KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Kwaliteit in Infrastructuur (K&I) 

De werkgroep bestaat uit de volgende personen.

 • Tom Günther, Günther Bedrijfsmakelaars, bestuurslid, voorzitter werkgroep

Afdeling Keurmerk Veilig Ondernemen

 • Siem Borst, Politie Zaanstreek Waterland
 • Remie Lutter, Brandweer Zaanstad afd. Pro-actiepreventie 
 • Daniëlle Swart, Gemeente Zaanstad
 • Menno Doppenberg – Strategisch Accountmanager Economie
 • Rein van der Toorn, ATN Beveiliging
 • Dominic Berg, Handhaving

Afdeling Kwaliteit en Infrastructuur Zuiderhout/Westerspoor e.o.

 • Marc Prins, Dekker Watersport – koppelt zaken terug in het werkgroep-overleg
 • Rob Zant, Hornbach
 • Ali Özturk, Autobedrijf Peter Ursem
 • Nynke Bakker, AH DC
 • Rein van der Toorn, ATN Beveiliging

Afdeling Kwaliteit en Infrastructuur Achtersluispoldergebied

 • Paul Zonneveld, Bayar Cleaning & Fixing, bestuurslid – koppelt zaken terug in het werkgroepoverleg
 • Dolf de Roeck, De Roeck Recycling
 • Jac Oudejans, TIVAP BV
 • Danny Schoehuijs, Schoehuijs Bedrijfswagens

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt ervoor dat de maatregelen die afgesproken zijn bij het behalen van het Keurmerk worden opgevolgd. We streven ernaar het gebied schoon, heel en veilig te maken en te houden. Onder andere middels diverse schouwen wordt dit gemonitord.

De werkgroep Kwaliteit en Infrastructuur zorgt voor de signalering van overlast in  de openbare ruimten middels de schouw. De punten die hierbij worden gesignaleerd, worden doorgegeven aan de betreffende instantie die het kan oppakken. Tijdens het overleg met de werkgroep worden structurele problemen besproken.

De werkgroep KVO zit 5 keer per jaar met elkaar aan tafel om de structurele punten van overlast de bespreken en de maatregelenmatrix te volgen.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de hercertificering in januari 2021. De verzonden enquête is hiervoor het uitgangspunt geweest. De hercertificering is inmiddels behaald.

Omdat we de jaarlijkse bijeenkomst met het thema Keurmerk Veilig Ondernemen hebben moeten verzetten is dit in februari 2020 georganiseerd bij Autobedrijf Peter Ursem. Ondermijning was hier het hoofdthema met een presentatie van het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding. Daarnaast heeft Vervoersregio Amsterdam een presentatie gegeven over de plannen voor de herinrichting van de Thorbeckeweg.

Enkele structurele problemen die we tegenkomen en waar we bovenop zitten:

 • Zwerfafval
 • Overmatig onkruid
 • Parkeren vrachtwagens (afval, gevaarlijke verkeerssituaties)
 • Overlast gevende personen
 • Kapot straatmeubilair

Enkele belangrijke projecten op het gebied van bereikbaarheid die gedurende het jaar zullen starten zijn:

Meer werkzaamheden in Zaandam kunt u hier vinden.

Een net uitziend bedrijvenpark waar we ons ook veilig in voelen, is de grote beloning voor alle inspanningen.

Meld overlast
Heeft u overlast van rondhangende personen, zwerfafval, fout geparkeerde vrachtwagens op een structureel niveau? Meld het via info@ovzz.nl en wij zorgen dat de juiste personen hiervan op de hoogte worden gebracht en het probleem aangepakt wordt.
Hier vindt u alle belangrijke telefoonnummers als het gaat over overlast.

De werkgroep KI/KVO vergadert ieder kwartaal bij TOOS office ondersteuning op de Sluispolderweg 13a13 in Zaandam.  Heeft u punten en/of ideeën voor deze werkgroep, dan kunt u deze via het secretariaat melden.

Share Button