Zeecruiseschip voor vluchtelingen in Zuiderhout

30 mei informatiebijeenkomst

Gemeente Zaanstad heeft het voornemen om het zeecruiseschip Aurelia af te meren bij PontMeyer. Op dit schip is plek voor maximaal 1.078 vluchtelingen. Het zal gaan om een periode van minimaal 6 maanden tot maximaal 1,5 jaar met een mogelijkheid om te verlengen, mocht de vluchtelingensituatie daartoe aanleiding geven en er nog onvoldoende alternatieven zijn (zoals (tijdelijke) woonunits).

OVZZ heeft aangegeven de noodzaak van de opvang van deze mensen te zien. Belangrijk is wel dat OVZZ op een goede manier in het proces meegenomen wordt en samen optrekt hierin. We willen ook ideeën kunnen aangeven of en hoe voorzieningen vorm gegeven kunnen worden.  Ook zien we de mogelijkheden qua werkgelegenheid.

Inloopbijeenkomst op maandag 30 mei 
Gemeente Zaanstad organiseert op maandag 30 mei een inloopbijeenkomst in evenementenhal Taets. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt belangstellenden langskomen voor informatie.

Share Button