Download de nieuwe OVZZ app!

OVZZ heeft een nieuwe app gelanceerd! Nieuws uit het gebied wordt hierin gemeld en u vindt een overzicht van alle leden, zo kunt u duidelijk zien wat er in de buurt te halen en te brengen valt! Ook onze agenda, belangrijke contactgegevens en de bestuursleden kunt u hier vinden.

Download de OVZZ app eenvoudig via de appstore of google play via ‘OVZZ’.

 

Share Button

Zaanstad twee keer voor het het hekje bij Raad van State

De juristen van Zaanstad hoeven komende woensdag 20 januari maar één keer reiskosten te declareren terwijl ze twee keer voor de Raad van State moeten verschijnen.

Om 10.30 uur moeten ze uitleggen waarom ze bezwaren tegen bestemmingsplan Houthavenkade terzijde hebben geschoven en om 13.00 staan ze tegenover bewoners van Westerwatering die het niet eens zijn met bestemmingsplan Zaanse Helden. Lees hier meer>>

Share Button

Duurzaam Noordzeekanaalgebied – in gesprek met Rutte Groep

Deze week zouden de Nationale Klimaatweken beginnen. Helaas zijn die vanwege corona zijn uitgesteld naar volgend jaar. Toch willen we deze weken extra aandacht besteden aan duurzaamheid in het Noordzeekanaalgebied, want er gebeurt een hoop in onze regio! Het Noordzeekanaalgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel industrie en bedrijvigheid. Verduurzaming is in deze regio dan ook een zeer actueel thema. De komende weken spreken we met enkele bedrijven over hun bijdrage aan een beter klimaat. Deze week: Rutte Groep. Hun inspanningen op het gebied van duurzame bouw maken hen een nationale en internationale koploper. Lees hier meer>>

Share Button

Ambitie Green Business Club bekend

Nieuws van de Green Business Club

Beste Zaanse ondernemer,

Het nieuwe jaar is een feit. 2020 was een weliswaar een bewogen jaar, we zouden er absoluut geen streep door willen trekken. Veel Zaanse bedrijven hebben stappen gezet om te verduurzamen; en samen met al onze partners hebben we veel impact gemaakt. 

Zo hebben we bijna 150 energiescans afgenomen en ondernemers inzicht gegeven in hoe zij hun bedrijfspanden kunnen verduurzamen, en zijn er direct investeringen gedaan. Vijftien studenten maakte tijdens de Circular Furniture Challenge circulaire designs van zo’n 5000 kilo Zaans ‘afval’. En de werkgroep mobiliteit heeft bijna 30 bedrijven geholpen hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen met behulp van de mobiliteitsscans. Bovendien sloten er drie mooie Zaanse bedrijven aan bij de club die actief bijdragen binnen de werkgroepen energietransitie, circulair en mobiliteit.

2021 zal in het teken staan van het gezamenlijk en duurzaam uit de crisis komen. Op de planning staan een pilot HUB; diverse gebiedsvisies zien het licht; een Zaans fietsplan staat in de startblokken & nog veel meer bedrijven inspireren en ontzorgen in het nemen van nieuwe duurzame stappen.

En dat doen we graag weer met jullie: onze participanten, ambassadeurs, Zaanse enthousiastelingen en andere relaties met wie we de ambitieuze duurzame doelstellingen naar de praktijk zullen brengen. Daar kijken we naar uit!

We wensen je veel gezondheid, creativiteit en mooie samenwerkingen voor 2021.

Met vriendelijke groet,
ook namens de uitvoeringsorganisatie,

Ruben Uitendaal en Pieter Blok
Co-voorzitters 

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Share Button

Verslag online nieuwjaarsborrel 14 januari

Donderdag 14 januari heeft OVZZ de online nieuwjaarsreceptie gehouden.

Voorzitter Rob Smits sprak de ruim twintig aanwezige leden en gasten toe:

Goedemiddag op deze digitale nieuwsjaarreceptie. Namens het gehele bestuur van de OVZZ mag ik u allen van harte welkom heten.

