ZON in gesprek met verenigingen, mkb, politiek

Het nieuwe bestuur van ZON heeft haar speerpunten beschreven in het verkiezingsmanifest. Deze weken heeft het bestuur gesprekken met verenigingen, het mkb en de politiek. Enerzijds ter kennismaking met het nieuwe bestuur, anderzijds de wensen van de verschillende partijen aan te horen en mee te nemen in de toekomstplannen.

Share Button