OVZZ/SAENZ nodigt u uit voor koffie met gebak

OVZZ en SAENZ nodigen de leden uit voor een uurtje bijpraten onder het genot van heerlijke koffie met appelgebak! 

Vanuit de wens om met duurzaamheid serieus aan de slag te gaan is OVZZ onlangs een samenwerking aangegaan met SAENZ; de lokale energie-coöperatie van, vóór en dóór bedrijven in Zaanstad-Noord.

Tijdens de koffie leggen we graag in het kort uit wat dit betekent en waarom wij denken dat deze informatiebijeenkomst voor u interessant is: “OVZZ/SAENZ nodigt u uit voor koffie met gebak” verder lezen

Share Button

Uitnodiging online ledenvergadering 12 mei

Wilt u ‘samen’ ontbijten tijdens de ledenvergadering?

Op woensdag 12 mei willen wij graag samen met u terugblikken op het afgelopen jaar en kijken naar de toekomst tijdens onze online algemene ledenvergadering. Saai, saai, saai, horen wij u denken…Maar we willen er toch het beste van maken! We vinden het erg belangrijk de ondernemers te spreken en te horen wat wij kunnen betekenen! En de ALV hoort ook nu eenmaal bij een vereniging!

Om het nu een stukje behapbaarder te maken, zorgen wij voor het ontbijt! Meld u aan, en wij zorgen dat het wordt bezorgd op uw locatie in het gebied van OVZZ.

Bestuursinvulling
Een belangrijk punt op de agenda is de bestuursinvulling. Gerrit Aafjes en Vincent van Vliet zijn al een aantal maanden actief in het bestuur en willen graag toetreden. Gerrit als voortrekker van de werkgroep Duurzaamheid en Vincent voor de werkgroep Transitie Achtersluispolder. Tijdens de ALV vernemen we graag of u hiermee akkoord gaat.

Rob Smits is met de fusie aangetrokken als voorzitter met de bedoeling dit op een later moment over te dragen. Dat moment is nu! Dus we zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. De vacature vindt u hier.

Ook voor het penningmeesterschap dat sinds jaar en dag op het bordje ligt van Lars van Wijngaarden, zoeken we een nieuwe invulling.

Weet of, nog beter, bént u de juiste persoon voor de invulling van voorzitter of penningmeester? Laat het ons weten!

Programma ledenvergadering
Datum: Woensdag 12 mei 2021
Tijd: 9.00-10.00 uur
Locatieonline via deze TEAMSlink
Aanmeldenvia dit formulier of per mail aan info@ovzz.nl 

Agenda:
9.00 uur Opening voorzitter Rob Smits
9.15 uur Algemene Ledenvergadering

  • Verslag bestuur en werkgroepen
  • Jaarverslag en kascommissie
  • Begroting
  • Bestuurswisselingen
    • Toetreding bestuursleden Gerrit Aafjes en Vincent van Vliet
    • Vacature voorzitter
    • Vacature penningmeester

9.45 uur Wat verwacht u van ons?
10.00 uur Een fijne dag verder!

Belangrijk is u aan te melden en het adres op te geven waar het ontbijt gebracht kan worden. Het wordt gebracht tussen 8.00 en 9.00 uur. Let op, dit moet wel een vestiging zijn op het bedrijventerrein in het gebied van OVZZ! En het hoeft natuurlijk niet, u kunt ook uw eigen ontbijt meenemen!

Graag tot 12 mei!
Namens het bestuur van OVZZ

Share Button

Schoon genoeg van

U heeft ze wellicht zien staan langs de weg in het weekend. Ons bestuurslid Paul Zonneveld van Bayar Cleaning en Fixing vult elk vrij uurtje op met het verwijderen van het zwerfafval op enkele ‘drukke’ punten. We weten dat het niet van de ondernemers zelf komt, maar van de bezoekers in het gebied. “Schoon genoeg van” verder lezen

Share Button

Verzoek om duidelijke communicatie transitie

Zoals eerder aangegeven in dit bericht heeft de werkgroep Transformatie op 14 april een gesprek gehad met de adviesgroep.

Hier hebben we verzocht om de ondernemers beter te informeren over de concrete plannen. Het is nu nog te vaag en te onduidelijk. We willen graag een duidelijk geformuleerd concept met de faseringen.

Volgende week is hier een gevolg gesprek over. Heeft u punten die wij voor u kunnen bespreken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl

Share Button

Voorbereidingsbesluit Balkenhaventerrein vanavond in gemeenteraad

Zoals in dit bericht vermeld, heeft OVZZ ingesproken bij de Raad over de het afwaarderen van de milieu categorie in het Balkenhavengebied. OVZZ en de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM is tegen deze afwaardering. 

Vanavond 15 april behandelt de gemeenteraad opnieuw het voorbereidingsbesluit voor het Balkenhaventerrein. Volgende week besluit de raad of zij het voorbereidingsbesluit aannemen.

U kunt de vergadering van vanavond live volgen via zaanstad.raadsinformatie.nl.

Share Button

Picnic komt naar Westerspoor

Online supermarkt Picnic neemt voor de tweede keer dit jaar versneld een nieuw distributiecentrum (dc) in gebruik, in Zaandam. Doordat veel mensen de fysieke supermarkt mijden groeide het aantal bestellingen bij Picnic het afgelopen jaar extra hard. De deuren van het nieuw dc in Zaandam gaan dan ook al in juni open, in plaats van in de nazomer. “Picnic komt naar Westerspoor” verder lezen

Share Button

Hembrugterrein | Meedenkavonden 19 & 28 april

Bericht van Team Hembrug Zaandam:

Save the date: Ben je erbij op 19 en 28 april?

In april organiseren we twee digitale meedenkavonden: een rondom het thema mobiliteit en een over de natuur op het Hemburgterrein. Graag nodigen we je uit om met ons mee te denken! 
“Hembrugterrein | Meedenkavonden 19 & 28 april” verder lezen

Share Button

Plan Houthavenkade kan doorgang vinden

De Raad van State heeft de bezwaarschriften van Kalfsvel Metaalcoating, IJzer- en Metaalgieterij E. de Ruiter en Exter over het plan Houthavenkade afgewezen. Volgens Zaanstad is daarmee het bestemmingsplan goedgekeurd. “Plan Houthavenkade kan doorgang vinden” verder lezen

Share Button

12 april start aanpak rotonde Hoofdtocht

Zoals eerder aangegeven zullen er een aantal infra-werkzaamheden plaatsvinden bij de rotondes aan de Westzanerweg en de Hoofdtocht. Dit vanwege de groei en de ontwikkeling van de bedrijvenparken de afgelopen jaren én om het voor de komende jaren toekomstbestendig te maken.  “12 april start aanpak rotonde Hoofdtocht” verder lezen

Share Button

Start herinrichting Thorbeckeweg 2e kwartaal 2022

Samenwerkende partners ondertekenen uitvoeringsovereenkomst

Op 7 april hebben de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeenten Zaanstad en Oostzaan hun handtekening gezet onder een overeenkomst om het plan van het project Aanpak Thorbeckeweg (N516) uit te voeren. Met deze belangrijke mijlpaal komt de daadwerkelijke uitvoering van het project een stap dichterbij. Verschillende aanpassingen moeten zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op en rond de Thorbeckeweg voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Vanaf mei vindt de inspraak op het bestemmingsplan plaats en wordt gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan de schop in het tweede kwartaal van 2022 echt de grond in. “Start herinrichting Thorbeckeweg 2e kwartaal 2022” verder lezen

Share Button