Uitnodiging | 7 oktober BBQ bij Kalfsvel Metaalcoating

Jaaaah! Langzamerhand mogen we weer wat meer! Na 1,5 jaar willen wij u heel graag weer live ontmoeten! Daarom organiseren we op donderdag 7 oktober een BBQ voor de leden en contacten van OVZZ. “Uitnodiging | 7 oktober BBQ bij Kalfsvel Metaalcoating” verder lezen

Share Button

Uitnodiging | Op de koffie over Duurzaamheid

Meld u aan voor 8 of 29 september 9.00-10.00 uur

Vanaf juni hebben OVZZ en SAENZ een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘Op de koffie bij SAENZ/OVZZ’.

Doel van deze bijeenkomsten is om bedrijven te informeren over ondersteunende activiteiten gericht op het ontzorgen op het gebied van duurzaamheid. “Uitnodiging | Op de koffie over Duurzaamheid” verder lezen

Share Button

Werkgroep duurzaamheid OVZZ zet stappen voorwaarts!

De afgelopen periode heeft de werkgroep “duurzaamheid” o.l.v. bestuurs- en werkgroeplid Gerrit Aafjes activiteiten opgestart om de leden van OVZZ in de toekomst optimaal te ondersteunen bij duurzaamheidsvraagstukken.

De werkgroep heeft over het onderwerp “duurzaamheid” contact gezocht met bedrijvenvereniging BVNM uit Wormerveer. De BVNM heeft namelijk al veel ervaring opgebouwd rond dit onderwerp. Een aantal ondernemers hebben vanuit de BVNM een aparte organisatie opgezet die op dit vlak de belangen van de ondernemers behartigt.

Deze organisatie werkt onder de naam: SAENZ.

Net als de BVNM zal de organisatie SAENZ onze bedrijvenvereniging OVZZ en haar leden ondersteunen op duurzaamheidsvraagstukken.

In nieuwsbrieven zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van activiteiten die vanuit de samenwerking OVZZ/SAENZ zullen plaatsvinden.

Wij benadrukken dat SAENZ geen commerciële organisatie is. SAENZ is een coöperatieve vereniging van, vóór en dóór bedrijven gevestigd in Zaanstad. SAENZ richt zich op het ontzorgen van aangesloten bedrijven bij duurzaamheidsvraagstukken. 

Op woensdag 9 september van 9.00-10.00 uur organiseren we een koffieuurtje waar u meer informatie over SAENZ kunt krijgen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Laat het ons weten via info@ovzz.nl

Share Button

​24 september 2021: Open Bedrijvendag Amsterdam-Noord

Wees welkom bij je collega’s in Noord!

Op 24 september zetten ondernemers in Amsterdam-Noord hun deuren wagenwijd open voor iedereen die geïnteresseerd is: voor bewoners, werkzoekenden, stagezoekers, nieuwkomers, zijinstromers, nieuwsgierige buren, stadsbestuurders en geïnteresseerde collega-ondernemers. Het doel is om nieuwe verbindingen te leggen. 

De leden van OVZZ zijn van harte uitgenodigd om bedrijven in Noord te komen bezoeken. Alle deelnemende bedrijven staan op deze website: https://openbedrijvendagamsterdamnoord.nl

​Zoek de voor jou interessante bedrijven en stel je eigen route samen. Op de website vind je ook de programma’s die bedrijven aanbieden en of aanmelding gewenst is.

We hopen dat veel collega-ondernemers vrijdag 24 september naar Amsterdam-Noord komen!

Share Button

Werkzaamheden rotondes Hoogtij afgerond

Hierbij de laatste update van de werkzaamheden aan de rotondes van Hoogtij uitgevoerd door Strukton Civiel.

Deze week worden de laatste werkzaamheden afgerond, dat betekent dat er af en toe nog wat verkeershinder is, maar dat is een stuk minder dan voorgaande weken.

De laatste zondag (25-7) is niet meer nodig voor de werkzaamheden!

Vanaf zaterdag 24-7 is de verkeerssituatie dus weer normaal.

U kunt over deze werkzaamheden een enquête invullen.

Share Button

Subsidieregeling Reuring in Zaanstad

Extra coronageld voor initiatieven Zaanse horeca, detailhandel, toerisme en evenementen- en vrijetijdsbranche
  
Met de subsidieregeling Reuring in Zaanstad wil gemeente Zaanstad sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis ondersteunen in het organiseren van activiteiten die de levendigheid in de stad terug brengen. “Subsidieregeling Reuring in Zaanstad” verder lezen

Share Button

Glasvezel voor Achtersluispolder

Fore Freedom wil in samenwerking met Bright Futures en onze internetpartner Agile Connected een glasvezel aanleggen in de Achtersluispolder.

Het netwerk kan worden aangelegd bij voldoende deelname. Zij hebben een aantal ondernemers benaderd met het onderstaande bericht: “Glasvezel voor Achtersluispolder” verder lezen

Share Button

OVZZ/SAENZ nodigt u uit voor koffie met gebak – 8 september

OVZZ en SAENZ nodigen de leden uit voor een uurtje bijpraten onder het genot van heerlijke koffie met appelgebak! 

Vanuit de wens om met duurzaamheid serieus aan de slag te gaan is OVZZ onlangs een samenwerking aangegaan met SAENZ; de lokale energie-coöperatie van, vóór en dóór bedrijven in Zaanstad-Noord. “OVZZ/SAENZ nodigt u uit voor koffie met gebak – 8 september” verder lezen

Share Button

A. de Vries Jbzn plaatst netten tegen overlast

A. de Vries Jbzn op de Sluispolderweg in de Achtersluispolder verwerkt oud papier. Het kan gebeuren (stukjes van) dat dit papier wegwaait bij bepaalde windkracht of -richting. Ondernemers in het gebied en bewoners van Zijkanaal H, hebben hierover geklaagd. “A. de Vries Jbzn plaatst netten tegen overlast” verder lezen

Share Button

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Amsterdam ontwikkelt een Omgevingsvisie voor de periode tot 2050. Een belangrijk richtinggevend stuk dat de visie van de gemeente weergeeft op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam tot 2050. De Omgevingswet – die naar verwachting in juni 2022 ingaat – verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen. Vorige week publiceerde het College van B&W een nieuwe, definitievere versie van de Omgevingsvisie. Het laatste woord is nu aan de Gemeenteraad.

Lees meer–>

Share Button