Werkgroep Transitie Achtersluispolder opgericht

Het zal niemand ontgaan zijn: er zijn plannen om in de Achtersluispolder (ASP) werken en wonen te combineren. Dit heeft verregaande gevolgen voor de ondernemers in het gebied. Wat gaat er precies gebeuren? Waar komen woningen? Moet er plaats gemaakt worden voor woningen? Wat betekent het voor de infrastructuur? Dat zijn direct de vragen die bij de ondernemers opkomen.

Walter Benecke van Benecke, Vincent van Vliet van Sturm, Richie Oberegger van Hansel Salades, Aksel Kalf van Plooijer en Danny Schoehuijs van Schoehuijs Bandenservice zijn betrokken in de werkgroep Transitie Achtersluispolder om  er voor te zorgen dat de belangen van de ondernemers in de ASP worden meegenomen in de transitie.

De werkgroep staat in nauw contact met de gemeente over de plannen en volgen het op de voet. Daarnaast is er contact met de grootste ondernemersvereniging van Amsterdam, ORAM, waar ze advies inwinnen over het proces. Zij hebben namelijk ook te maken met dergelijke situaties. Tevens is er een adviesgroep Transitie waarin ook de gemeente betrokken is. Walter Benecke zit aan tafel bij deze adviesgroep en doet verslag in de werkgroep.

Door middel van een enquête wil de werkgroep informatie ophalen bij de ondernemers op twee thema’s. Ten eerste de toekomst: wat zijn de toekomstplannen van de ondernemers, is er een verplaatsingswens en hoe zien zij duurzaamheid hierin. Het tweede thema is infrastructuur: hoeveel transportbewegingen zijn er in het gebied, in hoeverre is openbaar vervoer een toegevoegde waarde en hoe zit het met het (zakelijke en recreatief) watertransport.

Op basis van input van de werkgroep, de adviesgroep en de enquête onder de ondernemers gaat de werkgroep met de gemeente om tafel. Dan zal de werkgroep aangeven hoe de belangen van ondernemers kunnen worden ingericht als basis voor de ontwikkelstrategie. Bijvoorbeeld met casuïstiek en het aangeven van de mogelijke scenario’s.

Heeft u vragen over de transitie? Neem contact met ons op via info@bia-zaandam.nl.

 

Share Button