (bestuurslid)

Missie
De werkgroep duurzaamheid van OVZZ heeft als doel een loket te bieden aan haar leden waar vragen in het kader van duurzaamheid en de daarbij wettelijke verplichtingen en bijdragen kunnen worden neergelegd. De specialisten van de werkgroep duurzaamheid bieden antwoord of koppelen leden aan gespecialiseerde kennisdragers of instanties en faciliteren bijeenkomsten van derden. Alles in het kader van duurzaamheid, met als doel een energie zuinige, veilige en CO2 vrije werkomgeving te creëren voor de toekomst.

Visie
Het werkgebied van OVZZ met ruim 1000 bedrijven en 12000 werkplekken biedt een grote diversiteit aan diensten en producten en is van essentieel belang voor de werkgelegenheid in de regio. In deze dynamische werkomgeving liggen kansen van betekenis efficiënter om te gaan met energie en circulair ondernemen te stimuleren. De overheid zal de druk opvoeren middels wet en regelgeving om onze werk en woonomgeving  energie neutraal te maken, bedrijven zullen hun productieproces gaan aanpassen, zelf energie produceren en overschotten beschikbaar stellen aan de naaste omgeving. Als werkgroep willen wij actief deelnemen in dit proces.

Plan van aanpak
Alle veranderingen starten met bewustwording van de problematiek, voldoende kennis en het inzetten van de juiste hulpmiddelen. Daarom bieden wij onze leden een QuickScan aan van de energiehuishouding van hun bedrijf, dit onderzoek wordt in samenwerking met de Green Business Club en klimaatroute uitgevoerd. De ondernemer ontvangt een compleet rapport van aanpak, evenals een kosten-batenoverzicht van de energiebesparende maatregelen en de daarbij te realiseren terugverdientijd.

Verder stimuleren wij het zelf opwekken van energie, door het toepassen van bijvoorbeeld zon-energie (PV), geothermie en het benutten van restwarmte uit processen en de daarbij vrijgekomen overschotten zoveel mogelijk in nabije omgeving op een slimme manier te distribueren. Dit noemt men Smart Grid hetgeen in de toekomst een belangrijk onderdeel zal worden van onze moderne energiehuishouding.  

2020
OVZZ heeft in 2020  samengewerkt met organisaties binnen Zaanstad in het kader van duurzaamheid om de krachten te bundelen. Door omstandigheden hebben wij helaas weinig bedrijfsbezoeken kunnen realiseren, maar via ZOOM en overige elektronische hulpmiddelen zijn er toch een aantal positieve ontwikkelingen te melden op onze agenda

Onze agenda voor 2021

  • Loket functie, stel uw vragen deel uw wensen
  • Onderhandeling met de lokale energiebedrijven
  • Samenwerken en assisteren van Gemeente en Green Business Club GBC bij het uitwerken van duurzame plannen
  • CO2 café, voor het gebied Achtersluispolder samen met de Green Business Club (GBC)
  • Thema avond” Het leveren van lokale groene energie”

Van de loketfunctie wordt naar onze mening nog onvoldoende gebruik gemaakt door onze leden. Binnen de werkgroep is veel kennis op gebied duurzaamheidsoplossingen en subsidie mogelijkheden, wij adviseren onze leden met nadruk hier gebruik van te maken. In de nieuwsbrief zullen wij hier meer aandacht aan  geven.

Onze onderhandelingen met lokale energiebedrijven heeft geresulteerd in een samenwerking met SAENZ een lokaal energiebedrijf welke reeds 70 bedrijven op Noordenveld Molletjesveer gegarandeerd voordelige groene energie levert. De winst uit het collectief vloeit terug aan de deelnemers in de vorm van duurzame projecten zoals zonne-energie, laadinrichtingen en energie besparende maatregelen . In de nieuwsbrief is hier uitvoerig aandacht aan gegeven. Medio 2021 gaan wij thema bijeenkomsten organiseren om onze leden bij te praten over de voordelen van collectieve energie inkoop.   

Het CO2 café hebben wij helaas door omstandigheden moeten verzetten en verwachten in 2021 deze informatie bijeenkomsten in samenwerking met de Green Business Club en klimaatroute weer op te pakken.

Wij staan voor een forse uitdaging om in 2040 van het gas af te gaan, enerzijds om de CO2 uitstoot te verminderen en anderzijds omdat gas als energiebron eindig is. Dat gaat alleen lukken als wij het collectief aanpakken en oppakken, samenwerking tussen ondernemers en overheid is hier geboden. Wij staan klaar om onze leden te informeren en waar nodig te begeleiden.  

Contact
Neem contact op met ons secretariaat voor het maken van een afspraak info@ovzz.nl of bel 06-51489273 Tamara Mol zij brengt u in contact met één van onze specialisten voor een informatief gesprek.

Share Button