KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Kwaliteit in Infrastructuur (K&I) 

OVZZ doet er alles aan om het gebied schoon, heel en veilig te houden. Dit hebben we bewezen met het herhaaldelijk binnenhalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een trouwe werkgroep begeleid dit proces.

In de werkgroep hebben zitting:

 • Tom Günther, Günther Bedrijfsmakelaars, bestuurslid, voorzitter werkgroep, 

Keurmerk Veilig Ondernemen

 • Paul Zonneveld, Bayar Cleaning & Fixing, bestuurslid
 • Siem Borst, Politie Zaanstreek Waterland
 • Remie Lutter, Brandweer Zaanstad afd. Pro-actiepreventie 
 • Daniëlle Swart, Gemeente Zaanstad
 • Wieneke van Overmeeren – Procesmanager Achtersluispolder
 • Rein van der Toorn, ATN Beveiliging
 • Dominic Berg, Handhaving

Kwaliteit en Infrastructuur

 • Rob Zant, Hornbach
 • Ali Özturk, Autobedrijf Peter Ursem
 • Marc Prins, Dekker Watersport
 • Nynke Bakker, AH DC
 • Dolf de Roeck, De Roeck Recycling
 • Tamara Mol, notuliste

De afdeling Kwaliteit en Infrastructuur zorgt voor de signalering van overlast in  de openbare ruimten. Drie keer per jaar wordt het gehele gebied geschouwd op overlast met betrekking tot veiligheid, parkeergelegenheid, zwerfafval, etc. De signalering hiervan wordt doorgegeven aan de betreffende instantie die het kan oppakken. Tijdens het overleg met de werkgroep worden structurele problemen besproken.

De afdeling Keurmerk Veilig Ondernemen binnen de werkgroep zorgt ervoor dat de maatregelen die afgesproken zijn bij het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen worden opgevolgd. Er is een maatregelenmatrix opgesteld waarin de punten zijn genoemd die de ondernemersvereniging moet ondernemen gedurende de jaren, in samenwerking met de verschillende instanties als o.a. politie, brandweer en handhaving. Een onderdeel daarvan is de schouw die de afdeling Kwaliteit en Infrastructuur gedurende het jaar uitvoert.

Enkele belangrijke projecten op het gebeid van bereikbaarheid die gedurende het jaar zullen starten zijn:

Een net uitziend bedrijvenpark waar we ons ook veilig in voelen, is de grote beloning voor alle inspanningen.

Meld overlast
Heeft u overlast van rondhangende personen, zwerfafval, fout geparkeerde vrachtwagens op een structureel niveau? Meld het via info@ovzz.nl en wij zorgen dat de juiste personen hiervan op de hoogte worden gebracht en het probleem aangepakt wordt.
Hier vindt u alle belangrijke telefoonnummers als het gaat over overlast.

De werkgroep KI/KVO vergadert ieder kwartaal bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam.  Heeft u punten en/of ideeën voor deze werkgroep, dan kunt u deze via het secretariaat melden.

Share Button