Werkgroep duurzaamheid OVZZ zet stappen voorwaarts!

De afgelopen periode heeft de werkgroep “duurzaamheid” o.l.v. bestuurs- en werkgroeplid Gerrit Aafjes activiteiten opgestart om de leden van OVZZ in de toekomst optimaal te ondersteunen bij duurzaamheidsvraagstukken.

De werkgroep heeft over het onderwerp “duurzaamheid” contact gezocht met bedrijvenvereniging BVNM uit Wormerveer. De BVNM heeft namelijk al veel ervaring opgebouwd rond dit onderwerp. Een aantal ondernemers hebben vanuit de BVNM een aparte organisatie opgezet die op dit vlak de belangen van de ondernemers behartigt.

Deze organisatie werkt onder de naam: SAENZ.

Net als de BVNM zal de organisatie SAENZ onze bedrijvenvereniging OVZZ en haar leden ondersteunen op duurzaamheidsvraagstukken.

In nieuwsbrieven zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van activiteiten die vanuit de samenwerking OVZZ/SAENZ zullen plaatsvinden.

Wij benadrukken dat SAENZ geen commerciële organisatie is. SAENZ is een coöperatieve vereniging van, vóór en dóór bedrijven gevestigd in Zaanstad. SAENZ richt zich op het ontzorgen van aangesloten bedrijven bij duurzaamheidsvraagstukken. 

Op woensdag 9 september van 9.00-10.00 uur organiseren we een koffieuurtje waar u meer informatie over SAENZ kunt krijgen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat het ons weten via info@ovzz.nl

Share Button