Transformatie

Binnenkort vind je hier het verslag van het jaar 2023.

Werkgroep Transitie Achtersluispolder verslag 2022

Om erachter te komen wat onze leden vinden van de transformatieplannen van de gemeente en hoe we de belangen van de leden bij de gemeente onder de aandacht kunnen houden, is er in 2019 een werkgroep opgericht. In de werkgroep is een wisseling geweest, Walter Benecke heeft de groep verlaten en Marco Brusche is toegetreden tot de werkgroep.

In de werkgroep hebben nu zitting:

 • Vincent van Vliet – Sturm Zaandam
 • Marco Brusche – Truckland
 • Aksel Kalf – Plooyer Zaandam
 • Danny Schoehuijs – Schoehuijs Bedrijfswagens en Bandenservice
 • Richie Oberegger – Hansel Salades
 • Rob Karst

In 2022 heeft de gemeenteraad op voorspraak van de OVZZ en nadat de OVZZ had ingesproken in het Zaanstad Beraad een motie ingediend bij het college van B&W. In deze motie werd het college gevraagd om binnen een jaar antwoord te geven op de vraag of woningbouw mogelijk zou zijn in de Achtersluispolder. Bij deze motie is een vragenlijst gevoegd van de OVZZ waarop binnen een jaar antwoord gegeven moet worden. De motie is in februari ingediend. De volledige vraag uit de motie is hieronder weergegeven:

Parallel aan het onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor woningbouw in de Achtersluispolder de volgende acties te ondernemen:

 • De Achtersluispolder als eerste bedrijventerrein binnen Zaanstad te nemen voor een uitgebreide sterkte/zwakte analyse;
 • De mogelijkheden te onderzoeken voor behoud van de huidige werkgelegenheid in de Achtersluispolder;
 • De mogelijkheden te onderzoeken voor bedrijfsverplaatsing vanuit de Achtersluispolder binnen Zaanstad;
 • De mogelijkheden te onderzoeken om sneller dan na 2,5 jaar resultaten te delen;
 • De vragen uit de brief van de Ondernemersvereniging mee te nemen in de onderzoeken en in goed contact te blijven over de uitkomsten;
 • Nu geen activiteiten te ontwikkelen die ondernemers kunnen beperken in hun bedrijfsvoering zoals het aanpassen van een milieucategorie;
 • De uitkomsten van de onderzoeken voor te leggen aan de raad en een moment van bezinning in te bouwen voor de toekomst van de Achtersluispolder.

De motie is aangenomen. De gemeente heeft onderzoeksbureau STEC opdracht gegeven om de vragen te beantwoorden. De OVZZ heeft als onafhankelijke partij meegelezen met het onderzoek en heeft in het onderzoek de belangen van de ondernemers voor het voetlicht gebracht.

Naast het onderzoek van de gemeente heeft de OVZZ een eigen enquête rond laten gaan onder alle ondernemers op de Achtersluispolder in navolging van de enquête van 2019. Hierbij hebben we de ondernemers bevraagd over het huidige ondernemersklimaat na de Coronacrisis, de energiecrisis en dit jaar de oorlog in de Oekraïne. Daarnaast is ook gevraagd naar de gevolgen en de mening over de transformatie.

Om de belangen van de ondernemers ook bij het publiek onder de aandacht te brengen zijn de contacten met kranten voortgezet, wat heeft geresulteerd in een aantal berichten in het Noord Hollands Dagblad. Daarnaast is er landelijk gezien veel aandacht voor het onderwerp transformatie bedrijventerreinen, wat heeft geleid tot een stroom aan berichten op Social Media. Hierbij volgen we onder andere de lijn van Cees Jan Pen, lector aan de Fontys Hogeschool.

De transitie ASP raakt ook het Havengebied in Amsterdam. Om die reden hebben we de contacten met de ORAM verder geïntensiveerd, zoeken we de samenwerking op en versterken elkaar waar dat kan. Hierbij nemen we onder andere deel aan een Ronde Tafel met het onderwerp ‘ruimte voor werk’.

In 2023 heeft de werkgroep als speerpunt de afronding van het onderzoek van STEC en het daaruit volgende resultaat. Inmiddels is duidelijk dat een groot deel van de Achtersluispolder bedrijventerrein blijft tot ten minste 2043. De driehoek die wordt ingesloten door de Sluispolderweg, het Zijkanaal en de Noorder IJ en Zeedijk is wel aangewezen als transformatie gebied naar wonen. Hier zal de OVZZ zich blijven inzetten voor de ondernemers die daar gevestigd zijn om te zorgen dat zij kunnen blijven ondernemen. Daarnaast willen we een actieve rol gaan innemen in de bestemming van de economische impuls die door de gemeente is toegezegd voor het deel dat bedrijventerrein blijft. Hierbij willen we van de Achtersluispolder een excellent bedrijventerrein maken met het vizier op een circulaire, emissie loze toekomst.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Transitie Achtersluispolder

Vincent van Vliet

Share Button