2020 is het jaar van corona. Er zijn ondernemers geraakt zowel privé als zakelijk, en er zijn ook voor ondernemers kansen gekomen. Met onze terugblik op 2020 kiezen we als OVZZ om als vereniging echt ook een vereniging te zijn. We vragen leden om om zich heen te kijken wie je zou kunnen helpen.

Algemene Ontwikkelingen.
Maar wat moeten we gaan doen in 2021?

Ten eerste: zorg voor elkaar.  Houd oog voor wie ondersteuning zou kunnen gebruiken en durf zelf ook hulp te vragen. We dringen er bij de overheid op aan dat specifieke groepen zoals startende ondernemers en bepaalde zzp’ers meer ondersteuning nodig hebben.

Wij zien niet alle probleemgevallen als OVZZ en roepen op om juist nu oog voor elkaar te hebben en ons daar waar mogelijk te informeren en eventueel om hulp te vragen.

Positief is de sterke economische positie die ons gebied in de regio heeft. Het rapport economische verkenningen MRA van november 2020 geeft dit ook aan. Ik denk wel dat wij ons wel moeten voorbereiden op een komende lastige tijd. Een perspectief is lastig te geven.

Wat kunt u het komende jaar van de OVZZ verwachten?
We hebben speerpunten vastgesteld voor 2021:

De focus ligt op de transitie van de Achtersluispolder en het Balkenhavengebied. Daarnaast is de herinrichting van de Thorbeckeweg een belangrijk punt. Het schoon, heel en veilig houden (Keurmerk Veilig Ondernemen) van het bedrijventerrein en duurzaamheid zijn eveneens belangrijke projecten. Dit willen we oppakken door verbinding te zoeken met leden en instanties als de gemeente, het organiseren van sessies op thema’s, de bewustwording creëren van problematieken en de zichtbaarheid vergroten mede middels een communicatieplan.

Algemene Evenementen/activiteiten
We starten helaas weer online. En zodra het kan zullen we weer real LIFE gaan organiseren. Ik wil hierbij de leden van de evenementen en communicatiecommissie en TOOS bedanken voor hun inzet.

Samenwerking
Wij zijn tevreden met de elke keer verbeterende relatie met het gemeentebestuur en de samenwerking met diverse lokale, regionale en landelijke vertegenwoordigers. Met de ondernemersvereniging BVNM zijn we business partners op met name het thema infrastructuur. We hebben ons regionaal aangesloten bij het Economisch forum, we geven feedback vanuit de ondernemers op het Zaans Mobiliteitsplan, we participeren bij de Green Business Club, houden contact met regionale ondernemingsverenigingen in Oostzaan, Assendelft, Westzaan, Hembrug en Amsterdam (Veban en ORAM) en het Havenbedrijf Amsterdam. We nemen deel aan de Noordzeekanaal-alliantie. Ook staan we open voor een bredere Zaanse ondernemers samenwerking.

Communicatie
Wat doet OVZZ nu precies. Juist hier is onze communicatie van belang. Inmiddels is de website vernieuwd en met trots kan ik melden dat we de verenigingsapp nu vernieuwd hebben en te downloaden is via de app store en google play via het zoekwoord OVZZ.

Met de app kun je snel en eenvoudig onze leden vinden en blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en onze activiteiten. Downloaden dus!

Ledenbestand
Ondanks deze lastige tijd zien we qua aantal een licht stijgend ledenbestand. Een warm welkom aan onze nieuwe leden:

 • A.G.S. Auto Glas Service  
 • Van der Kamp
 • Select Invest Alkmaar B.V. 
 • DWG
 • Kokernoot BV 
 • Kuijzer Installatietechniek B.V.
 • De Notenkoning(in) 
 • Mastermate Technische Groothandel
 • Nova Connect 
 • 1-Line Safety & Security Intermediairs B.V. 
 • Zaanhaven B.V.  
 • BHVSite
 • A. de Jong Installatietechniek 
 • De Dagtochten Specialisten
 • Kalfsvel

Ik hoop dat we onze leden behouden door een goede zorg voor elkaar. 

