Duurzaamheid

Binnenkort vind je hier het verslag van het jaar 2023.

Werkgroep Duurzaamheid verslag 2022

De OVZZ heeft in 2022  de samenwerking verder geïntensiveerd met organisaties binnen Zaanstad in het kader van duurzaamheid om de krachten te bundelen. We hebben regelmatig overleg over gezamenlijke projecten en meetings met onze zustervereniging Businesspark Wormerveer, de Green Business Club, Gemeente Zaanstad en SAENZ.

De samenwerking met de Gemeente Zaanstad en SAENZ heeft geholpen onze leden iets te bieden op gebied van energielevering en plaatsing van vele zonnepanelen met ondersteuning van provinciale subsidie in Zuiderhout, Westerspoor en de Achtersluispolder.

Daarnaast blijft SAENZ onze partner voor collectieve inkoop van energie.

Belangrijkste is dat we sinds afgelopen zomer met de Gemeente Zaanstad, Businesspark Wormerveer en de Green Business Club werken aan de opstart van een fysiek Energieloket voor Bedrijven in Zaanstad. Inmiddels zijn hiervoor de financiën toegezegd en de verwachting is dat het Loket in het 2e kwartaal operationeel is. ALLE Zaanse bedrijven kunnen dan een beroep doen op dit Loket. Het doel is om onze bedrijven te adviseren en te ontzorgen met duurzaamheid om zodoende de transitie naar een CO2 neutrale stad te versnellen.

Tenslotte lopen op de bedrijventerreinen van Zuiderhout en Westerspoor inmiddels pilots om een smart-grid te vormen om op die wijze de netwerkcongestie te verminderen.

Onze agenda voor 2023

  • Opstart Energieloket voor Bedrijven
  • Collectieve energie inkoop via SAENZ
  • Ondersteuning Zon op daken en Laadinrichtingen
  • Begeleiding subsidie aanvragen duurzaamheidsprojecten 
  • Uitrol eerste smart-grid  

Wij hebben via Provincie Noord Holland en gemeente Zaanstad wederom voor 2023 €140.000,– subsidie gelden weten te verwerven. Helaas valt dit jaar Zuiderhout niet meer binnen deze regeling, maar voor de Achtersluispolder en Westerspoor gaan we weer aan de slag met ‘’Zon op daken en Laadinrichtingen’’. SAENZ is hierbij onze partner. Ieder bedrijf binnen het deelgebied kan hier gebruik van maken, dus bij deze roepen wij de leden op zich aan te melden.

Binnen de werkgroep is veel kennis op gebied duurzaamheidsoplossingen en subsidie mogelijkheden, wij adviseren onze leden met nadruk hier gebruik van te maken. In de nieuwsbrief zullen wij hier regelmatig aandacht aan schenken.

Wij staan voor een forse uitdaging om in 2040 van het gas af te gaan en in 2030 een reductie van 55% van de CO2 uitstoot te bewerkstelligen. Dat gaat alleen lukken als wij het collectief aanpakken en oppakken, samenwerking tussen ondernemers en overheid is hier geboden. Wij staan klaar om onze leden te informeren en waar nodig te begeleiden. 

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Duurzaamheid

Maurice van der Hulst – Dynova Subsidieadvies
Marnix Postma – Advanced Engineering
Rob Karst – Projectleider Werkgroep Duurzaam

Share Button