Werkzaamheden Grote en Ronde Tocht

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Grote Tocht en Ronde Tocht en geven wij een doorkijk in de aankomende periode.

Er wordt met de werkzaamheden per fase gewisseld tussen de Ronde Tocht en de Grote Tocht. Dit wordt gedaan om de ruimte te beperken waarin gewerkt wordt per gebied. Op dit moment wordt gewerkt aan het verwijderen en het aanbrengen van het riool in fase 8. Daarnaast wordt er gewerkt in fase 9 aan onder andere het opmetselen van putten, het aanbrengen van kolken en aanbrengen van straatwerk. Ten slotte wordt er de laatste hand gelegd aan het straatwerk in fase 5. De fasering is op de afbeelding te zein.

Aankomende periode
Eind oktober is gestart met fase 4a, op de Grote Tocht. Hier wordt naar verwachting tot midden december gewerkt. Onderstaande tabel geeft de voorlopige planning weer voor de aankomende periode, hier kunnen eventueel afwijkingen in optreden.

Fase en tijd van uitvoering:

5 (Zijtocht/Grote Tocht) – Tot en met eind oktober
9 (Grote Tocht/Cornelis Bruijnzeelweg) – Tot en met begin november
8 (Ronde Tocht) – Tot en met eind november
4a (Grote Tocht) – Tot en met eind december
7 (Ronde Tocht) – – Midden november tot en met eind december
4b (Dwarstocht) – Begin december tot en met eind januari

Uitvoerder BAM infra probeert de bereikbaarheid van de bedrijven te borgen tijdens de werkzaamheden, echter is dit niet te allen tijde te garanderen. Zij komen met u in contact als uw bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer. Hierover stemmen zij ook graag met u af over oplossingen. Nood- en hulpdiensten kunnen bij calamiteiten altijd de bedrijven bereiken.

Asfaltwerkzaamheden
Na de rioolwerkzaamheden en het aanbrengen van het straatwerk wordt de onderlaag en tussenlaag van het asfalt aangebracht. Er wordt per fase geasfalteerd om de rijweg voor uw deur weer zo snel mogelijk te voorzien van asfaltverharding. U krijgt tijdig bericht over de planning en impact van deze werkzaamheden.

In september is de deklaag (bovenste laag) van het asfalt aangebracht op fase 1, 2, 3 en 6. De deklaag van de overige fases wordt in het voorjaar van 2023 aangebracht. Hiervoor is gekozen omdat er in de winter zeer beperkt geasfalteerd kan worden. Dit komt omdat er door de lage temperaturen in de winter en de geringe laagdikte van de deklaag, er niet aan de strenge kwaliteitseisen van de deklaag voldaan kan worden. U krijgt tijdig bericht over de planning en impact van deze werkzaamheden.

Meer informatie en contact

BAM infra is zich ervan bewust dat de werkzaamheden voor u, uw personeel, klanten en leveranciers enige overlast kan geven. Zij vragen om uw medewerking en begrip! Heeft u na het lezen van dit bericht of tijdens de werkzaamheden nog vragen? Dan kunt contact opnemen met omgevingsmanager Tim van Asperen via 06-31129599 of tim.van.asperen@bam.com, uitvoerder Ruud van Wel via 06-15360823, of langskomen in de keet naast Grote Tocht 21.

Share Button