Transformatie

 Werkgroep Transitie Achtersluispolder

De gemeente wil investeren in de lopende economie in de Achtersluispolder maar ook in een toekomstige nieuwe functie. De gemeente is van mening dat door de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. De locatie van de Achtersluispolder, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropool Regio Amsterdam, maakt het onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

Om erachter te komen wat onze leden hiervan vinden en hoe we de belangen van de leden bij de gemeente onder de aandacht kunnen houden, is er in 2019 een werkgroep opgericht.

In de werkgroep hebben zitting:

  • Vincent van Vliet – Sturm Zaandam
  • Walter Benecke – Benecke
  • Aksel Kalf – Plooyer Zaandam
  • Danny Schoehuijs – Schoehuijs Bedrijfswagens en Bandenservice
  • Richie Oberegger – Hansel Salades

De werkgroep heeft eind 2019 een enquête gehouden onder leden en niet-leden om de meningen te verzamelen en heeft het overleg met de gemeente opgestart.

In 2020 heeft de werkgroep de gemeente gevraagd om perspectief te bieden aan de ondernemers door een visie op de transformatie op te stellen met daarin een fasering en planning. Deze visie wordt naar verwachting Q2-2021 door de gemeente gedeeld met de werkgroep.

Door de gemeente zijn in 2020 strategische uitgangspunten opgesteld, deze zijn aan de werkgroep gepresenteerd en er is input hierop gegeven vanuit de visie van de ondernemers. Vervolgens zijn er een aantal gesprekken geweest met individuele ondernemers en de gebiedsmanager Achtersluispolder.

Ten slotte is er een visie op de bedrijventerreinen opgesteld door de gemeente Zaanstad. Deze visie is aan de werkgroep gepresenteerd.

In 2021 gaat de werkgroep zich concentreren op juiste en tijdige communicatie van de gemeente Zaanstad richting de ondernemers met daarin als speerpunt een planning en fasering voor de transitie.

Hier vindt u de beschikbare informatie vanuit gemeente Zaanstad.

Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

Share Button