Werkgroep Transformatie ASP in gesprek met nieuwe wethouder Wessel Breunesse

Deze week heeft de werkgroep Transformatie Achtersluispolder (ASP) (te weten Marco Brusche) met bestuursleden Rob Karst en Vincent van Vliet en directeur Rob Smits kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Wessel Breunesse. Ook hebben we kennisgemaakt met de nieuwe gebiedsmanager Joost Dunselman.

Wat hebben we besproken?
Ivo van Ophem heeft samen met wethouder en Joost Dunselman een aangepast Concept gebiedsperspectief op de Achtersluispolder toegelicht. We hebben hier kennis van genomen en aangegeven dat duidelijkheid en concreetheid voor ons essentieel is. In het concept is er meer rekening gehouden met het ondernemen op de ASP. Ook zullen voor een langere periode (tot 2050) deelgebieden ongemoeid gelaten worden. Wel is aangegeven dan aan de kwaliteit van het gebied te gaan werken. Op het plan om een Dam tot Dam fietspad in het ASP gebied te laten lopen, hebben wij kritisch gereageerd,

Om meer duidelijkheid te krijgen loopt er een onderzoek vanuit de gemeente. Ook hebben wij zelf een onderzoek uitgezet. U krijgt in oktober een uitnodiging om hier aan mee te doen.

In het eerste kwartaal vindt er een bezinningsmoment plaats voor de besluitvorming over de toekomst van de ASP; het gaat hier om besluitvorming van de gemeenteraad in februari 2023 waarbij duidelijk moet worden of er wel of geen verdere plannen komen voor de transitie naar een woon/werkgebied van de ASP.  Hier zal het onderzoeksresultaat bij van belang zijn voor de gemeenteraad. De werkgroep volgt dit onderzoek nauwlettend.

Verder meldden de sprekers dat de planvorming afhankelijk is van een aantal voorwaarden;

  • Er moet een hoogwaardig openbaar vervoer kunnen komen;
  • De plannen moeten te combineren zijn met de milieuruimte in het Noordzee Kanaal Gebied (Havens Amsterdam)
  • De plannen moeten een bijdrage hebben op toekomstige economie en de werkgelegenheid.

Verder meldde men dat het:

  1. geen blauwdruk is maar een stappenplan;
  2. er de tijd moet voor worden genomen. Een plan met een horizon op 2050;
  3. we moeten blijven zoeken naar win/win voor gemeente en ondernemers.

De Gemeente Zaanstad heeft toegezegd zoveel  mogelijk transparantie te geven en in partnerschap te willen optrekken.

We stelden vast dat het proces begint te lopen en dat we op de goede weg zijn wat betreft de door ons gewenste duidelijkheid zowel op korte termijn als op lange termijn. De Gemeente Zaanstad heeft ook toegezegd deze ervaring en wens te verbreden naar andere zaken.

In december/januari treffen we elkaar weer. We hebben dan meer onderzoeksresultaten en kunnen het bezinningsmoment voorbereiden.

We hebben ook onze zorgen aangegeven over de kwaliteit van ons gehele gebied. Rob Karst en Joost Dunselman willen gezamenlijk hier problemen in kaart brengen. En ook is de intentie uitgesproken om in een samenwerking naar verbetering van de kwaliteit van het gebied te kijken.

Share Button