Wat betreft nieuwe aanwas vraag ik u als OVZZ’er om u heen te kijken en ondernemers in uw omgeving uit te nodigen lid te worden. Neem ze gewoon een keer mee! Of geef het door aan het secretariaat via info@ovzz.nl en wij zullen contact opnemen. Meld op uw site dat u lid bent en deel onze activiteiten op Social media!

TOOS zal ook in 2021 een gerichte werving uitvoeren

Minuut stilte
Graag vraag ik u nu een moment stilte voor ons onlangs ontvallen leden Bart Boudier en Nico Post. Beiden zijn zeer actieve leden geweest en we behouden positieve herinneringen aan hen. Sterkte voor gezins- en familieleden.

Secretariaat
Speciale dank aan TOOS onze rots in de branding. De motor achter veel zaken die georganiseerd moeten worden bv de tas die u ontvangen heeft.

Het was een klein stapje is van 2020 naar 2021 de overstap van 1 dag om in een volgend jaar te zijn maar wel met 365 spiksplinter nieuwe dagen om te genieten van mooie dingen! Veel plezier in 2021!

Uitreiking Goede doelen Cheque:

Dit jaar gaat er een bedrag van 1500 euro naar de Zaanse Speelgoedbank!

Waarom: Een echt Zaans initiatief op weg naar een professionaliseringslag. Een initiatief dat duurzaam en sociaal is: recycling van speelgoed, participatie en re-integratie van Zaankanters die dat nodig en een bijdrage in de armoedebestrijding. Maar bovenal: belangrijk voor de ontwikkeling en plezier van kinderen in de Zaanstreek: onze toekomst.

Joyce Jansen van de Speelgoedbank Zaanstreek spreekt haar dank uit aan OVZZ. Het bedrag zal goed gebruikt kunnen worden voor onderhoudsmateriaal, website bouw, marketing materiaal zoals banners en drukwerk, een eigen werktelefoon, laptop en printer en eventuele notaris kosten die eraan komen.

Na afloop werd er nog wat bijgepraat onder het genot van een nootje en een borrel of frisdrankje.

 

Share Button

In Memoriam Bart Boudier

Dinsdag 5 januari jl. bereikte ons het droevige nieuws dat erelid en voormalig bestuurslid en werkgroeplid Kwaliteit & Infrastructuur Bart Boudier na een kortstondig ziekbed in zijn nieuwe woonplaats Nijmegen is overleden.

Bart zette al in 2005 zijn schouders onder de “oprichting” van de werkgroep Kwaliteit & Infrastructuur van ondernemersvereniging Westerspoor. Hij heeft daarin zitting gehad tot zijn vertrek in 2016. Aanvankelijk als gewoon werkgroeplid, later als bestuursvertegenwoordiger. Jarenlang vormden wij, samen met André Winthorst en Louis Verhoef de kern van deze werkgroep.

De werkgroep hield ieder kwartaal een schouw in het gebied op de onderdelen groen, bermen, watergangen, zwerfvuil, verlichting, bestrating, verkeerssituaties en -borden en illegale reclame-uitingen. Kortom, het verbeteren van het aanzicht van het gebied. Bart schroomde niet om hierbij buiten de deur te kijken, hoe anderen dat deden.

De werkgroep vergaderde ieder kwartaal met gemeentelijke vertegenwoordigers om de bevindingen te delen en verbeteringen aan te brengen. Moedeloos werden we soms van de vele nieuwe gezichten bij de gemeente, maar Bart bleef altijd strijdvaardig in het belang van de ondernemersvereniging. Bart onderhield, naast de nauwe contacten met de gemeente, ook veel gesprekken met politie, handhaving , beveiliging en brandweer.

Bart was een gezellige kerel die altijd voor zijn woord stond, ongelooflijk veel energie in het bestuur en in onze werkgroep heeft gestoken, betrouwbaar en zeer menselijk. Mede door zijn inspanningen zijn vele goede resultaten geboekt ter verbetering van diverse zaken op velerlei gebied.

Sinds zijn verhuizing uit de Zaanstreek heeft Bart in het mooie Nijmegen gewoond, waar zijn vrouw Anne vandaan kwam. Hij genoot van alle activiteiten die hij samen met haar heeft ondernomen na zijn pensionering.

