Transformatie

 Werkgroep Transitie Achtersluispolder

De gemeente wil investeren in de lopende economie in de Achtersluispolder maar ook in een toekomstige nieuwe functie. De gemeente is van mening dat door de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. De locatie van de Achtersluispolder, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropool Regio Amsterdam, maakt het onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

Om erachter te komen wat onze leden hiervan vinden en hoe we de belangen van de leden bij de gemeente onder de aandacht kunnen houden, is er in 2019 een werkgroep opgericht.

In de werkgroep hebben zitting:

  • Vincent van Vliet – Sturm Zaandam
  • Walter Benecke – Benecke
  • Aksel Kalf – Plooyer Zaandam
  • Danny Schoehuijs – Schoehuijs Bedrijfswagens en Bandenservice
  • Richie Oberegger – Hansel Salades

De werkgroep heeft eind 2019 een enquête gehouden onder leden en niet-leden om de meningen te verzamelen en heeft het overleg met de gemeente opgestart.

In 2021 gaat de werkgroep door met het verzamelen van informatie, communiceren aan de leden en gesprekken met de gemeente. Voornamelijk het duidelijk krijgen van scenario’s en een tijdschema voor de plannen vindt OVZZ belangrijk.

Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

Share Button