KVO

Binnenkort vind je hier het verslag van het jaar 2023.

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Kwaliteit en Infrastructuur 2022

Paul Zonneveld, Rob Karst en Tom Günther hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor de werkgroep KVO- KI. Contacten met de gemeente over groen en grijs (bestrating, zwerfafval e.d.) zijn aangehaald en versterkt. Alarmerend en zorgelijk is de verloedering van de bedrijventerreinen waar de ondernemers in het gebied slechts gedeeltelijk invloed op hebben. Een bedrijventerrein moet uitnodigend zijn voor ondernemers, hun medewerkers, sollicitanten, klanten en leveranciers, maar is dat op dit moment allerminst. Door het nalaten van beleid en handhaving door de Gemeente is het maar de vraag of de eerstvolgende Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kan worden verkregen.

Als ondernemersvereniging doen we wat we kunnen. Bestuursleden gaan regelmatig het gebied in om het vuil op te ruimen. We spreken ondernemers aan om ook buiten hun eigen grond of gebied de handen uit de mouwen te steken. We spreken ook overlastgevers aan over de overlast die wordt veroorzaakt. We hebben direct contact met afdeling Handhaving, afdeling Zwerfval en Groenvoorziening bij de gemeente Zaanstad.

We zetten in op een gezamenlijke aanpak met de stakeholders en maken daar werkafspraken mee. Dit vraagt aanwezigheid en eigenaarschap van alle stakeholders bij alle overleggen. Het keurmerk moet worden verstevigd;

  • OVZZ zal dichter op de voortgang van deze werkafspraken gaan zitten, meer vastleggen en bij geen follow up escaleren;
  • OVZZ onderzoekt welke nieuwe mogelijkheden er zijn voor een beter parkmanagement. In het voorjaar 2023 komen we met een concreet voorstel.

Daarnaast hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

Ons bestuurslid Paul Zonneveld nam deel aan de omgevings-enquête en de gesprekken n.a.v. de enquête. Zowel uit de enquête als uit de gesprekken bleek dat afval, zwerfvuil en rommel rond ondergrondse afvalcontainers de grootste ergernissen zijn. De uitkomsten van het onderzoek gaan naar de gemeenteraad. Zij maken uiteindelijk de keuzes over hoe de gemeente het onderhoud uitvoert en hoeveel geld ze daar aan uit kan geven. Voor ons was dat ook een aanleiding om aanvullend naar parkmanagement te gaan kijken. (De resultaten van de enquête te bekijken op www.buitengewoon.zaanstad.nl/nieuws) 

Plan parkmanagement: Rob Smits heeft bij diverse ‘good practices’ onderzocht welke weg er bewandeld moet worden om subsidie vanuit de gemeente te kunnen ontvangen voor Parkmanagement.

Voor wat betreft Kwaliteit en Infrastructuur is Tom aangesloten bij het overleg van de Vervoersregio over de aanpak van de Thorbeckeweg. Op dit moment wordt de aanbesteding uitgeschreven. OVZZ heeft hier enkele aanbevelingen in gedaan voor wat voor de ondernemers belangrijk is. In Q2 van 2022 is dit gestart en het zal 3 jaar duren.

OVZZ heeft een specifiek KVO-overleg belegd om concrete oplossingen te bespreken, welke middelen en mankracht er concreet voor nodig zijn om ons gebied schoon, heel en veilig te houden en wat iedere stakeholder wel en niet kan doen.

In alles bleek de communicatie een zeer belangrijk onderdeel, de speerpunten in ons KVO zijn:|
– Straatmeubilair
– Zwerfafval
– Brandveiligheid
– Onderhoud groen
– Vrachtwagen parkeren
– Onderhoud eigen terrein.

Aanvullend specifieke probleemgebieden:

– spookauto’s /- vrachtwagens
– Graffiti-vervuiling
– Hangjongeren (vervuilers)
– Illegale bewoning in caravans.

Per stakeholder bespraken we de punten. Waarna eenieder zijn actiepunten meenam. Helaas was alleen de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland de enige die hier concreet in was . Uiteindelijk is er een brandbrief geschreven naar raadsleden, de wethouder en de pers. Vervolgens hebben we een rondtour georganiseerd waarbij betrokken ambtenaren, de wethouder en gebiedsmanager hun bevindingen zouden rapporteren.

Deze bevindingen gaan we dit jaar concretiseren naar een aanpak.

Share Button