Na zijn lidmaatschap van de ondernemersvereniging hebben de toenmalige werkgroepleden, op initiatief van Bart, nog nauwe contacten onderhouden, ondanks dat diverse leden elders in het land zijn gaan wonen. Ook dit tekende Bart, die al te maken kreeg met gezondheidsproblemen, hij bleef zeer actief. Rond de afgelopen feestdagen kreeg Bart slecht nieuws, maar dat dit zo snel zou gaan, verraste iedereen.

Wij, als toenmalige werkgroepleden, zullen Bart met zijn altijd positieve instelling missen en wensen zijn vrouw Anne en familie veel sterkte met het veel te vroege overlijden van Bart.

Dank je Bart voor je niet aflatende inzet, waardoor de Ondernemersvereniging een bijzondere groei doormaakte.

Goede reis!

Mede namens André Winthorst en Louis Verhoef,

Rien Siervogel, voormalig secretaris werkgroep Kwaliteit & Infrastructuur

Share Button

Nieuwe OVZZ app online!

De nieuwe OVZZ app is beschikbaar! Download het nu via de App Store! Binnen een paar dagen is het ook beschikbaar in de Google Play Store.

We zijn nog wel bezig met de punten op de i, maar u kunt de app alvast downloaden en bekijken.

Tijdens de online nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari wordt de app officieel gelanceerd!

Share Button

“Wat doen jullie met Oud en Nieuw?”

 
Deze vraag kreeg ik laatst gesteld en voor het eerst merkte ik dat ik daar totaal niet mee bezig ben geweest. Nu ik daarover nadenk merk ik dat er nog geen reflectie over 2020 is geweest. De hit “Roller Coaster” van Danny Vera is niet voor niets nummer 1 in de top 2000 geworden.
 
Voor veel leden van OVZZ was dit jaar namelijk een “Roller Coaster”. Niet alleen vanwege corona maar ook vanwege ontwikkelingen in onze gebieden wat betreft transformatie, gemeentelijke plannen, veranderingen in de infrastructuur en duurzaamheid. Ook hebben we meer verbondenheid gezocht met andere ondernemersverenigingen om samen sterk te staan. Dit zijn naast ons vaste thema veiligheid ook speerpunten in ons beleid in aanpak voor 2021 geworden. We startten voortvarend met een nieuwe naam, logo, app en een mooie opening van het jaar.
 
Naast deze ontwikkelingen is er ook persoonlijk leed geweest. Het verlies van een naaste en bedrijven die onder economische druk stonden. Dat heeft uiteraard ook effect gehad op het welbevinden.
 
Wat gaan jullie doen met oud en nieuw? 
 
Namens het bestuur van OVZZ wens ik al onze leden en samenwerkingspartners een goede en gezonde jaarwisseling toe. We zien uit naar 14 januari om dan online samen het glas te kunnen heffen tijdens de online nieuwjaarsborrel.

Share Button

Actuele casus problematiek stikstof beschikbaar?

Vorige week is er een kamerdebat geweest over de nieuwe stikstofwet. Vanuit de Haven- en Industrietafel Stikstof 2020 hebben we de vraag gekregen om de problematiek met stikstof van de ondernemers op te halen. Dit kan door een actuele casus te omschrijven, dit kan eventueel geanonimiseerd. Met deze casuïstiek gaat de Provincie Noord Holland lobbyen in de Tweede Kamer voor een beter resultaat voor de ondernemers uit het Noordzeekanaalgebied.

Heeft u een casus die wij voor u kunnen vertalen? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

 

 

Share Button

Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020, subsidie

Het doel van deze subsidieregeling is het verduurzamen van onze zeehavens. Activiteiten die een bijdrage leveren aan de reductie van uitstoot van NOx en CO2 en aan het intensiveren van ruimtegebruik door onder andere het verbeteren van de haveninfrastructuur (waarvoor ook haalbaarheidsonderzoeken zijn subsidiabel) worden hierdoor gestimuleerd.

Voor de emissiereductie van binnenscheepvaart is een apart bedrag gereserveerd.

Lees hier meer>>

Share Button