Zorg voor een correcte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is het instrument voor werkgevers en werknemers om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die binnen het bedrijf aanwezig zijn inzichtelijk te maken. Als werkgever dient u een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben. De RI&E moet altijd volledig, actueel en betrouwbaar zijn.

Wat staat er in de RI&E?

De inhoud van de RI&E is afhankelijk van de branche waarin u actief bent, iedere branche kent andere risico’s voor de gezondheid. Voor iedere branche is er een specifiek RI&E-plan. Naast de branchespecifieke risico’s komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • bedrijfsinrichting
  • inrichting van de werkplek
  • arbeidsomstandigheden
  • psychosociale aspecten
  • bedrijfshulpverlening en noodvoorzieningen

Indien er gevaren of tekortkomingen worden geconstateerd, dan dient daarvoor een oplossing te komen.

Verschillende bedrijven kunnen u helpen met het schrijven van een Plan van Aanpak om aan te geven op welke wijze u maatregelen kunt nemen die leiden tot verbetering. Het uiteindelijke RI&E rapport zal moeten voldoen aan de eisen van de Arbowet.

Share Button