KVO

Jaarverslag Werkgroep KVO – Kwaliteit en Infrastructuur

De werkgroep bestaat uit de volgende personen.

 • Tom Günther, Günther Bedrijfsmakelaars, bestuurslid, voorzitter werkgroep

Afdeling Keurmerk Veilig Ondernemen

 • Jeroen van Capelle, Politie Zaanstreek Waterland
 • Remie Lutter, Brandweer Zaanstad afd. Pro-actiepreventie 
 • Daniëlle Swart, Gemeente Zaanstad
 • Menno Doppenberg – Procesmanager Achtersluispolder
 • Rein van der Toorn, ATN Beveiliging
 • Eline Draisma – Handhaving
 • Bo-Ann Grevelt – Handhaving

Afdeling Kwaliteit en Infrastructuur Zuiderhout/Westerspoor e.o.

 • Marc Prins, Dekker Watersport
 • Rob Zant, Hornbach
 • Ali Özturk, Autobedrijf Peter Ursem
 • Nynke Bakker, AH DC
 • Rein van der Toorn, ATN Beveiliging

Afdeling Kwaliteit en Infrastructuur Achtersluispoldergebied

 • Paul Zonneveld, Bayar Cleaning & Fixing, bestuurslid
 • Dolf de Roeck, De Roeck Recycling
 • Jac Oudejans, TIVAP BV
 • Danny Schoehuijs, Schoehuijs Bedrijfswagens

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt ervoor dat de maatregelen die afgesproken zijn bij het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen worden opgevolgd. We streven ernaar het gebied schoon, heel en veilig te maken en te houden. Onder andere middels diverse schouwen wordt dit gemonitord.

De werkgroep Kwaliteit en Infrastructuur zorgt voor de signalering van overlast in  de openbare ruimten middels de schouw. De punten die hierbij worden gesignaleerd, worden doorgegeven aan de betreffende instantie die het kan oppakken. Tijdens het overleg met de werkgroep worden structurele problemen besproken.

De werkgroep KVO zit 4 keer per jaar met elkaar aan tafel om de structurele punten van overlast de bespreken en de maatregelenmatrix te volgen. In 2021 is de KVO hercertificering behaald. De gebieden Achtersluispolder, Westerspoor en Zuiderhout zijn tegelijk gecertificeerd.

De jaarlijkse KVO bijeenkomst stond in de steigers om te organiseren bij Autobedrijf Nieuwendijk, maar de Covid maatregelen gooiden roet in het eten. We hebben dus geen bijeenkomst kunnen organiseren.

Wel hebben we enkele contacten kunnen aanscherpen. Zo hebben we overleg gehad met diverse personen van de afdeling onderhoud van gemeente Zaanstad. Ook hebben we regelmatig contact met de verantwoordelijke persoon van het zwerfafval in het gebied.

Enkele structurele problemen die we tegenkomen en waar we bovenop zitten:

 • Zwerfafval
 • Overmatig onkruid
 • Parkeren vrachtwagens (afval, gevaarlijke verkeerssituaties)
 • Overlast gevende personen
 • Kapot straatmeubilair

We worden steeds vaker geconfronteerd met dumpingen en afval van ondernemers en particulieren. We proberen er alles aan te doen om het schoon te houden, maar we zouden het graag aan de ‘voorkant’ aanpakken en niet wanneer het reeds plaats heeft gevonden.

Enkele belangrijke projecten op het gebied van bereikbaarheid die gedurende het jaar zullen starten en waar we bij betrokken worden zijn:

 • De herinrichting van de Thorbeckeweg
 • De aanpak van de Tochten

We zullen je hierover op de hoogte houden.

Tom Günther – voorzitter Werkgroep KVO – Kwaliteit & Infrastructuur

Share Button