Zonnepanelen op alle bedrijfsdaken in de stad

INITIATIEFGROEP DUURZAAMHEID ZAANSTAD WIL IN NAVOLGING VAN UTRECHT ZONNEPANELEN OP ALLE BEDRIJFSDAKEN IN DE STAD.

De “INITIATIEFGROEP DUURZAAMHEID ZAANSTAD” wil in korte tijd het aantal zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen in Zaanstad vergroten. De initiatiefgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van ondernemers van Ondernemers Verenigingen Zaanstad Zaandam-Zuid (OVZZ), Zaanstad Noord (BVNM) en Zaanstad Maakstad aangevuld met de Green Business Club (GBC) en Energie coöperatie SAENZ. Tevens met medewerking van de Gemeente Zaanstad en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied.

Op dit moment is de constatering dat er veel mogelijkheden zijn om te verduurzamen, maar dat er veel onbenut potentieel is. Bij raadpleging van Google-Earth is bijvoorbeeld te zien dat op bedrijventerreinen Westerspoor en Zuiderhout maar op ongeveer 5% van de daken zonnepanelen te zien zijn. Bij nadere bestudering van de cijfers is opmerkelijk dat op de daken van de bedrijfspanden van vastgoedeigenaren die aan ondernemers doorverhuurd worden het aantal zonnepanelen nihil is. Daar is een grote inhaalslag te maken. De Gemeente Zaanstad heeft de 3.500 gebruikers van alle bedrijfspanden in Zaanstad vorig jaar aangeschreven om hun bedrijf te verduurzamen met panelen. Echter hebben zich slechts enkelen gemeld. Met de ambitie van Zaanstad in het klimaatakkoord om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten (ten opzichte van meting 2019) en de wettelijke opgaven moet er versneld worden in de transitie! Meer zonnepanelen op daken zijn mede door de gestegen energie prijzen actueler dan ooit, maar ook werken we aan plannen voor eigen opwek en opslag van elektriciteit.

Subsidies:

Ondanks de subsidie mogelijkheden worden te weinig zonnepanelen geplaatst.

Pas de laatste paar maanden is sprake van toenemende belangstelling en stijgt het aantal aanvragen. Deze worden gecoördineerd door de lokale energie coöperatie SAENZ. Dat de aanvragen de laatste maanden zijn gestegen is uiteraard mede te danken aan de gestegen energie prijzen. Echter gaat alles gewoon simpelweg te langzaam om de gestelde doelen te bereiken. De aanvragen voor 2022 zijn inmiddels gesloten, maar vanaf november kunnen nieuwe aanvragen voor subsidie voor de plaatsing van zonnepanelen voor 2023 gedaan worden. Totaal is voor 2023 een bedrag van €200.000,– subsidie toegekend door de Provincie Noord-Holland voor de Zaanse bedrijventerreinen Achtersluispolder, Westerspoor, Molletjesveer en Noorderveld. Voor het bedrijventerrein Zuiderhout loopt nog een aanvraag bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is in een gecoördineerde actie van de Green Business Club Zaanstad (GBCZS) een bedrag van €240.000,– aan subsidies opgehaald bij de provincie Noord-Holland voor verschillende herstructurering en duurzaamheidsprojecten in 2022 voor bedrijventerreinen. Onder andere zijn door de inzet van de Green Business Club middels het project “Zon op Zaan” in 2021 14.000 zonnepanelen op diverse locaties geplaatst.

Netwerk zit vol
De initiatiefgroep bekijkt nu samen met de ondernemers ook de mogelijkheden om opgewekte energie van zonnepanelen op te slaan op bedrijventerreinen. Zoals bekend is het landelijke elektriciteitsnetwerk vol. Lokale stroomvoorziening hoeft echter niet via de landelijke kabels. Zo kan in Zaanstad opgewekte elektriciteit in Zaanstad benut worden en hebben we geen last met de netwerkcongestie van de netbeheerder in onze regio LIANDER.

“Solar Carport”
Daarnaast wil de initiatiefgroep binnenkort in gesprek met eigenaren van grote parkeerterreinen op bedrijventerreinen om middels een overkapping met zonnepanelen energie op wekken en op te slaan. Daarmee kunnen bijvoorbeeld de laadpalen voor elektrische auto’s en vrachtwagens van bedrijven gevoed worden. Een voorbeeld van een dergelijke oplossing zou mogelijk zijn op het parkeerterrein bij de Stormhoek op bedrijventerrein Zuiderhout waar onder andere KFC en McDonalds gevestigd zijn.

Verplichting
Om echt alle daken vol te krijgen wil de initiatiefgroep eerst in gesprek met de bedrijven. In Utrecht wordt door de gemeente al gewerkt aan een verplichting voor bedrijven om zonnepanelen te plaatsen, maar zover willen de initiatiefnemers op dit moment nog niet gaan. Wel zal de komende maanden middels mailingen en publiciteit gepoogd worden het aantal investeerders aanmerkelijk te vergroten. Vanuit het Rijk en de Provincie Noord-Holland komen per januari 2023 nog meer subsidie mogelijkheden beschikbaar, onder andere voor energie opslag op bedrijventerreinen. Zodra hier meer over bekend is zal hier direct aandacht aan gegeven worden. In ieder geval beogen de initiatiefnemers dat de inspanningen ervoor zorgen dat de regelingen in Zaanstad optimaal gebruikt gaan worden. De landelijke verplichting aan grootverbruikers (verbruik per jaar meer dan 50.000 kWu elektriciteit en/of meer dan 25.000m3 gas) die sinds 2019 bestaat, om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren, blijft uiteraard gewoon gehandhaafd.

Namens Initiatiefgroep Duurzaamheid Zaanstad,
Rob Karst, Voorzitter M:06-53691345
Ruben Uitendaal, Voorzitter GBC

Share Button